YÜKLENİYOR

Havalandırma Tesisatı MuayenesiHavalandırma Tesisatı Muayenesi

Çalışanların maruz kaldığı toz, gaz ve kimyasal maruziyetlere karşı yeterli bir havalandırma ile sağlık ve güvenliklerini sağlayabiliriz. Bunun için iyi bir havalandırma tesisatı kurmalı ve kurulan bu sistemin de periyodik olarak muayene edilmesi yada diğer deyişle periyodik kontrol yapılması şarttır.

Yapılan çoğu havalandırma tesisatı bilinçsizce yapılmakta ve yeterli bir havalandırma olup olmadığı kontrol edilmemektedir. Oysaki çalışanların ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı ve hava değişim sayısını hesaplanarak uygun bir havalandırma tesis edilebilir.

Trakya Laboratuvar olarak öncelikle Havalandırma Yeterlilik raporu hazırlamakta ve sonrasında ise tesisatı hesaplamalar ile muayene etmekteyiz.

Havalandırma Tesisatı Muayenesi

Gerek periyodik kontrol yönetmeliği gerekse iş müfettişlerinin, İş Güvenliği Uzmanlarından beklentisi bu yönde olmakta ve denetlemelerde bu durum sorgulanmaktadır.

Trakya Laboratuvar İSGÜM onaylı laboratuvar ve TÜRKAK onaylı hava akım hızı ölçüm yetkisi ile bu raporlarla ilgili bilgi ve ölçüm tecrübeleri ile gerekli desteği doğru bir şekilde vermekte ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamaya çalışmaktadır.

PMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine y

 

İşletmelerin kapalı alanlarında bulunan hava ile bina dışındaki havayı değiştirmeye yarayan tesisatlara havalandırma tesisatı denir. Kapalı alanda bulunan havayı soğutucu sistemden geçirerek soğutup şartlandıran sistemlere klima tesisatı denir.

Kapalı bir alanda bulunan hava hacminin, bu alana hizmet eden havalandırma tesisatları yardımıyla, kaç defa tazelendiğini gösteren tabirdir. Örneğin saatte 25 defa gibi.

Hava değişim sayısı saatte, kapalı alanın kullanım amacına göre aşağıda görülen tabloda verilmiştir.
Hacmin Cinsi Hava Değişim Sayısı
Boyahane (emmeli) 5-15
Boyahane (püskürmeli) 20-60
Akümülatör odaları 4-8
Kromaj, Nikelaj atölyeleri 5-15
Ütü Odaları buharlı 10-30
Çelik Su verme Sertleştirme 60-100
Hastane Laboratuvar 6-15
Makine Odaları 10-40
Kurutma Tesisatı 30-80
Toplantı Salonları 5-10
..................

Havalandırma ve klima tesisatlarının periyodik muayenesi, tesisatların kurulum projesiyle aynı kriterlerde kurulup, projede belirtilen sayısal değerleri sağlayıp sağlamadığının kontrolünün yapılmasıdır.

Havalandırma ve klima tesisatı periyodik muayenesini yaptırmak, 25 Nisan 2013 Tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtildiği üzere zorunludur.

Havalandırma ve klima tesisatı periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, yılda en az bir defa Havalandırma ve klima tesisatı periyodik kontrolünün yapılması zorunludur.

Diğer Hizmetlerimiz


Baca Gazı Analizi ve Emisyon Ölçümü
Baca Gazı Analizi ve Emisyon Ölçümü Emisyon, yakıt ve benzerleri maddelerin yakılmasıyla; buharlaşma
Depo ve Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü
Raf Statik Analiz ve Dinamik Muayene Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle  
Asbest Söküm ve Analizi
Asbestli Malzemeler İçin Numune Alımı Asbest Analizleri Asbest Maruziyeti ve Ortam Ölçümleri Asbest
Tahribatsız Muayene
Tahribatsız muayene(NDT), malzemelere herhangi bir zarar vermeden malzeme yüzeyinde veya içinde meyd
İş Hijyeni Ölçümleri
Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamı
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Gazlı söndürme sistemleri, aslında oksijen içeriğini % 15’in altına indirerek yangınları söndü