YÜKLENİYOR

Tezgahlar ve üretimde kullanılan makinelerde(Torna, Freze, Pres, Matkap , Plastik Enjeksiyon makineleri vb. ) güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda bir işyerlerinde iş kazalarına en çok sebebiyet veren sebeplerin başında gelmektedir.

Üretimde kullanılan bu ekipmanlarda özellikle üzerlerinde sürekli bulundurulması gereken güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda ciddi hasarlar ve kayıplar oluşmaktadır.

Tezgahların periyodik kontrolleri ve kriterleri Makine Emniyeti Direktifi ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III bölümünde yer alan 2.4 maddesinde ve alt maddelerde zorunlu kılınmış ve periyodik kontrolü yapacak yetkili kişiler tanımlanmıştır.

Yine aynı yönetmeliğin EK-III bölümü 1.4. maddesinde ‘’Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir’’ denmektedir.

Trakya Laboratuvar bünyesindeki Makine Mühendisi personeller ile hassas ve kalibreli ölçüm cihazlarının kullanımı yapılarak işletmenizde kullanılan tüm makine ve tezgahların periyodik ölçüm ve kontrollerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız ve güvenilir periyodik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

 • Tezgahların periyodik muayenesi yapılırken dikkat edilen hususlar şu şekildedir.
 • Tezgah üzerinde kullanım talimatı kontrolü
 • Tezgahın tehlikelerini gösteren uyarı etiket ve işaretlemelerin kontrolü
 • Tezgahta yapılan bakım ve onarım kayıtlarının kontrolü
 • Üretici tarafından belirtilen etiket bilgisi kontrolü
 • Tezgahın kumanda cihazlarının kontrolü
 • Tezgahın hareketli parçalarıyla teması engelleyici koruyucu ve switch kontrolü
 • Tezgahın bulunduğu alanda aydınlatmanın yeterli olup olmadığı kontrolü
 • Tezgahın herhangi bir tehlike durumunda durdurulabilecek acil stop butonun kontrolü ve yeterli sayıda olup olmadığının kontrolü
 • Tezgahta oluşabilecek bir arıza durumunda gerekli görülmesi halinde sesli ve ışıklı ikaz kontrolü
 • Tezgahta parça fırlaması oluşabilecek bir durum varsa buna karşı koruyucu önlemin kontrolü
 • Hidrolik sistemle çalışan tezgahlarda manometre ve emniyet ventili kontrolü
 • Tezgahın çalışma fonksiyonu kontrolü

Trakya Laboratuvar olarak sektöründe 25 yıllık tecrübesi bulunan teknik müdürler önderliğinde gerçekleştirilen periyodik kontrollerde hedeflenen müşterilerimizi oluşabilecek uygunsuz durumlar için bilgilendirerek firmadaki işin daha verimli bir hal alması ve işçinin sağlığını tehdit edebilecek olası iş kazasının önüne geçmek ana prensiplerimizin başında gelir.

Diğer Hizmetlerimiz


Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Day
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 Sayısı: 28339 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu PDF
Yangından Korunma Sistemlerinin Periyodik Muayenesi
Yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır. Yanm