YÜKLENİYOR

İçindekiler

Radyal Matkap Periyodik Kontrolü

Radyal matkap, çok büyük ve ağır parçaların delik açma işlemi için tasarlanmış bir makinedir. Bu makineler, sert metaller üzerinde farklı boyutlarda delik açma hassasiyeti sunduğundan metal imalat endüstrilerinde sıkça kullanılmaktadır.

Endüstriyel alanlarda imalat sanayinde özellikle kullanılan radyal matkaplar büyük ve ağır makinalar oldukları için mutlaka periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Radyal matkap periyodik kontrolü yapılması olası kazaların önüne geçmektedir. Türkiye’de imalat sanayinden sonra radyal matkap ve benzeri makinaların kullanımında yaralanma ve ölümlü kazalar yaşanmaktadır. Ayrıca periyodik kontrollerin yapılması ve yaptırılması makinelerin uzun yıllar sağlıklı ve güvenli şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Radyal Matkap Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Radyal matkaplar gibi makineler “ İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun olarak periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Bu yönetmelikte kimin, nasıl, ne zaman hangi yetkilerle periyodik kontrol yapması ve yaptırması detayları ile belirtilmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Radyal Matkap için ilgili Standartlar

Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Radyal Matkap Periyodik Kontrol Süresi

Radyal matkaplar dahil olmak üzere tüm makinaların periyodik kontrol süresi 1 yıldır. Yılda en az bir defa standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol yapılması ve yaptırılması zorunludur.

İş Veren’in Yükümlülükleri

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.

İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

Radyal Matkap Periyodik Kontrol Raporu

Radyal Matkaplar için Trakya Laboratuvar profesyonel kadrosu ile ilgili yönetmelik ve standartları baz alarak periyodik kontrol hizmeti vermektedir. Trakya Laboratuvar, tüm makine ve tezgahlarınız teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Otomatik Yağmurlama Sistemleri Periyodik Kontrolü
Trakya Laboratuvar firması, Türkak Akreditasyonuna sahip bir firma olarak otomatik yağmurlama sistem
Torna Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Torna Tezgahı Periyodik Kontrolü Torna tezgahı kendi ekseni etrafında dönmekte ol
CNC Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler CNC Tezgahı Periyodik Kontrolü Geçmişten günümüze sanayi gelişimi ile başlayan im
Tozla Mücadele Yönetmeliği
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yön
Yürüyen Merdiven Muayene Periyodik Kontrol
Yürüyen merdivenler, modern binaların vazgeçilmez bir parçasıdır ve güvenli bir şekilde çalışmaların
Endüstriyel Raflar Periyodik Kontrol
Endüstriyel rafların periyodik kontrolü son derece önemlidir ve bu süreç, Trakya bölgesindeki Edirne
Whatsapp Destek Whatsapp Destek