YÜKLENİYOR

Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol

Elektrik enerjisi hayatımızın en önemli vazgeçilmez parçalarından biridir. Elektrik elektronik cihazlar makineler, arabalar aklınıza gelebilecek tüm sistemler elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Elektrik hayatımıza büyük kolaylıklar getirmektedir. Elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin mutlaka güvenliğinin alınması çok önemlidir. Elektrik sistemlerinde en önemli güvenlik önlemi topraklama sistemleridir.

Topraklama günümüzde insan can ve mal güvenliği için çok önemli bir elektriksel sistemdir. Geçmişte yaşanan kazalar ile ortaya çıkan yaralanma, can ve mal kaybı nedeniyle elektriksel sistemlerde topraklama sistemi ortaya çıkmıştır. Topraklama sistemi bir iletkenle elektriksel sistemlere bağlanıp toprağa gömülen sistemdir. Elektrik tesisatlarında ve cihazlarda fazla elektrik varsa bu sistem ile fazla olan elektrik topraklama sistemi ile toprağa boşaltılır.

Neden Topraklama Sistemine İhtiyaç Duyulur?

Ortaya çıkan topraklama sistemi elektrik tesisatlarında, cihaz ve makinelerde oluşan fazla elektriğin toprağa gönderilmesi sistemidir. Olası kazaları engellemek, elektrik, elektronik cihazları korumak, makineleri korumak amacıyla evlerde, konutlarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, sanayilerde elektriğin girdiği her yerde kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistemin kullanılması insanların elektrik tesisatların ve cihazların ömrünü de uzatmaktadır. Elektrik tesisinden evimize gelen elektriğin daha fazla gelmesi, yıldırım düşmelerinde ortaya çıkan fazla elektrik akımının insanlara ve elektriksel tüm sistemlere zarar vermemesi için topraklama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Topraklama Çeşitleri

 • Koruma topraklaması
 • İşletme Topraklaması
 • Fonksiyon Topraklaması
 • Temel Topraklaması
 • Direkt Topraklama
 • Endirekt Topraklama

Topraklama Ölçümü

Topraklama sistemlerinin güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için mutlaka topraklama ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Topraklama ölçümü insan hayatı için risk oluşturabilecek makinelerin elektrikli, elektronik araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen ilgili yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan işlemdir.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Topraklama kontrolü meger ile üç uçlu karşılaştırma yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Üç uçlu karşılaştırma yönteminde toprağa 2 adet kazık 5-10 metre aralığında çakılır. Meğerin 2 ucu bu kazıklara bağlanmaktadır. Üçüncü ucu ise ölçüm yapılacak nokta topraklama barası veya topraklama noktasına bağlanarak ölçüm yapılmaktır. Yapılacak topraklama barası veya topraklama noktası sistemden ayrılarak yapılır. Topraklama ölçümünde yapılması gerekenler;

 • Göz muayenesi
 • Toprak öz direnci ölçmek
 • Elektrik tesisatı yalıtım direnci ölçmek
 • Koruma iletkenlerini ölçmek
 • Potansiyel dengeleme iletkenlerinin sürekliliğini ölçmek
 • Topraklama direncini ölçmek
 • Hata akımı ve koruma düzeninin kontrolünü sağlamak
 • Elektrik beslemesinin otomatik olarak devreye girmesi ve devre dışı kalmasını ölçmek
 • Çevre empedansının kontrolünü sağlamak

Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol Süresi

Topraklama ölçümleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne ve standartlara uygun olarak belirtilen sürelerde periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Topraklama ölçümü periyodik kontrolü muayene kuruluşlarınca yılda 1 defa yapılmalıdır.

2.3. Tesisatlar

 • 2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
 • 2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
 • 2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
 • 2.3.4 (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) Madde 2.3.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.
 • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar, fabrikalarda, elektrik tesislerinde, iş yerlerinde, sanayilerde, ofislerde, kamu kurum ve kuruluşlarda, hastanelerde, okullarda olmak üzere elektrik ile çalışan sistemlerin kullanıldığı her yerde elektrik kaçaklarının önlenmesi ile amacı ile yapılan topraklama sistemleri için topraklama ölçümlerini periyodik olarak ilgili yönetmelik ve standartlara göre kontrollerini gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda firma için uygunluk raporu hazırlanır ve firmaya sunulur.

Trakya Laboratuvar olarak topraklama ölçümü ve raporu konusunda bakanlık ve türkak onaylı yetki belgesine sahibiz. Trakya Laboratuvar olarak topraklama ölçümü ve raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip uzman mühendislerimiz ihtiyaçlarınıza yönelik topraklama ölçümleriniz için en iyi hizmetlerini sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Tozla Mücadele Yönetmeliği
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yön
Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol
Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol Yangın sprinki her hangi bir nedenle ortaya çıkan yangını anında
İş Güvenliği Ölçümleri
İş Güvenliği Ölçümleri İş güvenliği ölçümleri bir iş yerinde, herhangi bir ortamda çalışan personeli
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ AÇIKLAMA Amaç MADDE 1 – (1) Bu Te
Fore Kazık Periyodik Kontrol
Fore Kazık Periyodik Kontrol Fore kazık iş makinesi günümüzde yüksek katlı gökdelen, bina gibi inşaa
Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Muayenesi
Havalandırma tesisatı, tesis içerisinde havanın şartlandırılması, temiz hava sağlanması veya üretim/