YÜKLENİYOR

Köpüklü yangın söndürme sistemleri ve periyodik kontrolü

(Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü)

Yangın söndürmek için yalnız su veya tozlar her zaman en iyi seçenek değildir. Köpük yapıcı maddelerle desteklenen su tam olarak bu konuya hizmet etmektedir. Konumuz olan köpüklü yangın söndürme sistemleri, yakıt kaynağını oksijenden keserek yanmayı önler. Köpük çıkarıldıktan sonra hızla genişleyebilir ve kullanılan köpük yangın söndürme sisteminin türüne bağlı olarak 1000 kata kadar genişleyebilir. Örneğin yüksek genleşmeli köpükler 200-1000 kat oranında genişleyerek havalimanı hangarları gibi çok hızlı doldurulması gereken geniş alanlar için idealdir.

Köpüklü yangın söndürme konusunda her tesisin farklı ihtiyaçları vardır. Tesisin büyüklüğü, korunacak tehlike alanı, tepki süresi ve korunan varlıklar, hangi yangın söndürme sisteminin kullanılacağına karar vermede büyük rol oynar.

Sonuç olarak köpüklü yangın önleme sisteminin, ilave söndürücü madde ile sudan oluşması yanıcı veya yanıcı sıvıların kullanıldığı, işlendiği, üretildiği veya depolandığı yerlerde oluşan buharlaşmayı azaltmak için de kullanılabilir.

Köpük kullanımında 5 söndürme etkisi vardır,

 • Ayırma etkisi
 • Soğutma etkisi
 • Bastırma etkisi
 • Yalıtım etkisi
 • Örtü etkisi

Bir köpük sisteminin yangını bastırmasının 3 farklı yolu vardır:

 • Isıyı serbest bırakıldığından daha hızlı ortama gidererek
 • Oksijeni uzaklaştırarak ve yakıtı oksitleyici maddeden ayırarak
 • Yakıtın veya oksitleyici maddenin buhar fazı konsantrasyonunu yanma için gerekli olanın altında indirgemekle

Köpüklü Söndürme Sistemleri Türleri:

Her biri tesisin ihtiyacına göre farklı bir söndürme yöntemi sunan 3 standart tip Köpüklü Söndürme Sistemi vardır.

 • Düşük Genleşmeli Sistemler

( Köpük genleşme katsayı < 20 olan köpük )

Yüksek ağırlıkta ve düşük hacimli ince kabarcıklı “ıslak” köpük. Karışım miktarına bağlı olarak dikey yüzeylerde iyi yapışma kabiliyeti vardır. Söndürme olayı, ayırma ve soğutma etkisi ile gerçekleşir. Ağır köpük, tesislerde kurulan sistem veya mobil köpük borularında üretilebilir. Sisteme monte edilmiş süzgeçler ya da sistemin dışardan hava almasını sağlayan sonradan sisteme dahil aksamlar, köpük solüsyonunun emilen hava ile daha iyi köpürmesini sağlar, bu durum ince kabarcıklı ve sert köpük oluşumunu sağlar. Köpük solüsyonunun düşük yüzey gerilimi, katı madde yangınlarını söndürmede ıslatıcı etkiyi artırır. Ağır köpüğün yapışma ve mükemmel akış kabiliyeti, üç boyutlu cisim ve sıvı yangınlarını söndürme de önemlidir. Ağır olması itibariyle yanıcı gazların emisyonlarını rahatlıkla baskılar ve hava ile gazın temasını önler. Ayrıca ağır köpük, uzak mesafeden köpüğü fırlatarak, güvenli söndürmeye olanak tanır.

AFFF ve FFFP gibi sulu film oluşturma konsantreleri, havalimanlarında, petrol terminallerinde, plastik endüstrisinde, gemilerde, onshore ve offshore alanlarında kullanılabilir. Bu köpük türünün akış kabiliyetinin yüksek olması dolayısıyla, yağmurlama ve püskürtme sistemlerinde kullanılabilir.

 • Orta Genişletme Sistemleri

( 20 ≤ Köpük genleşme katsayı < 200 )

Söndürme etkisi, ayırma, soğutma ve bastırma etkisine dayanan orta genleşmeli köpük, büyük hacimli, nemli ince kabarcıklı veya kuru, büyük kabarcıklı olarak oluşur. Köpük lansında emilen hava ile köpük solüsyonunun karşılaşmasıyla köpük oluşumu sağlanır. Solüsyon, köpük borusunun içinde bulunan süzgeç ızgarası ile basınç altında karşılaşarak kısa zamanda daha hacimli köpük elde edilir. Plastik, Akkor ve sıvı yangınlarına karşı 50 ile 100 kata kadar köpüklendirme yapılır. Çukurlar, kanallar ve boşluklar gibi düz alanlarda 100 ile 200 kat arası köpüklendirme daha uygun olacaktır. Orta Köpük 10-12 mt atış mesafesine ulaştığı için, ılımlı köpük beslemesine daha rahat olanak sağlar. Polar sıvılar üzerinde, AR-AFFF gibi ürünlerde çok hızlı söndürme başarısı elde eder. Endüstriyel yangınlar için, özel üretilen orta genleşmeli köpükler 25 ile 35 kat arasında köpüklendirme ile 35 mt atış mesafesine ulaşır.

