YÜKLENİYOR

İçindekiler

VOC Ölçümü

VOC Ölçümü, iş yerlerinde uçucu organik bileşenleri ölçümü anlamına gelmektedir. Bu uçan organik uçucu bileşikler güneş ışınında azot oksitleri ile birleşime girerek kimyasal oksidanlar oluşturabilmektedirler. Neden VOC ölçümü yapılıyor dendiğinde bazı VOC buharları insan sağlığı açısından son derece zararlı olabilmektedir. Uzun süre bu VOC buharları solunması halinde insan ve diğer canlıların sağlığı tehlikeye girebilir.

VOC ölçümü yapılmadığında insanlar bu tip uçucu maddeleri soluduktan sonra zamanla astım, baş dönmesi, yorgunluk, sinir sistemini etkilemesi gibi durumlar ortaya çıkartabilir. VOC uçucu maddeleri oda sıcaklığında kolayca bulaşabilmektedir. VOC seviyesi yüksek olan sektörler Boya sanayi, kozmetik, ilaç, halı, temizlik sanayi gibi kimyasal imalat yapan her yer her ortamda çok fazla VOC uçucu maddeler bulunmaktadır.

VOC ölümleri için iş veren mutlaka çalışanlarının sağlığı ve performansı için mutlaka bu ölçümleri yetkili muayene kuruluşlarına yaptırmalıdır. Türkak onaylı kuruluş olan firmamız Trakya Laboratuvar müşterilerimiz için VOC ölçümlerini ilgili standartlar ve yönetmelikleri baz alarak yapmaktadırlar.

Voc ölçümlerinde iki çeşit ölçüm vardır.

  • Kişisel Havadaki Uçucu Organik Bileşiklerin Maruziyeti Tayini
  • Ortamda Havadaki Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

Firmamız Trakya Laboratuvar “İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmeliğe”, “Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”, “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ‘e uygun olarak periyodik olarak VOC ölçümleri yapmaktadır. VOC ölçümleri, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirli periyodlarda yaptırılması yasal olarak zorunludur. Laboratuvarlarda, işletmelerimizde, fabrikalarımızda, atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanların da İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda VOC ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

VOC Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının gaz, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, VOC ölçümü yapmakta ve raporlamaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Topraklama Kontrolü
İçindekiler Trakya Laboratuvar, güçlü teknik altyapısı ve deneyimli ekibi ile Trakya bölgesin
Yangın Dolap Sistemi ve Periyodik Kontrolü
Yangın dolap sistemi ve periyodik kontrolü Yangın dolaplarının görevi, Yangın dolapları, yangınla mü
Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Mutfaklar, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve işletmelerde de önemli bir rol oynar. Ancak
Ağır Metal Ölçümü
Ağır metaller, doğal ortamlarda ve endüstriyel faaliyetler sonucunda yaygın olarak bulunan toksik el
Belediye Ruhsat Ses Ölçümü
İçindekiler Şehirlerin hızla büyüdüğü ve geliştiği günümüzde, gürültü kirliliği ciddi bir sor
Ağaç İşleme Tezgahı Periyodik Kontrolü
Ağaç işleme tezgahları, farklı sektörlerde önemli bir rol oynayarak çeşitli malzemelerin işlenmesind
Whatsapp Destek Whatsapp Destek