YÜKLENİYOR

İçindekiler

Sıvılaştırılmış Gaz Tankları Periyodik Kontrol

Sıvılaştırılmış Gaz Tankları, çeşitli sanayi tesisleri, endüstriyel işletmeler, konutlar, ulaşım, petrokimya, tarım ve hayvancılık gibi çok çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Bu gibi alanlarda enerji ihtiyacını karşılamak üzere, 0.5 ile 180 m3 arasında değişen kapasiteli tanklar kullanılmaktadır. Bu tanklar, yüksek kaliteli ve sertifikalı çeliklerden özel yöntemlerle üretilen basınçlı kaplardır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları, faaliyette bulunduğu süre içerisinde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartları gereği, azami 10 yılda bir (1) defa periyodik kontrol ve muayene yapılması zorunludur.

Ayrıca bu tankların 10 yıllık süre içerisinde olabilecek çalışma şeklinde değişiklikler, yer değiştirme, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması vb. güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra; sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla Azami Geçerlilik Süresi sona ermeden periyodik kontrol ve muayenesi yeniden yapılmalıdır.

Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatlarının periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği profesyonellerince yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden, basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir şekilde kullanılması için, bu kapların periyodik olarak korozyon, sızdırmazlık, aşınma, çatlak, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon gibi kriterlerin test ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Muayene Sürelerini Nasıl Belirleyeceğim?

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar bölümünün 1.4 maddesinde iş ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri “Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.” ifadesi yer almaktadır.

Bu maddeye ek olarak yönetmeliğin yine EK-III bölümünde bulunan 2.1.4, 2.2.3 ve 2.3.4 maddelerinde verilen tablolarda azami kontrol süreleri belirtilmektedir.

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)
(1) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl (yalnızca muayene) (10 yılın sonunda yeniden değerlendirme veya periyodik kontrol)
TS EN 13445-5, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Diğer Hizmetlerimiz


Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Tarih boyunca insanların yangı
Kişisel VOC Ölçümü ve Periyodik Kontrol
İçindekiler Hava kalitesi, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, uçucu
Sulu (Sprinkler) Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü
Sulu yangın söndürme sistemleri, yangın riski taşıyan alanlarda kullanılan en yaygın yangın söndürme
Atmosferik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol
İçindekiler Atmosferik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol Atmosferik, bombeli yatay veya d
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Tekirdağ Toprak Analizi – Tarımsal Alanları Verimli Kullanma
İçindekiler Tekirdağ Toprak Analizi – Tarımsal Alanları Verimli Kullanma Tarımsal alanl
Whatsapp Destek Whatsapp Destek