 • Yüksek Genleşme Sistemleri

( 200 < Köpük genleşme katsayı olan köpük )

Yüksek oranda hava içeren, oldukça hafif ve büyük hacimlidir. Hava yüzdesinin çok olması büyük kabarcıklı ve kuru olmasını sağlar. Yüksek genleşmeli köpük, büyük hacimli ve hafif olması sebebiyle atış kabiliyetine sahip değildir, hafif köpük jenaratörleriyle üretilir. Ayırma, yalıtma ve bastırma etkisine dayanarak söndürür. Söndürme esnasında yüksek yanma ısısı, 1700 kata kadar su buharı oluşturur ve ortamın sıcaklığı soğutulur. Büyük hangarlar ve depolar gibi, kapalı alanlarda kullanılması uygundur. Alanı kısa sürede tamamen doldurabilir. Köpüğün kuru olması itibariyle, su hasarları minimalize edilir. Önleyici olarak kullanıldığında yanıcı gazları bastırarak, alev ve ısı etkisine karşı önlem alınmış olur.

 Kimyasal içeriklerin basınç altında bulunduğu köpüklü söndürme sistemleri, tüplerin veya tankların içinden açma valfi aracılığıyla yangına püskürtülmektedir. Manuel ve otomatik kullanımın her ikisine de uygundur. Belirli tür yangınlarda son derece etkilidir. Özellikle endüstriyel tesislerde ve sıvı yakıtların depolandığı alanlarda olası yangın riskine karşı en fazla bu sistem tercih edilmektedir.

Herhangi bir mekanda bulunan kimyasal içeriklerin yine içinde kimyasallar olan köpüklü söndürme sistemleri ile söndürülmesinin tercih edilmesi tamamen bilimsel ve teknik bir konudur. Hangi kimyasal maddelerde hangi söndürücü kimyasalların kullanılacağı uzman mühendisler tarafından belirlenmektedir. İlgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde üretilen köpüklü söndürme sistemleri, alkol içerikli üretim merkezlerinde de oldukça etkilidir. En etkili köpüklü söndürme sistemlerfilm oluşturucu, sentetik bazlı ve protein bazlı sistemlerdir.

Yangının başladığı alanda kullanılan köpüklü söndürme sistemleri, havayla teması kesmekte ve alevlerin büyümesini önlemektedir. Bunun dolaylı faydası da mal ve can kaybını minimize etmesidir. Köpüklü söndürme sistemleri bir jeneratör yardımıyla, monitör ile, tank söndürme metoduyla, yangın dolabı içinde ve sprinkler vasıtasıyla kullanılabilmektedir. Otomatik hali ise çok büyük alanlarda hızlı müdahale için tercih edilmektedir.

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı

Tamamen bilimsel veriler ışığında ve ilgili kanun hükümlerine göre, köpüklü yangın söndürme tasarımı laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Talebe göre üretilen kimyasal içeriklerin hangi oranda kullanılması gerektiği tamamen profesyonel bir yaklaşımla belirlenmektedir. Yangın anında işe yarar kimyasalların sistem içinde hazır bulunması son derece önemlidir. Elle yapılacak müdahalelerde kullanılan yangın söndürme tüpleri içindeki kimyasalların aksine, otomatik sistemlerde daha farklı yoğunlukta söndürücüler yerleştirilmektedir

Köpüklü yangın söndürme sistemi tasarımında dikkat edilecek diğer önemli husus, özellikle sprinkler içeren sistemde, alanın büyüklüğüne ve söndürülecek maddelere göre kaç adet sprinkler gerektiği, bunların hangi aralıklarla yerleştirilmesi gerektiği konusudur.

Köpüklü Sprinkler Sistemi aslında otomatik bir sistemdir. Büyük tankların içinde basınç altında bekletilen ve borular yardımıyla korunan bölgeye iletilen köpüklü söndürücüler, otomatik olarak devreye giren sprinkler aracılığıyla dumana ve alevlere karşı püskürtülmektedir.

