YÜKLENİYOR

Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü

İnsanoğlu tarih boyunca ateşi bulmak ve ateşten ortaya çıkan yangını kontrol altına almak için çok çaba sarf ederek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde artık yangını kontrol altına almak için otomatik söndürme sistemleri çıkmıştır. Günümüzde riskli yerler ve riskli olmayan yerler bulunmaktadır. Bu nedenle kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kuru sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemleri riskli yerlerin söndürülmesinde kullanılmaktadır.

Tehlikeli sıvı ve riskli yerlerde çıkan yangınları söndürmek için kullanılan kuru sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemleri otomatik olarak devreye girerek yangına müdahale eder ve söndürür. Bu söndürme sistemlerin yapısı genellikle amonyum fosfat’tır. Yangın anında ateşin oksijenle temasını kesen bu sistemleri yangın anında mutlaka otomatik olarak sorunsuz şekilde devreye girmesi gerekmektedir.

Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

Bunun içinde mutlaka kuru sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemlerinin periyodik kontrollerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Trakya Laboratuvar Türkak onaylı olarak “binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre periyodik kontrollerini yapmaktadır.

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Binada veya yapıda otomatik veya el ile çalışan diğer gazlı, kuru kimyevi tozlu veya benzeri sabit söndürme sistemi bulunuyor ise, bunların devreye girdiğinin yangın alarm sistemi tarafından otomatik olarak algılanması gerekir. Bunu sağlamak üzere, söndürme sistemlerinden, söndürme sisteminin devreye girdiğini bildiren kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanır.

Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar ilgili yönetmelik ve standartlar gereğince Türkak onaylı olarak belirtilen standartlar çerçevesin de kuru sıvı otomatik söndürme sistemleri çerçevesinde periyodik kontrol hizmeti sunmaktadır. Periyodik kontrol sonucunda firma için uygunluk raporu hazırlanmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Damperli Kamyon Periyodik Kontrol
Damperli Kamyon Periyodik Kontrol Damperli kamyon herkesin bildiği gibi genellikle inşaat malzemeler
Titreşim Ölçümü
Titreşim Ölçümü (Tüm Vücut ve El Kol Titreşim Ölçümleri) İş hijyeni ortam ölçümleri kapsamında titre
Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Otomatik gazlı söndürme sistemleri, yangınların söndürülmesi veya kontrol altına alınması için kulla
İSGÜM Yetkili Laboratuvar Raporu
İSGÜM, iş sağlığı ve güvenliği eğitim araştırma enstitüsünün kısaltmasıdır. İşyerlerinde bulunan toz
Elektrik Ölçümleri Periyodik Kontrol
Elektrik ölçümü, elektrik sistemlerinin güvenliği ve verimliliği açısından kritik bir rol oynamaktad
Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Kontrol
Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangında
Whatsapp Destek Whatsapp Destek