YÜKLENİYOR

İşletmemize, kumrumumuz ve hizmetlerimiz hakkında sık sorulan soruları ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

“6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu” ve bu kanuna göre hazırlanmış “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’ kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

"İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği" Ek III madde 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır, şeklinde ifade etmiştir.

"İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği" madde 14 "periyodik kontrol yapacak kuruluşların ise hizmet yeterliliği belgesi alması veya akredite olması zorunludur, şeklinde ifade etmiştir.

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca (periyodik kontrol yapan kuruluşların) gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney raporları, periyodik kontrol raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslar arası standartlar (ISO 17020), ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslararası akreditasyon kuruluşları (TÜRKİYE'de TÜRKAK) tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

"İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği" madde 7’de İş ekipmanlarının kontrolü aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır.
Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanır.

Periyodik kontroller yasa ve yönetmeliklerle ülkemizde yaptırılması zorunlu kılınmış kanuni yükümlülüklerdir. İş Sağlığı ve güvenliği kanunu gereği her işveren iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Şayet periyodik kontrol işlemi sonrasında kontrolü yapılan cihaz ile ilgili uygunsuzluklar belirlenmiş ise, eksiklikler hızlıca hem can hem de mal güvenliği açısından giderilmelidir. Eksikliklerin giderilmesi halinde kontrol işlemini için tekrar ek kontrol talebinde bulunulmalı ve tekrar ekipmanın eksikliklerinin tam anlamıyla tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol ettirilmelidir.

İşletme hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. (işveren, işçi ayrımı olmaksızın) Yaşanabilecek bir iş kazasında müfettişler kaza ile alakalı öncelikle kullanılan cihazın dosyasını (bakım-onarım, periyodik kontrol kayıtlarının bulunduğu) inceleyeceklerdir. Bu incelemede işletme hukuki sorumluluklarını yerine getirip getirmediği detaylı kontrol edilir.
1-Periyodik kontrollerini yaptırmış ve herhangi bir eksik yok ise;
İşletme periyodik kontrollerini düzenli yaptırıyor olabilir ancak bu işlem tek başına yeterli değildir. Kullanıcı eğitimi, düzenli bakım yapılıp yapılmadığı gibi kayıtlar da mutlaka dosyalanmalıdır.
2-Periyodik kontrollerini yaptırmış ve eksik var ise;
İşletme kontrollerini yaptırıyor olabilir, ancak tespit edilen eksikliklerle ilgili herhangi bir çalışma yapmamış durumda ise bu durum sorumluluklarını yerine getirmediğini şeklinde değerlendirme yapılabilir.

İmalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak kontrol yaptırılması gerekmektedir.

Bilindiği gibi yönetmelik kaldırma iletme makinaları için yılda minimum 1 defa şeklinde süre belirtilmektedir. Burada işletmenin mümkün olduğunca bu tarihleri çok fazla aşmamaları önemlidir. Süreler aşıldığında alınan riskte artmaktadır.

Her işletmede büyük olasılıkla sürekli çalışması gereken türden ekipmanların yedekleri bulunmaktadır. Bu tip durumlarda öncelikle çalışmayan ekipmanı daha sonra bir iki gün sonra hazırlık yapılabilecek gün durumuna göre diğer ekipman yedeklemeli olarak kontrol edilebilir. Veya işletmelerde genel duruşlar yada bakım günleri olmaktadır, genel duruş veya bakım günlerinde ortak planlama yapılarak periyodik kontrol hizmeti yapılabilir.

İşletmedeki ekipmana dair periyodik kontrol esnasında tespit edilebilecek uygunsuzlukların yerinde görülmesi açısından ve periyodik kontrol hizmetinin gerçek anlamda yapıldığının (hangi aşamalardan geçiyor ve ne gibi kontroller yapılıyor) görülmesi açısından yardımcı personel bulundurmak önemlidir. Bir işletme de kullanılan ekipmanı kullanıcısından başkası ne gibi sorunları var bilemez. Dolayısıyla yardımcı personel ekipmanı tanıyan ve periyodik kontrol işlemi sırasında oluşabilecek riskler de müdahale edebilecek bilgiye sahip olmalıdır.

Yapamaz, şöyle ki; Periyodik kontrollerde esas işletmede can ve mal güvenliğini riske atacak durumların tespit edilerek raporlandırılmasıdır. Dolayısı ile bu tip kontroller bağımsız ve tarafsız kişi ve kuruluşlarca yani, kontrol edilen cihazın bakım, onarım, üretici veya mülkiyet ilişkisi olmayan kuruluşlarca kontrol edilmesi önemlidir. Ayrıca yönetmelik periyodik kontrolü yapan kuruluşların akredite olması gerektiğini şart koşmaktadır.
Whatsapp Destek Whatsapp Destek