Otomatik olduğu için çok hızlı sonuç alınmaktadır. Köpüklü sprinkler sistemi günümüzde birçok işletme ve şirketin binasını, deposunu ve üretim alanını korumaktadır. Özellikle endüstriyel alanlarda pahalı materyallerin kullanıldığı üretimlerde, malzemelerin değer kaybı yaşama ihtimali çok daha fazla olduğu için, ekonomik olarak da insan sağlığı açısından da, önemli bir koruma görevi üstlenen köpüklü sprinkler sistemi, yüksek düzeyde koruma sağlamaktadır.

Ayrıca bu sistem, çoğu A Sınıfı ve B sınıfı yangınları kontrol altına almak ve/veya söndürmek için uygun püskürtme cihazlarını gerektirir. Bu sistem; su kaynağı ile kontrol vanaları (Islak, Kuru, Baskın, Ön-tepkili ve Akış kontrol) ile -otomatik algılama sisteminin de bulunduğu- boşaltma cihazları arasındaki bir boru bağlantı sisteminden oluşur.

Köpüklü söndürme sistemleri köpüklü su solüsyonunun korunan tesis içerisinde belirli bir tehlike alanına dağıtılması amacıyla tasarlanmıştır. Tipik tesisler çöp yakma tesisleri, lojistik merkezleri, uçak hangarları ve rafineri gibi alevlenebilir sıvı dökülmesi yangınlarının oluşabileceği alanlardır.

Tehlikenin türü ve potansiyel boyutu püskürtme cihazı sayısını, köpük konsantresi türünü ve köpüklü su boşaltım hızı ve süresini belirler. Bazı alevlenebilir yanıcı maddelerin özellikleri daha fazla yoğunlukta ve özel köpük konsantresi gerektirebilir.

NFPA 11 amerikan standartlarında köpüklü söndürme sistemleri için gereksinimler belirtilmektedir. Ayrıca NFPA 13, NFPA 16,

NFPA 30, NFPA 409 ve NFPA 418 standartları da köpüklü söndürme sistemleri için esasları içermektedir.

Örneğin çalışma prensibi bakımından baskın sistem çalışmasını açıklayalım. Köpüklü Baskın Sistem dedektör yangınla devreye girdiğinde, Yangın Algılama Kontrol Paneline bir sinyal gönderilir. Panel uygun alarm sinyallerini gönderir ve aynı zamanda selenoid valfin açılmasını sağlar. Baskın vanası başlatma hücresi kısıtlayıcı orifisten beslenen sudan daha hızlı boşaltılırak baskın vananın açılması sağlanır. Baskın vana çalıştığında, sistemde oluşan basınç, basınçla çalışan tahliye valfini açar, devamlı olarak suyu başlatma hücresinden tahliye eder, baskın vananın açık konumda kalmasını sağlar. Kontrol vanasına bağlı aksamın boru tesisatı, köpük konsantre vanasının yaklaşık olarak aynı zamanda açılmasını sağlayarak, köpük konsantresi hattını sprinkler sitemine açar. Sistem suyu tarafından basınçlandırılan köpük tankının, tank ve diyafram arasındaki dış çeper, köpük konsantresini sıkarak oranlayıcıdan sprinkler sitemine gönderir. Su, oranlayıcının ventüri alanından akarken, hesaplanmış oranda bir köpük solüsyonu oluşur. Ardından bu solüsyon sprinkler boru tesisatından akarak açık sprinklerden veya nozullardan boşalır.

Köpüklü Yangın Söndürme Tüpü Özellikleri

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolünde uzmanlarımızın en fazla üzerinde durduğu konulardan biri de köpüklü yangın söndürme tüpü özellikleridir. Tüpün içindeki kimyasalın tanınması, püskürtüldüğündeki yangına ve canlılara karşı etkisinin bilinmesi son derece önemlidir. Tüpün kullanımı ile ilgili bilgiler de bu eğitimde verilmektedir. Tatbikat özelliğinde olan bu eğitimlerde uygulamalı kullanım da anlatılmaktadır.

Köpüklü yangın söndürme tüpü özelliklerinin en önemlisi hangi yangın türlerinde kullanılması gerektiğidir. Basıncı sona erdiren kilit ve açma vanası ile alevlere karşı püskürtülür. Yaygın kullanımda 6 kilogramlık, 12 kilogramlık gibi ağırlıkları mevcuttur.

Manometre göstergesinde kimyasal maddelerin tüp içerisindeki basınç değeri görünür. Belirli bir değerin altına düştüğünde bakım zamanının geldiğini işaret eder. Söndürücü takviyesi yapılmalı veya tüp yeniden doldurulmalıdır. Kendi başına duran tüplerin basınç değerinin kendiliğinden azaldığı ve bunun üstelik hiç açılmadığı halde gerçekleştiği bilinen bir gerçektir.

