YÜKLENİYOR

Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol

Elektrik enerjisi hayatımızın en önemli vazgeçilmez parçalarından biridir. Elektrik elektronik cihazlar makineler, arabalar aklınıza gelebilecek tüm sistemler elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Elektrik hayatımıza büyük kolaylıklar getirmektedir. Elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin mutlaka güvenliğinin alınması çok önemlidir. Elektrik sistemlerinde en önemli güvenlik önlemi topraklama sistemleridir.

Topraklama günümüzde insan can ve mal güvenliği için çok önemli bir elektriksel sistemdir. Geçmişte yaşanan kazalar ile ortaya çıkan yaralanma, can ve mal kaybı nedeniyle elektriksel sistemlerde topraklama sistemi ortaya çıkmıştır. Topraklama sistemi bir iletkenle elektriksel sistemlere bağlanıp toprağa gömülen sistemdir. Elektrik tesisatlarında ve cihazlarda fazla elektrik varsa bu sistem ile fazla olan elektrik topraklama sistemi ile toprağa boşaltılır.

Neden Topraklama Sistemine İhtiyaç Duyulur?

Ortaya çıkan topraklama sistemi elektrik tesisatlarında, cihaz ve makinelerde oluşan fazla elektriğin toprağa gönderilmesi sistemidir. Olası kazaları engellemek, elektrik, elektronik cihazları korumak, makineleri korumak amacıyla evlerde, konutlarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, sanayilerde elektriğin girdiği her yerde kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistemin kullanılması insanların elektrik tesisatların ve cihazların ömrünü de uzatmaktadır. Elektrik tesisinden evimize gelen elektriğin daha fazla gelmesi, yıldırım düşmelerinde ortaya çıkan fazla elektrik akımının insanlara ve elektriksel tüm sistemlere zarar vermemesi için topraklama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Topraklama Çeşitleri

 • Koruma topraklaması
 • İşletme Topraklaması
 • Fonksiyon Topraklaması
 • Temel Topraklaması
 • Direkt Topraklama
 • Endirekt Topraklama

Topraklama Ölçümü

Topraklama sistemlerinin güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için mutlaka topraklama ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Topraklama ölçümü insan hayatı için risk oluşturabilecek makinelerin elektrikli, elektronik araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen ilgili yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan işlemdir.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Topraklama kontrolü meger ile üç uçlu karşılaştırma yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Üç uçlu karşılaştırma yönteminde toprağa 2 adet kazık 5-10 metre aralığında çakılır. Meğerin 2 ucu bu kazıklara bağlanmaktadır. Üçüncü ucu ise ölçüm yapılacak nokta topraklama barası veya topraklama noktasına bağlanarak ölçüm yapılmaktır. Yapılacak topraklama barası veya topraklama noktası sistemden ayrılarak yapılır. Topraklama ölçümünde yapılması gerekenler;

 • Göz muayenesi
 • Toprak öz direnci ölçmek
 • Elektrik tesisatı yalıtım direnci ölçmek
 • Koruma iletkenlerini ölçmek
 • Potansiyel dengeleme iletkenlerinin sürekliliğini ölçmek
 • Topraklama direncini ölçmek
 • Hata akımı ve koruma düzeninin kontrolünü sağlamak
 • Elektrik beslemesinin otomatik olarak devreye girmesi ve devre dışı kalmasını ölçmek
 • Çevre empedansının kontrolünü sağlamak

Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol Süresi

Topraklama ölçümleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne ve standartlara uygun olarak belirtilen sürelerde periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Topraklama ölçümü periyodik kontrolü muayene kuruluşlarınca yılda 1 defa yapılmalıdır.

2.3. Tesisatlar

 • 2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
 • 2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
 • 2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
 • 2.3.4 (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) Madde 2.3.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.
 • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar, fabrikalarda, elektrik tesislerinde, iş yerlerinde, sanayilerde, ofislerde, kamu kurum ve kuruluşlarda, hastanelerde, okullarda olmak üzere elektrik ile çalışan sistemlerin kullanıldığı her yerde elektrik kaçaklarının önlenmesi ile amacı ile yapılan topraklama sistemleri için topraklama ölçümlerini periyodik olarak ilgili yönetmelik ve standartlara göre kontrollerini gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda firma için uygunluk raporu hazırlanır ve firmaya sunulur.

Trakya Laboratuvar olarak topraklama ölçümü ve raporu konusunda bakanlık ve türkak onaylı yetki belgesine sahibiz. Trakya Laboratuvar olarak topraklama ölçümü ve raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip uzman mühendislerimiz ihtiyaçlarınıza yönelik topraklama ölçümleriniz için en iyi hizmetlerini sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Day
İSGÜM Yetki Belgesi
İSGÜM Yetki Belgesi İsgüm, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının iş sağlığı ve iş güvenliği kapsam
CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
CO2 (Karbondioksit)  Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü Gazlı söndürme sistemleri
İSG Ortam Ölçümü
İSG Ortam Ölçümü İSG, ortam ölçümleri, Bir iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı kap ve kaldır
Skreyper Periyodik Kontrol
Skreyper Periyodik Kontrol Skreyper iş makinesi, zemini ortasındaki büyük çelik levhadan oluşan büyü