YÜKLENİYOR

Tezgahlar ve üretimde kullanılan makinelerde(Torna, Freze, Pres, Matkap , Plastik Enjeksiyon makineleri vb. ) güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda bir işyerlerinde iş kazalarına en çok sebebiyet veren sebeplerin başında gelmektedir.

Üretimde kullanılan bu ekipmanlarda özellikle üzerlerinde sürekli bulundurulması gereken güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda ciddi hasarlar ve kayıplar oluşmaktadır.

Tezgahların periyodik kontrolleri ve kriterleri Makine Emniyeti Direktifi ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III bölümünde yer alan 2.4 maddesinde ve alt maddelerde zorunlu kılınmış ve periyodik kontrolü yapacak yetkili kişiler tanımlanmıştır.

Yine aynı yönetmeliğin EK-III bölümü 1.4. maddesinde ‘’Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir’’ denmektedir.

Trakya Laboratuvar bünyesindeki Makine Mühendisi personeller ile hassas ve kalibreli ölçüm cihazlarının kullanımı yapılarak işletmenizde kullanılan tüm makine ve tezgahların periyodik ölçüm ve kontrollerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız ve güvenilir periyodik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

 • Tezgahların periyodik muayenesi yapılırken dikkat edilen hususlar şu şekildedir.
 • Tezgah üzerinde kullanım talimatı kontrolü
 • Tezgahın tehlikelerini gösteren uyarı etiket ve işaretlemelerin kontrolü
 • Tezgahta yapılan bakım ve onarım kayıtlarının kontrolü
 • Üretici tarafından belirtilen etiket bilgisi kontrolü
 • Tezgahın kumanda cihazlarının kontrolü
 • Tezgahın hareketli parçalarıyla teması engelleyici koruyucu ve switch kontrolü
 • Tezgahın bulunduğu alanda aydınlatmanın yeterli olup olmadığı kontrolü
 • Tezgahın herhangi bir tehlike durumunda durdurulabilecek acil stop butonun kontrolü ve yeterli sayıda olup olmadığının kontrolü
 • Tezgahta oluşabilecek bir arıza durumunda gerekli görülmesi halinde sesli ve ışıklı ikaz kontrolü
 • Tezgahta parça fırlaması oluşabilecek bir durum varsa buna karşı koruyucu önlemin kontrolü
 • Hidrolik sistemle çalışan tezgahlarda manometre ve emniyet ventili kontrolü
 • Tezgahın çalışma fonksiyonu kontrolü

Trakya Laboratuvar olarak sektöründe 25 yıllık tecrübesi bulunan teknik müdürler önderliğinde gerçekleştirilen periyodik kontrollerde hedeflenen müşterilerimizi oluşabilecek uygunsuz durumlar için bilgilendirerek firmadaki işin daha verimli bir hal alması ve işçinin sağlığını tehdit edebilecek olası iş kazasının önüne geçmek ana prensiplerimizin başında gelir.

Diğer Hizmetlerimiz


Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri
İçindekiler Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri Yangın alarm sistemleri bir yapıda veya h
Kuru Kimyasallarla Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü
Yangın, özellikle endüstriyel tesislerde büyük bir tehlikedir. Yangın çıkışını engelleyen birçok sis
Silika Ölçümü – (Kişisel Maruziyet)
İçindekiler Silika, birçok endüstriyel işlemde bulunan inorganik bir mineraldir ve bu işlemle
Freze Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü Freze tezgahı, yüzey üzerinde kesici ağzı buluna
Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü
İçindekiler Bombeli Yatay veya Dikey Silindiriksıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü Atmosfe
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı kap ve kaldır
Whatsapp Destek Whatsapp Destek