YÜKLENİYOR

Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle  yüksek risk ve tehlike potansiyeli  taşıdıkları için kazalara neden olabilmektedir. Özellikle Metal yorgunluğu, cıvata somun bağlantılarının gevşemesi, kaynak hataları, Çatlaklar, birleştirme hataları, uygun olmayan tadilatlar, darbeler vb sebeplerle oluşabilecek kaza riskini engellemek için TS EN 15635 standartına göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esas alınarak yapılan Statik Analiz ve Hesaplamalar ile her bir gözün taşıyabileceği yük hesaplanmakta ve yük etiketi varlığından, sehim, çarpılma, bükülme, eğilme, eksen kaçıklığı, kolon bağlantısı, yüklerin pozisyonu, topraklama durumu  gibi diğer tüm kontroller yetkin muayene personelimizce yapılmaktadır.

Depo Raf Sistemleri TS EN 15635 standartına göre yılda en az bir kez periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Endüstriyel raf sistemleri, işletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturmak ve depoların maksimum hacimde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulan sistemlerdir.

TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların kontrolünün senede en az bir kez uzman denetçi tarafından yapılması gerekmektedir.

Muayene sırasında bakılan test ve kontroller aşağıda görüldüğü gibidir.

 • Önceki kontrol raporları var mı?
 • Sistemin bakım kayıtları tutuluyor mu?
 • Depolama alanı aydınlatma seviyesi yeterli mi?
 • Uyarı levhaları var mı?
 • Depolama alanında yangın söndürücü bulunuyor mu?
 • Cebri veya doğal havalandırma mevcut mu?
 • Yapının herhangi bir parçasında özellikle kirişler ve ayaklarda hasar mevcut mu?
 • Tüm bileşen bağlantılarında, özellikle zemin ve kiriş bağlantılarında, bağlantı hataları mevcut mu? Kilitleme tertibatları uygun mu?
 • Ana malzemede veya kaynaklarda çatlaklar mevcut mu?
 • Bina zeminin durumu uygun mu?
 • Paletteki yüklerin konumu uygun mu?
 • Raflarda ve zemindeki yüklerin konumları uygun mu?
 • Raflar kurulum talimatlarına uygun mu inşa edildi?
 • Raflarda kapasitelerinden fazla yükleme mevcut mu?
 • Raflarda birim yükler sabitlik durumu uygun mu?
 • Raflar ile birim yüklerin boyutlarının tutarlılığı uygun mu?
 • Depolama alanı proses düzenini bozacak etkisi var mı?
 • Depolama alanı dökülen ve koridorları tıkayan malzemeler mevcut mu?
 • Taşıma ekipmanı raflara ulaşım için yeterli mi?
 • Taşıma ekipmanı gerekli ise operatör belgesi mevcut mu?
 • Taşıma ekipmanına göre koridor genişlikleri yeterli mi?
 • Paletli yükler ile raf boyutlarının tutarlılığı uygun mu?
 • Palette kırık veya eksik mevcut mu?
 • Palette kullanılan çivi veya bağlantı elemanlarında eksikler mevcut mu?
 • Gerekli ise depolama sisteminde topraklama var mı?
 • Maksimum yükte, maksimum sehim, travers uzunluğunun 200’e oranını geçiyor mu?

RAF STATİK VE DİNAMİK TESTİ HAKKINDA

Raf statik testi, rafların kaç kg yüke dayanıklı olduğunu öğrenip güvenli depolara sahip olmanız amacıyla, raflarınızın bilgisayar destekli tasarım programlarıyla tasarımını yapıp, hangi yüklere dayanıklı olduğunu belirlediğimiz testtir.

Raf dinamik testi, rafların bulunduğu bölgeye göre deprem anında raflara etki edebilecek en yüksek yer ivmesi sonucunda raflarda oluşabilecek deformasyonları ve stres değerlerini belirlediğimiz testtir.

Diğer Hizmetlerimiz


İş Makinesi Muayene Periyodik Kontrol
İş makinelerinin güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için periyodik muayene ve kontrol işlem
Kabul Edilen İş Hijyeni Metotları
Kabul Edilen İş Hijyeni metotları KAPSAM PARAMETRE ADI METOT ADI METOT NUMARASI VE TARİHİ Fiziksel E
Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri Periyodik Kontrolü
İçindekiler Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri Periyodik Kontrolü Günümüzde insanoğlu artık
Portatif Yangın Söndürücüler Periyodik Kontrolü
Yangın güvenliği, herhangi bir yangın durumunda hızlı ve etkili bir müdahale gerektiren önemli bir k
Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol
Günümüzde, sıvı depolama tankları, endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılan önemli ekipmanlar
İş Hijyeni – İş Yeri Ortam Aydınlatma Ölçümü
İçindekiler İŞ YERİ ORTAM AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ Aydınlatma Ölçümü Amacı ve Kapsamı Aydınlatma ölç
Whatsapp Destek Whatsapp Destek