YÜKLENİYOR

Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü

İnsanoğlu tarih boyunca ateşi bulmak ve ateşten ortaya çıkan yangını kontrol altına almak için çok çaba sarf ederek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde artık yangını kontrol altına almak için otomatik söndürme sistemleri çıkmıştır. Günümüzde riskli yerler ve riskli olmayan yerler bulunmaktadır. Bu nedenle kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kuru sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemleri riskli yerlerin söndürülmesinde kullanılmaktadır.

Tehlikeli sıvı ve riskli yerlerde çıkan yangınları söndürmek için kullanılan kuru sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemleri otomatik olarak devreye girerek yangına müdahale eder ve söndürür. Bu söndürme sistemlerin yapısı genellikle amonyum fosfat’tır. Yangın anında ateşin oksijenle temasını kesen bu sistemleri yangın anında mutlaka otomatik olarak sorunsuz şekilde devreye girmesi gerekmektedir.

Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

Bunun içinde mutlaka kuru sıvı kimyevi otomatik söndürme sistemlerinin periyodik kontrollerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Trakya Laboratuvar Türkak onaylı olarak “binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre periyodik kontrollerini yapmaktadır.

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Binada veya yapıda otomatik veya el ile çalışan diğer gazlı, kuru kimyevi tozlu veya benzeri sabit söndürme sistemi bulunuyor ise, bunların devreye girdiğinin yangın alarm sistemi tarafından otomatik olarak algılanması gerekir. Bunu sağlamak üzere, söndürme sistemlerinden, söndürme sisteminin devreye girdiğini bildiren kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanır.

Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar ilgili yönetmelik ve standartlar gereğince Türkak onaylı olarak belirtilen standartlar çerçevesin de kuru sıvı otomatik söndürme sistemleri çerçevesinde periyodik kontrol hizmeti sunmaktadır. Periyodik kontrol sonucunda firma için uygunluk raporu hazırlanmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Gürültü Haritası ve Modelleme
Gürültü Haritası ve Modelleme Gürültü haritası ve modelleme, Bir yerleşim yeri, sanayi tesisi, eğlen
İş Hijyeni Ortam Ölçümleri Kapsamında Solunabilir ve Ortam Toz Ölçümü
20.06.2012 Tarih ve 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ile çalışanları meslek hastalıkları
İşyeri Ortamı Gaz Ölçümü
İşyeri Ortamı Gaz Ölçümü İş yeri ortam gaz ölçümü, ile Türkiye’de iş yerlerinde ortaya çıkan gazları
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25.04.2013 tarihli ve 28628
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Kazanlar
KALORiFER KAZANI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbi