YÜKLENİYOR

Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol

Yangın sprinki her hangi bir nedenle ortaya çıkan yangını anında devreye girerek söndürmeye yarayan yangın söndürme sistemidir. Bu sistem ile olası can ve mal kayıplarını engellemek mümkündür. 1900’lü yıllarda kullanılmaya başlanan yangın sprinkleri günümüze kadar gelmiş ve hala kullanılmaktadır.

Bina yada herhangi bir yapı içerisine kadar getirilen boru tesisatına bağlanan yangın sprinkleri belli bir sıcaklığa geldiği anda otomatik olarak devreye girer ve bölgesindeki yangını söndürür. Bu sistem ile çıkan yangınlarda insanların, hayvanların kurtarılması büyük oranda sağlanabilir.

Yangın Sprinkleri Periyodik Muayene

Yangın sprinkleri olası yangınlarda mutlaka devreye girmelidir. Ortaya herhangi bir aksaklık çıkmaması için mutlaka periyodik olarak kontrollerinin yapılması ve yaptırılması gerekmektedir. Yangın tesisatı ve yangın sprinkleri için periyodik kontrol yetkili muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Her konut yöneticisi, sahibi, işletmeler, fabrikalar, kamu kurumları, hastaneler, okullar vb gibi yerlerin mutlaka kontrollerini yaptırması gerekmektedir.

İnsanların çok olduğu ve kapalı mekanlarda kullanılan bu sistem “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenliği” ve “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenliğinin amacı; işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

2.3.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.

Yangın tesisatı ve yangın sprinkleri için standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi 1 yıldır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğinin amacı; Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrolü için Verdiğimiz Hizmetler

  • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
  • Yangın tesisatı projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
  • Yangın tesisatı malzeme ve ekipman kontrolleri
  • Yangın Sistemi uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
  • Yangın sistemleri periyodik kontrolleri

Trakya Laboratuvar, Türk Onaylı olarak yangın tesisatı ve yangın sprinkleri için müşterilerine profesyonel ekibi ile periyodik kontrol hizmeti sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrolü
Yangın pompa istasyonu oluşumu için ülkemizde kullanılan ve sıkça başvurulan iki kriterimiz vardır.
İş Hijyeni Ortam Ölçümleri Kapsamında Solunabilir ve Ortam Toz Ölçümü
20.06.2012 Tarih ve 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ile çalışanları meslek hastalıkları
El ve Kol Titreşimi Ölçümleri
El ve Kol Titreşimi Ölçümleri Geçmişten günümüze kadar teknoloji o kadar gelişti ki artık dünya üzer
Hava Kalitesi Ölçümü
Hava Kalitesi – Anlık Gaz Ölçümü Bazı sektörlerde yapılan işlemlerden kaynaklı havanın kalites
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene Temiz gazlı söndürme sistemleri adından d
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi ve Sınavı
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Ve Sınavı Çalışma ve Sos