YÜKLENİYOR

Skreyper Periyodik Kontrol

Skreyper iş makinesi, zemini ortasındaki büyük çelik levhadan oluşan büyük bıçak olarak adlandıracağımız aparat yardımı ile kazıyan, taşıyan ve boşaltan büyük ve ağır iş makinesidir. Skreyper’lar boyutlarına ve kullanım alanlarına göre farklı tip ve çeşitleri bulunmaktadır. Yol çalışmalarında, kar kazımasında, tesviye işlerinde, kanal açmalarda, madenlerde, alt yapı çalışmalarında kullanılmaktadırlar.

Skreyper büyük ve ağır iş makineleri oldukları için mutlaka periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Zira periyodik kontrolü yapılmayan skreyper iş makineleri ortaya kaza çıkartabilir. Bu kazalarda can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Can ve mal kaybının önüne geçmek için mutlaka periyodik kontrolü yetkili kuruluşlarca yapılmalıdır.

Skreyper iş makinesi periyodik muayenesi “İş ekipmanları kullanımından sağlık ve güvenlik şartları” yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddelere göre ve TS EN 474-4+A2 standartına göre kontrolü yapılmalıdır. Yetkili kuruluşlar bu yönetmelik ve standartları baz alarak Skreyper iş makinelerinin kontrolü yapar ve firma için uygunluk raporu hazırlar.

skreyper periyodik kontrol ve muayenesi

İş ekipmanları kullanımından sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin amacı; işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu yönetmelikte Skreyper için belirtilen maddeler şöyledir;

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2.2. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.2.3. (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.
  • (Ek:RG-24/4/2017-30047)  Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.

TS EN 474-4+A2 detayı; amacına uygun olarak kullanıldığında ve imalatçı tarafından önceden görülen hatalı kullanımlarda EN ISO 6165’te tarif edilen kazıcı yükleyicilerle ilgili önemli bütün tehlikeler, tehlikeli durumlar ve olayları kapsar.

Skreyper Periyodik Kontrol Süresi

Skreyper periyodik olarak standartlarda belirtilmemişse yılda en az 1 defa periyodik kontrolü yapılmalıdır. Trakya laboratuvar Skreyper iş makineleri için yılda en az 1 defa olmak üzere iş makinesi periyodik kontrolleri yapmaktadır. Profesyonel uzman kadrosu ile skreyper iş makineleri için periyodik kontrol hizmeti veren firmamız Türkak onaylıdır.

Diğer Hizmetlerimiz


İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
İşletmenin üretim, depolama ve çalışma alanlarının çalışan için sağlıklı ve güvenli olmasına dair pe
Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın söndürme sistemlerinden
Freze tezgahı
Günümüz imalat sektöründe, parça üretimi için yüksek hassasiyet ve verimlilik gereklilik haline gelm
Katodik Koruma Ölçüm Periyodik Kontrol
İçindekiler Katodik Koruma Ölçüm Periyodik Kontrolü Metaller su ve hava ile bir araya geldiği
İSGÜM Kontrol Belgesi
İSGÜM, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İ
İş Hijyeni – İş Yeri Ortam Aydınlatma Ölçümü
İçindekiler İŞ YERİ ORTAM AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ Aydınlatma Ölçümü Amacı ve Kapsamı Aydınlatma ölç
Whatsapp Destek Whatsapp Destek