YÜKLENİYOR

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol

Yangın anında otomatik olarak devreye giren yangın söndürme sistemlerine otomatik yangın söndürme sistemi denir. Otomatik yangın söndürme sistemleri çevreyi ve insanı korumak için çok iyi bir çözümdür.

Otomatik yangın söndürme sistemleri; veri merkezlerinde, hastanelerde, kablo kanallarında, okullarda, güç odalarında, elektik panolarında, kamu kurum ve kuruluşlar da ve daha bir çok yerde kullanılmaktadırlar. Otomatik yangın söndürme sistemleri sprinkler, gazlı ve köpüklü yangın söndürme sistemleridir.

Büyük yangınlara müdahalede çok iyi bir iş yapan bu sistemler Türkak onaylı Türk standartları çerçevesinde, İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

Otomatik yangın söndürme sistemlerinin periyodik olarak kontrolleri zorunludur. Ceza işleminin uygulanmasından ziyade yangın anın yangına otomatik olarak anında müdahale çok önemlidir. Zira can ve mal kaybını önleyecek bu sistemlerin mutlaka periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre;

MADDE 98- (1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır.

(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.

(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.

(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar olarak otomatik yangın söndürme sistemleri için Binaların yangında korunması hakkında yönetmeliğine ve İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre otomatik yangın söndürme sistemi bulunan firma ve yerler için periyodik kontrol hizmetlerimizi profesyonel ekibimiz ile veriyoruz.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri için Sunduğumuz Hizmetlerimiz

  • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
  • Otomatik yangın söndürme sistemleri projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
  • Otomatik yangın söndürme sistemleri malzeme ve ekipman kontrolleri
  • Otomatik yangın söndürme sistemleri uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
  • Otomatik yangın söndürme sistemleri periyodik kontrolleri

Diğer Hizmetlerimiz


Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Milyonlarca yıl öncesinden beri insanoğlu ateş ile
Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrol
Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol Elektrik enerjisi hayatımızın en önemli vazgeçilmez parçalarından
CNC Tezgahı Periyodik Kontrol
CNC Tezgahı Periyodik Kontrolü Geçmişten günümüze sanayi gelişimi ile başlayan imalat sanayisi, 1900
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ve Yönetmeliği
04.06.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27601 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,
Sütunlu Matkap Periyodik Kontrol
Sütunlu matkap, genellikle delik delme işlemi için kullanılan sabit matkap türüdür. İmalat sanayide
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik