YÜKLENİYOR

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrolü

İmalat sanayinde kullanılan taşlama tezgahları imal edilmiş sert parçaları sert aşındırıcı taneler içeren kesici iş parçası üzerinden çok  noktadan talaş kaldırma işlemine denir. İmalat sanayinde malzemenin işlenmesinde kullanılan taşlama tezgahı savunma sanayi, havacılık, medikal, kalıp, araştırma ve geliştirme, bakım ve onarım gibi gibi bir çok geniş yelpazade kullanılan ve ihtiyaç duyulan makinelerdir.

Taşlama tezgahları ağır, büyük ve zor işleri yaptıkları için tehlikelidir. Zira tehlikeli olan bu makinelerin mutlaka iş sağlığı ve güvenliği için periyodik kontrollerinin yapılması ve yaptırılması yasal olarak zorunludur. Özellikle endüstriyel makinelerde taşlama tezgahlarında bakım onarım işlemlerinin periyodik kontroller sonucunda yapılması gerekmektedir. Bu periyodik kontrol ve kullanım talimatlarının yerinde uygulanması işlemi devletin çıkardığı kanunlarla da garanti altına alınmıştır.

İnsan gücünün yetmediği yerlerde kullanılan taşlama tezgahları periyodik kontrolleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak yapılmalıdır.

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol Standartları

Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol Süresi

Taşlama tezgahları periyodik kontrolü standartlarda aksi belirtilmediği sürece yılda 1 defa yapılması zorunludur.

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar, tüm taşlama tezgahı makine ve tezgahlarınız için teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Asbest Tür Tayini  Periyodik Kontrol
Asbest, yaygın olarak kullanılan bir mineral olmasına rağmen, insan sağlığı üzerinde ciddi riskler t
Ağır Metal Ölçümü Periyodik Kontrol
Ağır metaller, doğal olarak bulunan elementlerin bazılarıdır ve çevre, endüstri ve tıbbi uygulamalar
Yangın Tüpleri Periyodik Kontrolü
“Yangın tüpleri, insanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlandı ve kurulan ö
İş Hijyeni Ölçümleri Periyodik Kontrol
İş hijyeni, çalışma ortamlarında sağlığı korumak ve işyerindeki riskleri en aza indirmek amacıyla uy
Tüm Vücut Titreşimi Periyodik Kontrol
Günümüzün hızla değişen çalışma ve yaşam koşulları, insanların çeşitli sağlık riskleri ile karşılaşm
Endüstriyel Otoklav Periyodik Muayene
Endüstriyel Otoklav Periyodik Muayene Otoklav Nedir? Otoklav Periyodik Kontrol ve Muayenesi Ve Rapor
Whatsapp Destek Whatsapp Destek