YÜKLENİYOR

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrolü

İmalat sanayinde kullanılan taşlama tezgahları imal edilmiş sert parçaları sert aşındırıcı taneler içeren kesici iş parçası üzerinden çok  noktadan talaş kaldırma işlemine denir. İmalat sanayinde malzemenin işlenmesinde kullanılan taşlama tezgahı savunma sanayi, havacılık, medikal, kalıp, araştırma ve geliştirme, bakım ve onarım gibi gibi bir çok geniş yelpazade kullanılan ve ihtiyaç duyulan makinelerdir.

Taşlama tezgahları ağır, büyük ve zor işleri yaptıkları için tehlikelidir. Zira tehlikeli olan bu makinelerin mutlaka iş sağlığı ve güvenliği için periyodik kontrollerinin yapılması ve yaptırılması yasal olarak zorunludur. Özellikle endüstriyel makinelerde taşlama tezgahlarında bakım onarım işlemlerinin periyodik kontroller sonucunda yapılması gerekmektedir. Bu periyodik kontrol ve kullanım talimatlarının yerinde uygulanması işlemi devletin çıkardığı kanunlarla da garanti altına alınmıştır.

İnsan gücünün yetmediği yerlerde kullanılan taşlama tezgahları periyodik kontrolleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak yapılmalıdır.

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol Standartları

Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol Süresi

Taşlama tezgahları periyodik kontrolü standartlarda aksi belirtilmediği sürece yılda 1 defa yapılması zorunludur.

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar, tüm taşlama tezgahı makine ve tezgahlarınız için teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Hava Kalitesi Ölçümü
Hava Kalitesi – Anlık Gaz Ölçümü Bazı sektörlerde yapılan işlemlerden kaynaklı havanın kalites
Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrol
Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrolü Borwerk tezgahı, diğer makinelerin yapamayacağı işleri kolaylıkla
Raf Periyodik Kontrolü Hakkında
Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle  yüksek risk ve tehlike potansiyeli  t
Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrolü
Yangın pompa istasyonu oluşumu için ülkemizde kullanılan ve sıkça başvurulan iki kriterimiz vardır.
İSGÜM Yetkili Laboratuvarlar
İSGÜM, İşçi sağlığı ve güvenliği merkezi müdürlüğünün kısaltılmış adı olarak kullanılmaktadır. İSGÜM
Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri
Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri Yangın alarm sistemleri bir yapıda veya herhangi bir kuruluş