YÜKLENİYOR

İçindekiler

Kriyojenik Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kriyojenik Tank periyodik kontrol ve muayenesini profesyonel teknik donanım ve ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir. Periyodik kontrol ve muayene sonrasında uygunsuz durumlar, eksiklikleri teknik donanımsal arızalar rapor haline getirilerek tarafınıza sunulmaktadır.

-196 dereceye kadar sıvı gaz, azot, sıvı oksijen gibi sıvılaştırılmış gazları içinde barındıran Kriyojenik tanklar, basınç altında depolanan gazları dış etkenlerden korumak amacı ile paslanmaz çelikten üretilirler.

Kriyojenik tanklar maksimum çalışma basıncı, tankın kullanılacağı yere bağlı olarak değişebilir. Kullanım alanlarına göre bu tanklara gerekirse ısı yalıtım özel izolasyon uygulaması da yapılmaktadır. Bu tip sıvı gazları depolamaya yarayan bu tankların mutlaka güvenlikleri alınmalıdır.

Kriyojenik tankların kontrollerinin yapılması sonucunda hasar görmez, tehlike durumunda yakında çalışan personele zarar vermez ve can mal güvenliği sağlar. Ancak kontrollerini aksatanlar her türlü kazaya ve can kaybına hazırlıklı olmalıdırlar.

Kriyojenik basınçlı tanklar uzun yıllar verimli çalışmaları için ve iş kazalarının önüne geçmek için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. İlgili yönetmelikte belirtilen standartlara göre yapılan kontroller sonucunda kontrolleri belirli aralıklarla yapılmalıdır.

Kriyojenik Tank Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene Kuruluşu olan Prosafety; Kriyojenik Tank periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

Kriyojenik Tank periyodik kontrolleri, yetkili olan makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Periyodik Kontrolü Muayenesi

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak üzere seri olarak üretilen, basit basınçlı kapların uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik ayrıca;

a) Basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar, alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan,

b) Kap ya dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümden oluşan,

c) Kabın azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS ile V’nin çarpımı) 10.000 bar × litreden fazla olmayan,

ç) Asgari çalışma sıcaklığı –50°C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300°C’den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C’den fazla olmayan, kapları kapsar.

(3) Bu Yönetmelik, arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanmış basınçlı kapları, gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımlanan basınçlı kapları ve yangın söndürücüleri kapsamaz.

Partinin incelemesinde onaylanmış kuruluş kapların tasarım ve üretim programlarına göre üretilip üretilmediğini kontrol eder; partideki her bir kabın sağlamlığının kontrolü amacıyla kabın tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir Ph basıncında bir hidrostatik ya da pnömatik test uygular. Pnömatik test, ilgili mevzuatla düzenlenmiş test güvenlik yöntemlerine göre yapılır.

Kriyojenik tanklar
TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen sürelerde
TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Diğer Hizmetlerimiz


Kompresör Hava Tankı Periyodik Muayene
İçindekiler Kompresör Hava Tankı Periyodik Muayene İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği
Freze tezgahı
Günümüz imalat sektöründe, parça üretimi için yüksek hassasiyet ve verimlilik gereklilik haline gelm
Makine periyodik Kontrolü
İçindekiler Makine periyodik kontrolü, bir makinenin, ekipmanın veya sistemlerin belirli aral
Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü
İçindekiler Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü Buharlı Pişirme Kazanı periyodik kontro
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Değişen Kısımlar
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D
Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın söndürme sistemleri büyük yan
Whatsapp Destek Whatsapp Destek