YÜKLENİYOR

İşyerlerinde patlama riski taşıyan ortamlarda, çalışanların ve tesislerin güvenliğini sağlamak adına alınan önlemler arasında Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) büyük bir öneme sahiptir. Trakya bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar, bu alandaki uzmanlığı ve kalitesiyle öne çıkan bir firma olarak, işletmelerin PKD oluşturulması ve periyodik kontrol süreçlerinde güvenilir bir ortak olarak öne çıkmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD), işyerlerinde patlama riskine karşı alınan önlemlerin belgelendiği ve yönetildiği bir dokümandır. Bu doküman, patlamadan korunma yöntemlerini, işletmedeki potansiyel tehlikeleri ve alınan güvenlik tedbirlerini detaylı bir şekilde içerir. PKD, çalışanların güvenliğini artırmak ve tesis varlıklarını korumak amacıyla oluşturulur.

Neden Patlamadan Korunma Dokümanı Gereklidir?

 1. Kanuni Zorunluluk: Yasal düzenlemelere göre, belirli endüstrilerde çalışan işletmelerde patlamadan korunma önlemlerini belirlemek ve belgelemek zorunludur. PKD, bu yasal gereklilikleri karşılamak adına oluşturulur.
 2. Çalışan Güvenliği: Patlama riski taşıyan ortamlarda çalışanların güvenliği, en üst düzeyde sağlanmalıdır. PKD, çalışanların eğitimi, alınan önlemler ve acil durum prosedürleri gibi konularda rehberlik sağlar.
 3. Tesis Varlıklarının Korunması: Patlama durumları, ciddi maddi kayıplara yol açabilir. PKD, tesis varlıklarının korunması için alınan önlemleri belirler ve yönetir.
 4. Çevresel Uyum: Çevresel standartlara uyum sağlamak, işletmelerin sürdürülebilirliği için önemlidir. PKD, çevresel uyumluluk konusunda yönetim ve kontrol sağlar.
 5. Risk Değerlendirmesi: PKD, işletmedeki patlama riskini değerlendirir ve risklerin azaltılması için gerekli adımları belirler.

patlamadan korunma dokumani

PKD periyodik kontrolü ne sıklıkta yapılmalıdır?

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) periyodik kontrolü, işletmenin özelliklerine, patlama riskine ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, PKD periyodik kontrolü yılda bir kez veya belirli aralıklarla yapılması önerilmektedir.

Bu periyodik kontrol, işletmenin patlama riskini değerlendirmek, alınan güvenlik önlemlerini gözden geçirmek, çalışanların eğitim durumunu kontrol etmek ve dokümanın güncel olup olmadığını sağlamak amacıyla yapılır. Yılda bir kez gerçekleştirilen bu kontrol, işletmenin patlamadan korunma önlemlerini sürekli olarak güncel ve etkili bir şekilde tutmasına yardımcı olur.

Patlamadan Korunma Dokümanı periyodik kontrolü, işletmedeki değişikliklere (teknik, personel, iş süreçleri vb.) bağlı olarak daha sık veya özel durumlar için planlanabilir. Özellikle önemli değişiklikler, yeni ekipmanların eklenmesi veya iş süreçlerindeki büyük değişiklikler gibi durumlar, PKD’nin güncellenmesini gerektirebilir.

Trakya bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar, patlamadan korunma konusundaki uzmanlığı ve deneyimiyle işletmelere PKD oluşturma, güncelleme ve periyodik kontrol konularında destek sağlamaktadır. İşletmenin ihtiyaçlarına bağlı olarak, Trakya Laboratuvar uzmanları tarafından belirlenen özel bir kontrol programıyla işletmenin patlamadan korunma sistemini etkin bir şekilde yönetmesi sağlanabilir.

PKD periyodik kontrolü için belirlenen standartlar nelerdir?

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) periyodik kontrolü için belirlenen standartlar, ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak belirlenir. Patlamadan korunma konusundaki standartlar genellikle ülkeler arasında benzerlik gösterir, ancak spesifik gereksinimler yerel yasal düzenlemelere göre değişebilir. PKD periyodik kontrolü için bazı yaygın standartlar şunlar olabilir:

 1. ISO 80079 Serisi: ISO 80079 serisi, patlamadan korunma konusundaki uluslararası standartları belirler. Özellikle ISO 80079-36 ve ISO 80079-37 standartları, non-elektrik ve elektrik ekipmanlar için patlamadan korunma yöntemlerini içerir.
 2. IEC 60079 Serisi: IEC 60079 serisi, elektrik ekipmanları için patlamadan korunma standartlarını belirler. Bu standartlar, elektrikli cihazların patlamalardan korunması için alınacak önlemleri kapsar.
 3. NFPA 70 (NEC): National Fire Protection Association (NFPA) tarafından yayınlanan NFPA 70, National Electrical Code (NEC) olarak da bilinir. Elektriksel ekipmanlar için Amerikan standartlarını belirler.
 4. ATEX Direktifi (94/9/EC): Avrupa Birliği’nde kullanılan ekipmanlar için patlamadan korunma gereksinimlerini belirleyen ATEX Direktifi, PKD oluşturulurken dikkate alınması gereken bir başka önemli belgedir.
 5. UL Standartları: Underwriters Laboratories (UL) tarafından belirlenen standartlar, genellikle Kuzey Amerika’da kullanılan ekipmanlar için geçerlidir.

