YÜKLENİYOR

Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol

Yangın sprinki her hangi bir nedenle ortaya çıkan yangını anında devreye girerek söndürmeye yarayan yangın söndürme sistemidir. Bu sistem ile olası can ve mal kayıplarını engellemek mümkündür. 1900’lü yıllarda kullanılmaya başlanan yangın sprinkleri günümüze kadar gelmiş ve hala kullanılmaktadır.

Bina yada herhangi bir yapı içerisine kadar getirilen boru tesisatına bağlanan yangın sprinkleri belli bir sıcaklığa geldiği anda otomatik olarak devreye girer ve bölgesindeki yangını söndürür. Bu sistem ile çıkan yangınlarda insanların, hayvanların kurtarılması büyük oranda sağlanabilir.

Yangın Sprinkleri Periyodik Muayene

Yangın sprinkleri olası yangınlarda mutlaka devreye girmelidir. Ortaya herhangi bir aksaklık çıkmaması için mutlaka periyodik olarak kontrollerinin yapılması ve yaptırılması gerekmektedir. Yangın tesisatı ve yangın sprinkleri için periyodik kontrol yetkili muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Her konut yöneticisi, sahibi, işletmeler, fabrikalar, kamu kurumları, hastaneler, okullar vb gibi yerlerin mutlaka kontrollerini yaptırması gerekmektedir.

İnsanların çok olduğu ve kapalı mekanlarda kullanılan bu sistem “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenliği” ve “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenliğinin amacı; işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

2.3.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.

Yangın tesisatı ve yangın sprinkleri için standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi 1 yıldır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğinin amacı; Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrolü için Verdiğimiz Hizmetler

  • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
  • Yangın tesisatı projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
  • Yangın tesisatı malzeme ve ekipman kontrolleri
  • Yangın Sistemi uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
  • Yangın sistemleri periyodik kontrolleri

Trakya Laboratuvar, Türk Onaylı olarak yangın tesisatı ve yangın sprinkleri için müşterilerine profesyonel ekibi ile periyodik kontrol hizmeti sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Teknik Muayene Periyodik Kontrol
Trakya bölgesinde hizmet veren Trakya Laboratuvar, araç sahiplerine ve sürücülere yönelik sunduğu te
Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,
Kimyasal Ölçümler Periyodik Kontrol
Trakya Bölgesi’nde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi iller, sanayi, tarım ve birçok
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır ve Nasıl Ölçülür?
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yön
Mineral Yağ Aerosolleri Ölçümü
Mineral yağ aerosolleri, birçok endüstriyel işlemde kullanılan yaygın bir kontaminanttır. Bu aerosol
Gürültü Ölçümü
Gürültü Ölçümü Gürültü ölçümü, isminden anlaşılacağı gibi bir ortamdaki gürültünün ölçülmesi, testi
Whatsapp Destek Whatsapp Destek