YÜKLENİYOR

Transformatör (Trafo) Periyodik Kontrol

Trafo Kontrolü

Trafo göstergelerinin kontrolü; sargı sıcaklığı göstergesi, yağ sıcaklığı göstergesi kontrol edilir. Yağ seviyesi ve basınç kontrol de kontrol edilmelidir.

Trafo conta ve civatalarının kontrolü; tank kapağının, buşinglerin, tankın contaları kontrol edilir. Yıpranmış çatlamış iş göremeyecek olan contalar yenisi ile değiştirilmelidir. Contası değiştirilen trafoda ki civatanın bir sonra ki periyodik bakımda kontrolü yapılmalıdır

Trafonun metal gövdesinin kontrolü; kaçaklara, yıpranmaya ve paslanmaya karşı kontroller yapılır. Paslı bölgeler temizlenir, astar ve boya uygulanarak bakımı yapılmalıdır.

Trafo soğutma sisteminin kontrolü; soğutma fanları kontrol edilir. Fanların düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Arızalı fanlar sökülen fanlarla aynı özelliklere sahip olmalıdır. Sistemin kararlılığı açısından önem taşır.

Trafo yağının kontrolü; trafoyu neme karşı korumak için madeni yağlar kullanılır. Trafoda kullanılan yağ zamanla çeşitli sebeplerden bozulmaya başlar. Bakımlar da trafo yağından 1,5 lt numune alınarak testlere tabi tutulmalıdır. Özelliğini kaybeden yağ değiştirilmelidir. Genleşme deposu olan trafolarda yağın ömrünü daha uzun tutabilmek için hava kurutucu periyodik bakımlarda kontrol edilmelidir. Normal şartlar alından mavi renkli olması gereken hava kurutucusu pembe renge dönüşmüş ise değiştirilmelidir.

Trafo buşinglerinin kontrolü; orta ve alçak gerilim çıkışında bulunan buşingler kontrol edilir. Kırık ve çatlak olanlar değiştirilmelidir. Kirli olan buşingler nemli bir bez yardımı ile silinerek tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Orta gerilim kısmında olan ark boynuzları kullanılan gerilime göre ara mesafesi kontrol edilmelidir.

Trafo bağlantılarının kontrolü; buşinglere bağlı olan iletkenlerle, topraklama bağlantıları kontrol edilmelidir. Doğru temas etmeyen, gevşek veya oksitlenmiş bağlantılar düzenlenmelidir. Trafo yük altında olduğu sırada termal kamera ile yapılması gereken kontrollerde bağlantı noktalarının sıcaklıkları kontrol edilerek arıza tespiti yapılabilir.

Trafo Çevirme Oranı Testi

Fabrikada ve sahada yapılan testlerden olan çevirme oranı testi, trafo sargılarının sarım sayılarının imalat, etiket değerlerini ve projeye uygun olup olmadığını tespit eder. Bu test ile iletkenler arası kısa devre ve kopukluk olmadığını ölçebiliriz.

NOT: Kontroller 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre yapımaktadır.

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları

Diğer Hizmetlerimiz


İsgüm Ölçümleri
İçindekiler1 İsgüm Ölçümleri2 İSGÜM’ün Amaçları İsgüm Ölçümleri İsgüm kısaca İş Sağlığı ve Gü
Sütunlu Matkap Periyodik Kontrol
İçindekiler1 Sütunlu Matkap Periyodik Kontrolü2 Sütunlu Matkap Periyodik Kontrol Süresi3 Sütu
CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
İçindekiler1 Sistem Denetimi ve Kontrol2 Yangından Korunma Sistemleri Periyodik Muayene Kapsa
El ve Kol Titreşimi Ölçümleri
İçindekiler1 El ve Kol Titreşimi Ölçümleri2 El ve Kol Titreşimi Ölçüm Raporu El ve Kol Titreş
Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler1 Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol2 Neden Topraklama Sistemine İhtiyaç Duyulur?3
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Whatsapp Destek Whatsapp Destek