YÜKLENİYOR

Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü

İş yerinde tüm personelin kişisel olarak çeşitli gaz’lara maruz kalıp kalmadığını kişisel maruziyet gaz ölçümü yapılarak anlaşılmaktadır. Bireysel olarak yapılan bu ölçüm ile çalışanların sağlığını etki eden gaz ölçülerek analiz edilir ve gerekli tedbirler alınır. Kişisel olarak yapılan maruziyet gaz ölçümü ile son yıllarda yaşanan meslek hastalıkları, iş kazaları önlenmektedir.

İş veren her zaman personelinin sağlığını korumakla yükümlüdür. Gerekli tedbirleri almak için gerekli ölçüm ve kontrolleri mutlaka yetkili kuruluşlara yaptırarak çalışanlarının sağlıklarını korumaktadır. Ortamdaki her türlü gaz insan sağlığını tehdit ettiği ve meslek hastalıklarına yol açtığı için gerekli tedbirleri almak yasal olarak zorunludur. Türkak onaylı muayene kuruluşları tarafından yapılan ölçümler ile uygunluk raporu hazırlanır. Hazırlanan bu rapor ile iş veren ve iş sağlığı ve güvenliği ekibi ortamdaki gerekli tedbirleri alır.

Kişisel Maruziyet Gaz Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar “6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna” ve “İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmelik” gereğince firmalar için Kişisel maruziyet gaz ölçümü yapmaktadır. Türkak onaylı firmamız bu yönetmelikteki ilgili maddelere bağlı kalarak gerekli işlemleri yapmaktadır. Yapılan işlemler sonucunda firma için Trakya Laboratuvar olarak rapor hazırlayıp firmaya sunmaktadır.

İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

  • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
  • Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.
  • (2) a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
  • (5) İşyerinde çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma cihazı veya pasif örnekleyici, çalışan kişinin üzerine ve solunum bölgesine yerleştirilerek kullanılır.
  • (6) Sabit nokta ölçümleri, gerekiyorsa çalışanların işyerinde maruziyetlerinin değerlendirilmesi için kullanılabilir. İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruziyetin en yüksek olabileceği nokta ölçüm noktası olarak alınır. Ortam ölçüm, test ve analizlerinin sonuçları, kişisel maruziyet seviyesini göstermez ve bunların sonuçları kişisel maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanmaz.
  • (3) İşyerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümleri ve buralarda yapılan işler raporlarda açıkça belirtilir. Kişisel maruziyet düzeyi ölçülen kişinin adı, unvanı ve yaptığı iş raporlarda yer alır.

İlgili yönetmelik ve standartlara göre yapılan kişisel maruziyet gaz ölçümü ile gerekli önlemler alınmış olur. Ölçümleri büyük bir titizlikle yapan Trakya laboratuvar iş hijyeni ölçümlerinde sizlere her türlü şartlarda bütün hizmetlerini sunmak için çok çalışmaktadır. Profesyonel kadrosu ile her zaman hizmetinizdedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tan
Ses Ölçümü Periyodik Kontrol
Trakya bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi iller, modern yaşamın vazgeçilmez bir pa
Kriyojenik Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi
Kriyojenik Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi Kriyojenik Tank periyodik kontrol ve muayenesini prof
İş Hijyeni Ölçümleri Periyodik Kontrol
İş hijyeni, çalışma ortamlarında sağlığı korumak ve işyerindeki riskleri en aza indirmek amacıyla uy
Alkalin Tozları Ölçümü
Trakya Bölgesi, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerle
Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrolü
Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrolü Eskilerde genellikle trenlerde ve buahrlı sanayi aletlerinde gör
Whatsapp Destek Whatsapp Destek