YÜKLENİYOR

Kişisel ve Ortam Toplam Tozun Tayini

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 100 mikrondan küçük olup farklı sürelerde havada asılı kalan ve kendi ağırlığının etkisiyle çöken katı, küçük çaplı partiküller ‘toz’ olarak tanımlanmaktadır. Döküm, maden, gıda, kimya, ilaç, tarım veya seramik gibi yaygın hizmet veren pek çok sektörde bahsedilen bu partiküller yoğun şekilde maruz kalınmaktadır. Bu nedenle daha sağlıklı ve güvenli iş koşulları oluşturmak için yönetmeliklerce kişisel ve ortam toplam tozun tayini gerçekleştirilmektedir. İş hijyeni ölçümü kapsamında değerlendirilen parametrelerden biri olan tozun çalışılan iş koluna göre farklı toz tayini yöntemleriyle analiz edilmesi söz konusudur. Her durumda çalışma koşullarını iyileştirmek için gereken tedbirleri almakla yükümlü olan işveren, aynı şekilde bu analiz sürecinin gerçekleştirilmesinden de sorumlu tutulur. Akredite laboratuvar koşullarıyla hizmetinizde olan Trakya Laboratuvar ekibi ise deneyimi ve bilgisiyle bu alanda da yanınızdadır.

Kişisel ve Ortam Toplam Tozun Tayini Zorunlu mu?

Çalışanların hem olası meslek hastalıklarından korunması hem iş kazalarının önlenmesi hem de daha güvenilir ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmak için farklı test ve analizler bulunur. 20.06.2012 Tarih ve 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ile belirlenen bu yasal mevzuatlardan biri de 05.11.2013 Tarih ve 28812 sayılı ’Tozla Mücadele Yönetmeliği’ olmaktadır. İş hijyeni ölçümleri yönetmeliği mevzuat maddeleri gibi Tozla Mücadele Yönetmeliğinin de temel amacı ortamı çalışmaya daha elverişli kılmaktır. Bu doğrultuda ortamdaki direkt maruz kalınan tozun veya tozutmadan ileri gelen diğer olumsuzlukların değerlendirmesi gerekir. Toplam toz tayini bu risklerle mücadele etmek için alınması gereken tedbirleri belirmeyi sağlar.

İşverenler güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için yönetmelikle belirlenen şekilde toplam tozun tayini için başvuruda bulunmalıdır. 24 Ocak 2017 tarih ve 29958 sayılı İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışma ortamında olumsuzluğa neden olabilecek her türlü koşuldan korunma, işverenin sorumluluğu altındadır. Bu doğrultuda toz gibi iş hijyeni açısından önemli bir risk teşkil etmekle kalmayarak insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilecek bir unsurun da hem kişisel hem ortam bazlı analiz edilmesi gerekir. Trakya Laboratuvar ise TÜRKAK ve İSGÜM tarafından aldığı yetkiye dayanarak tüm kişisel ve ortam toplam toz tayini sürecinde gereken hizmeti sunmaktadır.

Kişisel ve Ortam Toplam Tozun Tayini için Numune Alımı

Tayin edilecek tozların iş yeri içindeki dağılımının ve mevcut tedbirlerin ne oranda etkili olduğunun kontrol edilmesi için numune alınması ve ortam toz ölçümü yapılması gerekmektedir. Nefes alma yüksekliğinde bulunan toz kaynakları yüksek risk anlamına geldiğinden ortam ölçümleri sırasında bu noktalardan numune alınabilmektedir. Ayrıca toz numunelerinin alınması için bir diğer ideal ölçüm noktası da çalışanların yakınları olmaktadır. Kısaca numune alımı için risk unsurunun ve maruziyetin en yoğun olduğu yerlerin uygun olduğundan bahsedilebilir. Yapılan ortam toz ölçümü ile kişilerin ne kadar maruz kaldığı veya maruziyet sınırlarına olan yakınlık belirlenemez.

İş yeri faktörleri sabitse minimum 2 saat, değilse 2 saatten uzun süren vardiya boyunca yapılan işleri kapsayacak şekilde numune alınır. Örnekleme süresinin minimum 4 saat olarak belirlendiği bu yöntemde kör numune alımı yapılmaktadır. İş hijyeni toplam toz tayini sırasında belirlenen örnekleme süreleri çalışma sürelerini temsilen seçilmelidir. Filtrelere aşırı yüklenme olmaması için birden çok filtre kullanılarak numune toplanması söz konusu olabilir.

Toplanan tüm numuneler birbiriyle karışmayacak şekilde ambalajlanmalı, sonrasında dökülme veya hasar gibi olumsuzluklara mahal vermeyecek şekilde ve etiketli olarak taşınmalıdır. Orijinal numuneler ile kör numuneler birbirinden ayrılmalı ve doğru koşullarda laboratuvar ortamına getirilmiş olmalıdır. Numunelerin ortam toz ölçümü yönetmeliği kapsamında belirlenen kriterlere göre kabul edilebilir olmaları gerekir. Örneğin ağırlık sınırlarını aşan, dökülen veya yırtılan ambalajla taşınan numuneler iptal edilecektir.

