YÜKLENİYOR

Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü

Solunabilir toz, günümüzde emekçi insanların sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biridir. İş yerlerinde insanların maruz kaldıkları solunabilir tozlar ileride sağlık sorunlarına, meslek hastalıklarına, iş verimliliğinin düşmesine neden olabilmektedir. İşçilerin çalışma ortamında ortamda bulunan tozların birbirleri ile karışarak zararlı tozlar ortaya çıkartması ve insanların gözle gürlemeyen tozları ciğerlerine kadar çekmesi ile sağlık sorunları hatta ölümler ortaya çıkabilir.

Solunabilir tozlar %50 olarak aerodinamik çapı 0,1 ve 5.0 mikron altında kalan ve maruz kalınan alveollere kadar ulaşan toz türüdür. Tanımı bir çok insana yabancı gelebilir ancak çok tehlikeli tozlardır. Solunabilir tozlar ne kadar kristal yapıda iseler akciğerde o kadar hastalık çıkartma riski fazladır.

Tüm bu sorunlar nedeniyle firmalar çalışanları için mutlaka Kişisel solunabilir toz ölçümü yapmak zorundadırlar. Bu zorunluluk ilgili yasa, yönetmelik ve standartlarla belirlenmiştir. Kişisel solunabilir toz ölçümleri Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından hazırlanan “Tozla mücadele yönetmeliğine” uygun olarak ölçümleri yapılmalıdır.

Tozla yönetmeliğin amacı, iş yerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmeliğe Göre İşverenin Yükümlülükleri ve Risk Değerlendirmesi

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde;

 1. a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılmasını,
 2. b) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasını,
 3. c) Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını,

ç) İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havanın bulunmasını,

 1. d) Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel koruyucu donanımların verilmesini ve kullanılmasını,
 2. e) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim yapılmasını,
 3. f) İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini, sağlar.

Risk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak, işyerinde bulunan tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır.

 1. a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,
 2. b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
 3. c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,

ç) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri,

 1. d) Toz ölçüm sonuçları,
 2. e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,
 3. f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

Kişisel Solunabilir Toz Ölçüm Raporu

Kişisel solunabilir toz ölçümü belirli periyotlarda yaptırmak zorunlu bir ölçümdür. İş yerlerinde, fabrikalarda, kamu kurum kuruluşlarda ve toza maruz kalınan her yerde kişisel solunabilir toz ölçümü yapılmaktadır. Türkak onaylı Trakya Laboratuvar 20 Ağustos 2013 tarihli 28741 sayılı Resmi Gazete ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan “iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği; ve Tozla mücadele yönetmeliğinde kişisel solunabilir toz ölçümü yapmaktadır.

Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel solunabilir toz ölçümü yapmakta ve raporlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Silis Ölçümü Periyodik Kontrol
Silis (silika), doğada bulunan bir mineraldir ve birçok endüstriyel faaliyet sırasında ortaya çıkan
Borverk Tezgahı Periyodik Kontrol
Sanayide önemli bir yere sahip olan Borverk tezgahları, büyük boyuttaki iş parçalarının işlenmesinde
Matkap Tezgahı Periyodik Kontrol
Matkap tezgahları, yüksek hızda dönen parçalara ve kesici takımlara sahiptir, bu da kullanım sırasın
Elektrik Ölçümleri Periyodik Kontrol
Elektrik ölçümü, elektrik sistemlerinin güvenliği ve verimliliği açısından kritik bir rol oynamaktad
İş Hijyeni Ölçümleri ve Patlamadan Korunma
İş sağlığına ve güvenliğine dair her geçen gün daha gelişmiş yaklaşımlar sunulması, bu konudaki mevz
Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Muayenesi
Havalandırma tesisatı, tesis içerisinde havanın şartlandırılması, temiz hava sağlanması veya üretim/
Whatsapp Destek Whatsapp Destek