KÖPÜK ÇEŞİTLERİ

Aşağıdaki köpük konsantreleri bugün itfaiyeciler tarafından en yaygın olarak kullanılmaktadır.

* Protein Köpük Konsantreleri

* Floroprotein Köpük Konsantreleri

* Film Oluşturan Floroprotein Köpük Konsantreleri

* Sulu Film Oluşturan Köpük Konsantreleri

* Alkole dayanıklı köpük konsantreleri (AR-AFFF ve AR-FFFP)

* Sentetik deterjan köpüğü (Orta ve yüksek genleşme)

Yukarıda belirtilen çeşitler ışığında A sınıfı yangınlar için üretilen köpüğün avantajlarını incelersek;

* Suyun etkinliğini arttırır

* Bastırma ve yastıklama süresini azaltır

* Önceden karıştırılması nispeten kolaydır

* Her türlü “A” sınıfı yangınlarda etkilidir.

* Kısa süreli yangın bariyeri sağlayabilir

* “B” sınıfı köpüklerde olduğu gibi oranlama ve uygulama oranları kritik değildir

* Malzemedeki nem içeriğini %50 artırır.

* Düz sudan 3 kat daha fazla ısı emer.

Dolayısıyla bu tür basit yanıcı türler için bile ciddi farklar oluşturmaktadır.

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri En Yaygın Nerelerde Kullanılır?

 • Yat limanları
 • Tersaneler
 • İskeleler
 • Petrol rafinerileri
 • Yanıcı-parlayıcı madde depoları
 • Yakıt yükleme merkezi
 • Yakıt boşaltma merkezi
 • Hangarlar
 • Depolar
 • Hava limanları,
 • Alkol, keton, eter, polar solvent, ham petrol, gazolin, nafta, fuel-oil, benzin, jet yakıtı kullanılan tüm üretim merkezleri ve depolarda da köpüklü söndürücüler kullanılmaktadır.

 Köpük Söndürme Sistem Bakımı:

 • En az yılda bir bakımlarının yapılması ve göz kontrolü
 • Çalışabilir olduğundan emin olmak için köpük konsantre tanklarının ve tüplerin muayenesi
 • Sistem akış testinin yapılması
 • Laboratuvara sunulmak üzere köpük konsantresi örneklerinin alınıp analizlerinin yaptırılması

Köpük Söndürme yangın tesisatı Periyodik kontrolü

Bu sistemlerin önemi gereği standartlara dayalı muayenesinin yapılması gereklidir. Projeden başlayan uzmanlaşmış kontrolün TÜRKAK onaylı Akreditasyonlu firmalar tarafından yapılması da sistemin güvencesi olacaktır. Kısaca bakımından, periyodik muayenesine kadar tamamen ciddiyet gerektirir.

Trakya Laboratuvar Ltd. Şti. olarak onaylı TÜRKAK akreditasyonu ile bu konuda iddialı olan firmamız, geniş, tecrübeli ve uzman kadrosuyla daima periyodik kontrolün adresi olmaya devam edecektir.

AKREDİTASYONUMUZ DAHİLİNDEKİ

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PERİYODİK MUAYENE KAPSAMLARIMIZ:

5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri

5.A.2. Yangın Su Deposu

5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu

5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi

5.A.5. Yangın Dolap Sistemi

5.A.6. Su Sprey (Water Spray) Sistemleri

5.A.7. Su Sisi (Water Mist) Sistemleri

5.A.8. Köpüklü Söndürme Sistemleri

5.A.9. Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi

5.A.10. Algılama Alarm Sistemleri

5.A.11. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.12. CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.13. Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.14. Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sistemleri

5.A.15. Duman Tahliye Sistemleri

5.A.16. Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri

Diğer Hizmetlerimiz


Basınçlı Hava Tankı Periyodik Muayene
Basınçlı Hava Tankı Periyodik Muayene, Basınçlı kap ve kaldırma araçları Basınçlı Hava Tankı Nedir?
Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve Periyodik Kontrolü
Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve periyodik kontrolü, Yangın yağmurlama sistemleri, binanızı yang
Ekipnet Sistemi
1-EKİPNET Kullanıcı Kılavuzu İçin tıklayınız 2-İş Ekipmanları Birimi Tanıtımı için tıklayınız 3- İş
Çerkezköy Periyodik Kontrol
Periyodik kontrol, endüstriyel tesislerin, makinelerin ve ekipmanların güvenliğini ve verimliliğini
Tesisat Kontrolü Periyodik Kontrol
Tesisat sistemleri, bir yapıdaki yaşamsal unsurları oluşturan su, ısıtma ve yangın güvenliği gibi bi
Tüm Vücut Titreşimi
Tüm Vücut Titreşimi Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların çalışma hayatında de
Whatsapp Destek Whatsapp Destek