YÜKLENİYOR

Skreyper Periyodik Kontrol

Skreyper iş makinesi, zemini ortasındaki büyük çelik levhadan oluşan büyük bıçak olarak adlandıracağımız aparat yardımı ile kazıyan, taşıyan ve boşaltan büyük ve ağır iş makinesidir. Skreyper’lar boyutlarına ve kullanım alanlarına göre farklı tip ve çeşitleri bulunmaktadır. Yol çalışmalarında, kar kazımasında, tesviye işlerinde, kanal açmalarda, madenlerde, alt yapı çalışmalarında kullanılmaktadırlar.

Skreyper büyük ve ağır iş makineleri oldukları için mutlaka periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Zira periyodik kontrolü yapılmayan skreyper iş makineleri ortaya kaza çıkartabilir. Bu kazalarda can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Can ve mal kaybının önüne geçmek için mutlaka periyodik kontrolü yetkili kuruluşlarca yapılmalıdır.

Skreyper iş makinesi periyodik muayenesi “İş ekipmanları kullanımından sağlık ve güvenlik şartları” yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddelere göre ve TS EN 474-4+A2 standartına göre kontrolü yapılmalıdır. Yetkili kuruluşlar bu yönetmelik ve standartları baz alarak Skreyper iş makinelerinin kontrolü yapar ve firma için uygunluk raporu hazırlar.

skreyper periyodik kontrol ve muayenesi

İş ekipmanları kullanımından sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin amacı; işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu yönetmelikte Skreyper için belirtilen maddeler şöyledir;

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2.2. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.2.3. (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.
  • (Ek:RG-24/4/2017-30047)  Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.

TS EN 474-4+A2 detayı; amacına uygun olarak kullanıldığında ve imalatçı tarafından önceden görülen hatalı kullanımlarda EN ISO 6165’te tarif edilen kazıcı yükleyicilerle ilgili önemli bütün tehlikeler, tehlikeli durumlar ve olayları kapsar.

Skreyper Periyodik Kontrol Süresi

Skreyper periyodik olarak standartlarda belirtilmemişse yılda en az 1 defa periyodik kontrolü yapılmalıdır. Trakya laboratuvar Skreyper iş makineleri için yılda en az 1 defa olmak üzere iş makinesi periyodik kontrolleri yapmaktadır. Profesyonel uzman kadrosu ile skreyper iş makineleri için periyodik kontrol hizmeti veren firmamız Türkak onaylıdır.

Diğer Hizmetlerimiz


Planya Tezgahı Periyodik Kontrol
Planya tezgahları, Trakya Bölgesi’ndeki birçok endüstriyel işletme tarafından kullanılan temel
Toz Ölçümü Periyodik Kontrol
Hava kirliliği, dünya genelinde ciddi bir çevresel sorun haline gelmiştir. Bu nedenle, hava kalitesi
Termal Konfor Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor; Hemen hemen tüm İşyerlerinde çalışanların, sıcaklık, nem, hava a
İstanbul Periyodik Kontrol
İş sağlığı ve güvenliği, herhangi bir işletmenin temel önceliklerinden biridir. İşyerlerindeki ekipm
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 Sayısı: 28339 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu PDF
Sürekli Taşıma Donanımları (Konveyörler) Periyodik Kontrol
Sürekli Taşıma Donanımları (Konveyörler) Periyodik Kontrol Periyodik Kontrollerin Önemi Nedir? Periy
Whatsapp Destek Whatsapp Destek