Görüldüğü gibi her aşaması büyük bir teknik bildi, deneyim, özen ve donanım kullanım yetkinliği gerektiren analiz ve tayin süreçlerinde uzmanlara danışılması son derece önemlidir. Hizmetleriyle öne çıkan Trakya Laboratuvar uzmanları ise kişisel ve ortam toplam toz tayini konusunda tüm yeterliliklerini kabiliyetleriyle desteklemekte ve hata söz konusu olmaksızın istenen hatasız süreci ortaya koyabilmektedir.

Kişisel ve Ortam Toplam Tozun Tayini Nasıl Yapılır?

İş sağlığı ortam ölçümü kapsamında değerlendirilen tozların inhalable (100 mikron veya daha küçük çaplı), thoracic (25 mikron ya da daha küçük çapta) ve respirable (10 mikron ya da daha küçük çapta) olarak 3’e ayrılması söz konusudur. Inhalable tozlar hem burun hem ağızdan içeri girebilmekte ve normal solunumda dahi tesir edebilecek kadar küçük olmaktadır. Thoracic tozlarsa akciğere ulaşamamakta, ancak ağız burun ve boğazı etkisi altına almaktadır. Respirable tozlarınsa ciğerlerdeki hava keselerine ulaşabilecek kadar küçük olduğu bilinir.

İş hijyeni ölçüm ve analizi kapsamında ‘Solunabilir Tozların Örneklenmesi ve Gravimetrik Analizi İçin Genel Yöntemler’ doğrultusunda belirlenen standartlara sadık kalınarak bu tozların ölçümü gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen toz ölçümü değerlendirmesinin sonucunda ortaya konan değer konsantrasyonu ifade etmekte, bu amaçla kalibrasyonu yapılmış ve çekiş yapan pompalara başvurulmaktadır. Toz ölçümünün yapılması için kullanılan filtrelerin üzerine tutunan partiküller baz alınır ve mg cinsinden ifade edilen tanecil ağırlığının analiziyle sonuçlar ortaya konmaktadır.

Kişisel ve ortam toz ölçümü kapsamında değerlendirdiğimiz veya ek olarak yapılması gereken bazı tayinler şu şekildedir:

  • Solunabilir toz konsantrasyonu tayini
  • Toplam toz konsantrasyonu tayini
  • Kömür tozu tayini
  • Pamuk tozu tayinini

Toza maruz kalma yoğunluğunun yüksek olduğu tüm iş yerlerinde solunabilir ve toplam tozun değerlendirilmesi gerekir. Bu doğrultuda madencilik, tekstil, pamuk, cam, seramik, kimya, ilaç, gibi pek çok sektörde toplam toz ölçümleri için hizmetlerimize başvurmanız gerekecektir.

Kişisel ve Ortam Toplam Tozun Tayini Neden Önemlidir?

Bahsedilen analiz ve tayin işlemlerinin tamamında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunur. Örnek olarak matrikse uygun nokta seçimine dikkat edilerek terazi kalibrasyonu yapılması gerekmekte, yani filtre ağırlığına yakın mg seviyesinde kalibrasyonlar kullanılmalıdır. Terazi doğrulaması ise hassasiyetin öne çıktığı bir diğer konu olmakta, her hassasiyet standardı asgari limitlerin ifade edildiği İş Hijyeni Ölçümü Yönetmeliği içerisinde yer almaktadır. Tüm terazi ve setler için kalibrasyon hizmetinin uygunluğundan emin olmak gerekmekte, doğrulama verileri işlenmiş olmalıdır.

Personel değişikliğinde dahi dikkat edilecek unsurlardan bahsetmek mümkün olmakta, tüm cihazlarda eşitlemelere gerek duyulmakta ve kalibrasyon gibi bakım konusu da önem teşkil etmektedir. Ölçüm belirsizliklerinin hesaplanması ise her kalemden çıkan değerin farklı birimlerde olmasını ekarte edecek şekilde yapılmalıdır. Kısaca numuneden ölçümün tamamlanmasına kadar her bir süreç adımında üstün bilgi gerekmekte, yalnızca standartlara uygunluk yeterli olmamakta ve deneyimin özenle bir araya getirilmesi gerekmektedir.

İşveren için zorunluluk arz etmekle birlikte çalışan sağlığı için kritik önem gösteren toz ölçümü hizmeti için Trakya Laboratuvarı ekibinden dilediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz. Uzmanlarımız ile bahsedilen tüm yönetmelik şartlarına uygun şekilde raporlandırma sağlayabilir, hukuki ve çevresel güvenilirlik alanlarında gerekleri yerine getirebilirsiniz. Kişisel ve ortam toplam toz tayini ve diğer tüm iş hijyeni ölçümü hizmetlerinde Trakya Laboratuvar ekibinin geniş hizmet portföyüne güvenebilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Termal Konfor Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor ölçümü çalışanların çalışma ortamındaki çalışma durumlarına göre
Fore Kazık Periyodik Kontrol
Fore Kazık Periyodik Kontrol Fore kazık iş makinesi günümüzde yüksek katlı gökdelen, bina gibi inşaa
Boya Makinaları (Kazanları) Periyodik Kontrolü
Boyama Makinası (Kazanı) Periyodik Kontrol ve Muayenesi Boyama Makinası (Kazanı) periyodik kontrol v
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,
Kuru Kimyasallarla Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü
Yangın, özellikle endüstriyel tesislerde büyük bir tehlikedir. Yangın çıkışını engelleyen birçok sis
Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü
Bombeli Yatay veya Dikey Silindiriksıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü Atmosferik, bombeli yatay
Whatsapp Destek Whatsapp Destek