YÜKLENİYOR

Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol

Yangın sprinki her hangi bir nedenle ortaya çıkan yangını anında devreye girerek söndürmeye yarayan yangın söndürme sistemidir. Bu sistem ile olası can ve mal kayıplarını engellemek mümkündür. 1900’lü yıllarda kullanılmaya başlanan yangın sprinkleri günümüze kadar gelmiş ve hala kullanılmaktadır.

Bina yada herhangi bir yapı içerisine kadar getirilen boru tesisatına bağlanan yangın sprinkleri belli bir sıcaklığa geldiği anda otomatik olarak devreye girer ve bölgesindeki yangını söndürür. Bu sistem ile çıkan yangınlarda insanların, hayvanların kurtarılması büyük oranda sağlanabilir.

Yangın Sprinkleri Periyodik Muayene

Yangın sprinkleri olası yangınlarda mutlaka devreye girmelidir. Ortaya herhangi bir aksaklık çıkmaması için mutlaka periyodik olarak kontrollerinin yapılması ve yaptırılması gerekmektedir. Yangın tesisatı ve yangın sprinkleri için periyodik kontrol yetkili muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Her konut yöneticisi, sahibi, işletmeler, fabrikalar, kamu kurumları, hastaneler, okullar vb gibi yerlerin mutlaka kontrollerini yaptırması gerekmektedir.

İnsanların çok olduğu ve kapalı mekanlarda kullanılan bu sistem “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenliği” ve “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenliğinin amacı; işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

2.3.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.

Yangın tesisatı ve yangın sprinkleri için standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi 1 yıldır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğinin amacı; Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrolü için Verdiğimiz Hizmetler

  • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
  • Yangın tesisatı projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
  • Yangın tesisatı malzeme ve ekipman kontrolleri
  • Yangın Sistemi uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
  • Yangın sistemleri periyodik kontrolleri

Trakya Laboratuvar, Türk Onaylı olarak yangın tesisatı ve yangın sprinkleri için müşterilerine profesyonel ekibi ile periyodik kontrol hizmeti sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Yangın Suyu Deposu Hesabı ve Periyodik Kontrolü
YANGIN SUYU DEPOSU HESABI VE PERİYODİK KONTROLÜ Yangından korunma ile ilgili tüm mühendislik hesapla
Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap
Termal Konfor Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor ölçümü çalışanların çalışma ortamındaki çalışma durumlarına göre
Su Sisi Watermist Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
SU SİSİ (WATERMIST) SÖNDÜRME SİSTEMİ VE PERİYODİK KONTROLLERİ Yangın ile mücadele edilmesinin dört a
Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Muayenesi
Havalandırma tesisatı, tesis içerisinde havanın şartlandırılması, temiz hava sağlanması veya üretim/
Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri Periyodik Kontrolü
Yağmurlama (sprinkler) Sistemleri Periyodik Kontrolü Yağmurlama sprink sistemi yangın anında otomati