YÜKLENİYOR

Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü

İş yerinde tüm personelin kişisel olarak çeşitli gaz’lara maruz kalıp kalmadığını kişisel maruziyet gaz ölçümü yapılarak anlaşılmaktadır. Bireysel olarak yapılan bu ölçüm ile çalışanların sağlığını etki eden gaz ölçülerek analiz edilir ve gerekli tedbirler alınır. Kişisel olarak yapılan maruziyet gaz ölçümü ile son yıllarda yaşanan meslek hastalıkları, iş kazaları önlenmektedir.

İş veren her zaman personelinin sağlığını korumakla yükümlüdür. Gerekli tedbirleri almak için gerekli ölçüm ve kontrolleri mutlaka yetkili kuruluşlara yaptırarak çalışanlarının sağlıklarını korumaktadır. Ortamdaki her türlü gaz insan sağlığını tehdit ettiği ve meslek hastalıklarına yol açtığı için gerekli tedbirleri almak yasal olarak zorunludur. Türkak onaylı muayene kuruluşları tarafından yapılan ölçümler ile uygunluk raporu hazırlanır. Hazırlanan bu rapor ile iş veren ve iş sağlığı ve güvenliği ekibi ortamdaki gerekli tedbirleri alır.

Kişisel Maruziyet Gaz Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar “6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna” ve “İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmelik” gereğince firmalar için Kişisel maruziyet gaz ölçümü yapmaktadır. Türkak onaylı firmamız bu yönetmelikteki ilgili maddelere bağlı kalarak gerekli işlemleri yapmaktadır. Yapılan işlemler sonucunda firma için Trakya Laboratuvar olarak rapor hazırlayıp firmaya sunmaktadır.

İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

  • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
  • Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.
  • (2) a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
  • (5) İşyerinde çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma cihazı veya pasif örnekleyici, çalışan kişinin üzerine ve solunum bölgesine yerleştirilerek kullanılır.
  • (6) Sabit nokta ölçümleri, gerekiyorsa çalışanların işyerinde maruziyetlerinin değerlendirilmesi için kullanılabilir. İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruziyetin en yüksek olabileceği nokta ölçüm noktası olarak alınır. Ortam ölçüm, test ve analizlerinin sonuçları, kişisel maruziyet seviyesini göstermez ve bunların sonuçları kişisel maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanmaz.
  • (3) İşyerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümleri ve buralarda yapılan işler raporlarda açıkça belirtilir. Kişisel maruziyet düzeyi ölçülen kişinin adı, unvanı ve yaptığı iş raporlarda yer alır.

İlgili yönetmelik ve standartlara göre yapılan kişisel maruziyet gaz ölçümü ile gerekli önlemler alınmış olur. Ölçümleri büyük bir titizlikle yapan Trakya laboratuvar iş hijyeni ölçümlerinde sizlere her türlü şartlarda bütün hizmetlerini sunmak için çok çalışmaktadır. Profesyonel kadrosu ile her zaman hizmetinizdedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Muayenesi
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma ve yönlendirme siste
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Hizmetleri
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Yangın, yanıcı özelliği bulunan katı, sıvı ve gaz halindeki maddel
Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrol
Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü Elektrik geçmişten günümüze vazgeçilmez bir kaynak olarak kul
Katodik Koruma Ölçüm Periyodik Kontrol
Katodik Koruma Ölçüm Periyodik Kontrolü Metaller su ve hava ile bir araya geldiğinde korozyona uğrar
Raf Periyodik Kontrolü Hakkında
Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle  yüksek risk ve tehlike potansiyeli  t
Yangın Suyu Deposu Hesabı ve Periyodik Kontrolü
YANGIN SUYU DEPOSU HESABI VE PERİYODİK KONTROLÜ Yangından korunma ile ilgili tüm mühendislik hesapla