YÜKLENİYOR

Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

Temiz gazlı söndürme sistemleri adından da anlaşılacağı gibi temiz ve insan ve canlıların sağlığına zarar vermeyen söndürme sistemleridir. Herhangi bir sorun veya risk teşkil etmeyen temiz gazlı söndürme sistemleri yangını söndürürken temiz gaz sistemleri kullanarak söndürmektedir. Söndürdükten sonra dahi ortama ve doğaya zarar vermemektedir. Ayrıca herhangi bir iletkenliği bulunmamaktadır. Çok kısa sürelerde bir söndürme işlemi sunan temiz gazlı söndürme sistemleri kokusuz, renksiz, iletkensiz ve dünyamızın ozon tabakasına zarar vermemesi en çok tercih sebeplerinden biridir.

Temiz gazlı söndürme sistemleri genellikle veri merkezlerinde, trafolarda, santrallerde, elektriksel odalarda, müzelerde, çok değerli evrakların bulunduğu yerlerde, arşiv odalarında, sergi salonlarında, kimya laboratuvarlarında sıkça kullanılmaktadır. Bu temiz gazlı yangın söndürme sistemleri yangın algılama sistemleri ile birlikte kullanılmaktadır. Otomatik olarak algılanan yangın anında temiz gaz yangının üzerine atılarak söndürülmektedir.

Yangın anında otomatik olarak devreye girmesi ve herhangi bir sorun çıkarmaması için temiz gazlı yangın söndürme sistemlerinin mutlaka periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Temiz gazlı yangın söndürme sistemleri “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Raporu

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri

MADDE 98- (1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır.

(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.

(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.

(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir.

Trakya Laboratuvar ilgili yönetmelikler gereğince Temiz gazlı yangın söndürme sistemleri için periyodik muayene hizmetlerini profesyonel ekipleri ile gerçekleştirmektedir. Periyodik muayene sonucunda firma için uygunluk raporu hazırlanmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Köpüklü yangın söndürme sistemleri ve periyodik kontrolü (Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü) Yangın
Raf Periyodik Kontrolü Hakkında
Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle  yüksek risk ve tehlike potansiyeli  t
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Değişen Kısımlar
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D
Hava Kalitesi Ölçümü
Hava Kalitesi Ölçümü Günümüzde endüstriyel alanda gelişmelerin artması ile imalat süreci de artmakta
Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrolü
Yangın pompa istasyonu oluşumu için ülkemizde kullanılan ve sıkça başvurulan iki kriterimiz vardır.
Ekskavatör Periyodik Kontrol
Ekskavatör Periyodik Kontrol Ekskavatör büyük ve ağı bir iş makinasıdır. Genellikle kanal açma, kazı