YÜKLENİYOR

İçindekiler

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Kontrol

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangında anında yada yangın çıkmadan hemen önce devreye giren sistemlerdir. Yangın algılama sistemleri yangın çıkmadan önce gerekli yerlere yetkililere haber veren sistemlerdir. İşlevsel açıdan çok önemli olan bu sistemler günümüzde sıkça kullanılmaktadır.

İş yerlerinde, fabrikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda olmak üzere hemen hemen her yerde kullanılmaktadır. Bu sistemler de konvensiyonel ve analog adresli olarak farklı tiplerde bulunmaktadır. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde kullanılan dedektör, butonlar, sirenler, flaşörler, modüller ve bu sistemleri yöneten kontrol panelleri temel olarak bu sistemler de kullanılmaktadır.

Yangın algılama ve ihbar sistemleri orta ve büyük tipte işletme ve yapılarda kullanıldığı için mutlaka periyodik olarak kontrollerinin ilgili yönetmelikler ve standartlara göre yapılmalıdır.

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” ve “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik kontrolleri yapılması gerekmektedir.

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Muayene

Yangından algılama ve ihbar sistemleri yönetmeliğine göre;

  • Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır.
  • Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir.
  • Yangın algılama ve uyarı sistemi birden fazla binaya hizmet veriyor ise, iki veya daha fazla yangın bölgesi bulunan her binada ayrı bir tali yangın kontrol paneli veya tekrarlayıcı panel tesis edilir.
  • Yangın alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangın mücadele ekipleri ve yangına müdahale konusunda eğitilmiş personele ulaştırılmak şartıyla, yangın alarm sinyalinin gerçekliğinin araştırılmasına imkân verecek şekilde bir ön uyarı sistemine izin verilir. Tehlikeli maddelerin bulundurulduğu veya işlendiği endüstriyel binalarda ve depolama amaçlı yapılarda herhangi bir yangın algılamasının otomatik olarak bina tahliye uyarı sistemlerini harekete geçirmesi gerekir. Bu bina ve yapılarda ön uyarı sistemine izin verilmez.
  • Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur.
  • Duman kontrol sistemi uzaktan el ile kumanda edilerek veya yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak devreye sokulabilir.

Trakya Laboratuvar, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak teknik ekip ve ekipmanları, profesyonel kadrosu ile yangın algılama ve ihbar sistemleri için periyodik kontrol hizmeti vermektedir. Sunduğu hizmetler sonucunda firma için uygunluk raporu hazırlamaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Paratoner Ölçüm Periyodik Kontrol
Paratoner sistemleri, yıldırımın neden olduğu zararları en aza indirmek ve yapıları ve içerisindeki
İSG Ortam Ölçümü
İçindekiler İSG Ortam Ölçümü İSG, ortam ölçümleri, Bir iş yerinde çalışanların sağlığını ve g
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
İş Hijyeni Ölçümleri Periyodik Kontrol
İçindekiler İş hijyeni, çalışma ortamlarında sağlığı korumak ve işyerindeki riskleri en aza i
Asbest Tür Tayini  Periyodik Kontrol
Asbest, yaygın olarak kullanılan bir mineral olmasına rağmen, insan sağlığı üzerinde ciddi riskler t
Kimyasal Analiz Periyodik Kontrol
İçindekiler Kimyasal analiz periyodik kontrol, endüstriyel tesislerden laboratuvarlara, su ar
Whatsapp Destek Whatsapp Destek