YÜKLENİYOR

İçindekiler

Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü

İnsanoğlu tarih boyunca ateşi bulmak ve ateşten ortaya çıkan yangını kontrol altına almak için çok çaba sarf ederek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde artık yangını kontrol altına almak için otomatik söndürme sistemleri çıkmıştır. Günümüzde riskli yerler ve riskli olmayan yerler bulunmaktadır. Bu nedenle kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kuru sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemleri riskli yerlerin söndürülmesinde kullanılmaktadır.

Tehlikeli sıvı ve riskli yerlerde çıkan yangınları söndürmek için kullanılan kuru sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemleri otomatik olarak devreye girerek yangına müdahale eder ve söndürür. Bu söndürme sistemlerin yapısı genellikle amonyum fosfat’tır. Yangın anında ateşin oksijenle temasını kesen bu sistemleri yangın anında mutlaka otomatik olarak sorunsuz şekilde devreye girmesi gerekmektedir.

Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

Bunun içinde mutlaka kuru sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemlerinin periyodik kontrollerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Trakya Laboratuvar Türkak onaylı olarak “binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre periyodik kontrollerini yapmaktadır.

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Binada veya yapıda otomatik veya el ile çalışan diğer gazlı, kuru kimyevi tozlu veya benzeri sabit söndürme sistemi bulunuyor ise, bunların devreye girdiğinin yangın alarm sistemi tarafından otomatik olarak algılanması gerekir. Bunu sağlamak üzere, söndürme sistemlerinden, söndürme sisteminin devreye girdiğini bildiren kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanır.

Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar ilgili yönetmelik ve standartlar gereğince Türkak onaylı olarak belirtilen standartlar çerçevesin de kuru sıvı otomatik söndürme sistemleri çerçevesinde periyodik kontrol hizmeti sunmaktadır. Periyodik kontrol sonucunda firma için uygunluk raporu hazırlanmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın söndürme sistemleri büyük yan
Yağ Buharı Ölçümü
İçindekiler Endüstriyel faaliyetlerin yan ürünlerinden biri olan yağ buharı emisyonları, çevr
Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü
İçindekiler Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü İş yerinde tüm personelin kişisel olarak çeşitli gaz
İSGÜM Yetkili Laboratuvarlar
İçindekiler İSGÜM, İşçi sağlığı ve güvenliği merkezi müdürlüğünün kısaltılmış adı olarak kull
Algılama Alarm Sistemleri ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Otomatik yangın algılama sistemleri, oluşması muhtemel yangınların önceden algılanarak uyarı yapılma
İl Çevre Gürültü Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya Laboratuvar, Çanakkale ili ve ilçeleri ile Balıkesir bölgesinde endüstriye
Whatsapp Destek Whatsapp Destek