Belirli bir işletmenin veya endüstrinin PKD periyodik kontrolü için uyması gereken standartlar, genellikle işletmenin konumuna, sektörüne ve kullanılan ekipman türlerine bağlıdır. Trakya Laboratuvar gibi uzman firmalar, müşterilerine yerel yasal düzenlemelere ve ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak PKD oluşturma ve periyodik kontrol hizmetleri sunar.

Patlamadan Korunma Dokümanı süresi ne kadar geçerlidir?

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) süresi, genellikle yerel yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak PKD’nin geçerlilik süresi, belgenin oluşturulduğu tarihten itibaren belirli bir süre boyunca geçerli olabilir. Bu süre genellikle 3 ila 5 yıl arasında değişebilir.

PKD’nin geçerlilik süresi, işletmenin yapısına, patlama riskine, ekipmanın karmaşıklığına ve endüstriye bağlı olarak değişebilir. Özellikle büyük endüstriyel tesislerde veya tehlikeli ortamlarda çalışan işletmelerde, daha sık güncelleme ve periyodik kontrol ihtiyacı ortaya çıkabilir.

PKD belgesinin süresinin dolması durumunda, işletme tarafından belge güncellemesi ve periyodik kontrol işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Güncellenmiş bir PKD, işletmenin güncel çalışma koşullarına ve güvenlik standartlarına uygunluğunu yansıtacaktır.

Trakya bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar gibi uzman firmalar, müşterilere PKD oluşturma, güncelleme ve periyodik kontrol süreçlerinde rehberlik etme konusunda destek sağlar. Bu firmalar, yerel yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına uygun olarak müşterilerinin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarlar.

PKD periyodik kontrolü maliyetleri nedir?

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) periyodik kontrolü maliyetleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir ve işletmeye özgüdür. Bu maliyetler, işletmenin büyüklüğü, patlama riski seviyesi, kullanılan ekipmanın türü, işletmenin konumu ve uzmanlık gerektiren özel ihtiyaçlar gibi bir dizi etkeni içerebilir. İşte PKD periyodik kontrolü maliyetlerini belirleyen bazı faktörler:

 1. İşletmenin Büyüklüğü ve Kompleksitesi: Büyük ve karmaşık işletmelerde PKD periyodik kontrolü maliyetleri genellikle daha yüksek olabilir, çünkü daha fazla ekipmanın kontrol edilmesi ve daha kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılması gerekebilir.
 2. Patlama Riski Seviyesi: Patlama riski daha yüksek olan işletmelerde, daha kapsamlı önlemler ve kontroller gerekebilir. Bu da genellikle maliyetleri artırabilir.
 3. Ekipmanın Türü ve Sayısı: İşletmenin sahip olduğu ekipmanın türü ve sayısı, kontrol sürecinin karmaşıklığına ve dolayısıyla maliyetlere etki edebilir.
 4. Yerel Düzenlemelere Uyum: Yerel yasal düzenlemelere uyum, işletmenin PKD periyodik kontrolü için belirli standartlara uymasını gerektirebilir. Bu uyum sağlama süreci maliyetleri etkileyebilir.
 5. Uzmanlık ve Eğitim Gereksinimleri: PKD periyodik kontrol sürecinde uzmanlık gerekebilir. Uzmanların eğitimi ve desteği maliyetlere katkıda bulunabilir.
 6. Belge Güncelleme ve Raporlama: PKD belgesinin güncellenmesi ve gerekli raporların oluşturulması süreçleri de maliyetlere ek olabilir.

Trakya bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar gibi uzman firmalar, işletmelere özelleştirilmiş çözümler sunarak PKD periyodik kontrol maliyetleri konusunda rehberlik edebilirler. İşletmenin ihtiyaçlarına uygun bir fiyatlandırma genellikle uzmanların yapacakları bir ön değerlendirme sonucunda belirlenir.

Trakya Laboratuvar, Trakya bölgesinde işletmelerin Patlamadan Korunma Dokümanı oluşturması, güncellemesi ve periyodik kontrol süreçlerini yönetmesi konusunda uzman bir destek sunar. Güvenliğinizi Trakya Laboratuvar ile sağlayın, patlama riski taşıyan ortamlarda en üst düzeyde koruma sağlayın.

Diğer Hizmetlerimiz


Makine Tezgah Kontrolü
Günümüzde endüstriyel üretim süreçlerinin önemli bir parçası olan makine tezgah kontrolü, hassas ve
Kişisel Maruziyet Ölçümü
Kişisel Maruziyet Ölçümü Kişisel maruziyet ölçümleri, bir işyerindeki görünmeyen toz, aydınlatma, gü
Tank Sızdırmazlık Kontrolü
Endüstriyel tanklarda sızıntıları önlemek, çevresel riskleri minimize etmek ve işletme güvenliğini s
Yangın Dolap Sistemi ve Periyodik Kontrolü
Yangın dolap sistemi ve periyodik kontrolü Yangın dolaplarının görevi, Yangın dolapları, yangınla mü
Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Köpüklü yangın söndürme sistemleri ve periyodik kontrolü (Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü) Yangın
Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Davlumbaz, mutfaklarda bulunan ocakların üzerinde du
Whatsapp Destek Whatsapp Destek