YÜKLENİYOR

Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

Temiz gazlı söndürme sistemleri adından da anlaşılacağı gibi temiz ve insan ve canlıların sağlığına zarar vermeyen söndürme sistemleridir. Herhangi bir sorun veya risk teşkil etmeyen temiz gazlı söndürme sistemleri yangını söndürürken temiz gaz sistemleri kullanarak söndürmektedir. Söndürdükten sonra dahi ortama ve doğaya zarar vermemektedir. Ayrıca herhangi bir iletkenliği bulunmamaktadır. Çok kısa sürelerde bir söndürme işlemi sunan temiz gazlı söndürme sistemleri kokusuz, renksiz, iletkensiz ve dünyamızın ozon tabakasına zarar vermemesi en çok tercih sebeplerinden biridir.

Temiz gazlı söndürme sistemleri genellikle veri merkezlerinde, trafolarda, santrallerde, elektriksel odalarda, müzelerde, çok değerli evrakların bulunduğu yerlerde, arşiv odalarında, sergi salonlarında, kimya laboratuvarlarında sıkça kullanılmaktadır. Bu temiz gazlı yangın söndürme sistemleri yangın algılama sistemleri ile birlikte kullanılmaktadır. Otomatik olarak algılanan yangın anında temiz gaz yangının üzerine atılarak söndürülmektedir.

Yangın anında otomatik olarak devreye girmesi ve herhangi bir sorun çıkarmaması için temiz gazlı yangın söndürme sistemlerinin mutlaka periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Temiz gazlı yangın söndürme sistemleri “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Raporu

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri

MADDE 98- (1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır.

(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.

(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.

(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir.

Trakya Laboratuvar ilgili yönetmelikler gereğince Temiz gazlı yangın söndürme sistemleri için periyodik muayene hizmetlerini profesyonel ekipleri ile gerçekleştirmektedir. Periyodik muayene sonucunda firma için uygunluk raporu hazırlanmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrol
Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrolü Borwerk tezgahı, diğer makinelerin yapamayacağı işleri kolaylıkla
Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın anında otomatik olarak devreye giren ya
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Hizmetleri
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Yangın, yanıcı özelliği bulunan katı, sıvı ve gaz halindeki maddel
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 Sayısı: 28339 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu PDF
4857 Sayılı İş Kanunu
Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003 Sayısı: 25134 4857 Sayılı İş Kanunu PDF
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK (22.08.2013 tarihli ve 28743