YÜKLENİYOR

Ses Ölçümü

Ses insanların ve diğer canlıların işitme organlarının duydukları periyodik basınç değişimidir. Ses sadece madde ortamında dağılmaktadır. Ortamda yayılan bu ses dalgalar şeklinde ortama dağılarak bir enerji çıkartır. Bu enerji ortam havasında değişikliklere neden olabilmektedir. Ses enerjisini anlayabilmek için şöyle bir örnek verebiliriz. Bir odaya ısıtıcı koyup çalıştırdığımızda oda sıcaklığı değişmektedir. Ses enerjisi de böyledir.

Hayatımızda insanların kulakları ses’leri farklı frekans değerlerinde algılamaktadır. Fabrikalarda, iş yerlerinde, sanayi ortamlarında ses ölçümü yapılmaktadır. Çok fazla ya da birden fazla ses kaynağı ortamdaki enerjiyi arttırır. Kısaca ortamda çok fazla gürültü çıkabilmektedir. Buda gürültünün sağlığımıza özellikle kulak sağlığımıza etkileri olmaktadır. Zamanla duyma yetisini kaybetme olabilmektedir. Bu nedenler mutla iş veren iş yerlerinde, fabrika ve sanayilerde ortamdaki ses ölçümünü yaptırmalıdır. İş yeri sahibi Türkak onaylı bir muayene kuruluşu ile çalışarak belirli periyotlarda ses ölçümü yaptırmalıdır.

Ses Ölçüm Raporu

Ses ölçümü yapan firmalardan biri de firmamız Trakya Laboratuvardır. Firma olarak Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamında bulunan ses enerji ölçümünü yapmakta ve raporlamaktayız. Ortam ses ölçümleri, Risk analizi sonuçlarına göre belirlenen periyodlar da yaptırılması yasal olarak zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında İSG uzmanı veya İşyeri hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda ses ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

Trakya Laboratuvar aşağıdaki iki yönetmelik gereğince ses ölçümlerini ilgili maddelere göre yapmaktadır.

  • İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
  • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Bu iki yönetmelikte İş yerlerinde ses ölçümü yapmak ve önlemlerin alınmasını iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına göre yapmaktadır.

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Diğer Hizmetlerimiz


Sanayi Gazları ve Dolum Tankları
SANAYİ GAZLARI DOLUM TANKLARI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedb
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Tüm Vücut Titreşimi
Tüm Vücut Titreşimi Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların çalışma hayatında de
Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Kontrol
Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangında
Gürültü Haritası ve Modelleme
Gürültü Haritası ve Modelleme Gürültü haritası ve modelleme, Bir yerleşim yeri, sanayi tesisi, eğlen
Duman Tahliye Sistemleri Periyodik Kontrolü
Duman Tahliye Sistemleri periyodik kontrolü Duman tahliye sistemleri, yangın anında dumanın ve ısını