YÜKLENİYOR

Trakya Bölgesi, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerle tanımlanan zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bölgedeki endüstriyel faaliyetlerin artmasıyla birlikte elektromanyetik alanlar da önemli bir konu haline gelmiştir. Elektromanyetik alanlar, radyo frekansı, manyetik alan ve elektrik alan gibi bileşenlerden oluşur. Bu alanlar, insanlar ve çevreleri üzerinde potansiyel etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, manyetik alanların ölçümü ve kontrolü, elektromanyetik güvenlik açısından büyük önem taşır.

Manyetik Alan Nedir?

Manyetik alan, elektrik akımlarının veya manyetik alanlara maruz kalan nesnelerin çevresinde oluşan bir fiziksel kuvvet alanıdır. Endüstriyel tesisler, enerji hatları, elektronik cihazlar ve kablosuz iletişim sistemleri gibi kaynaklar manyetik alanlara neden olabilir. Yüksek manyetik alan seviyeleri, insan sağlığı üzerinde potansiyel etkilere yol açabilir. Bu nedenle, manyetik alanların ölçülmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.

Trakya Laboratuvar: Elektromanyetik Güvenlik İçin Güvenilir Çözüm

Trakya Bölgesi’ndeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar, çevresel analizler konusunda uzmanlaşmış bir laboratuvardır. Elektromanyetik alan ölçümü konusunda sağladığı güvenilir çözümlerle tanınan Trakya Laboratuvar, manyetik alan ölçümü konusunda da önemli bir rol üstlenmektedir.

Trakya Laboratuvar’ın Manyetik Alan Ölçümü Hizmetleri

  1. Manyetik Alan Ölçümü ve Haritalama: Trakya Laboratuvar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi Trakya Bölgesi’ndeki şehirlerde elektromanyetik alan ölçümü ve haritalama hizmetleri sunmaktadır. Hassas manyetik alan ölçüm cihazları kullanarak çeşitli alanlarda ölçümler yapar ve elde edilen verileri haritalarla görselleştirir.
  2. Değerlendirme ve Uyarı: Trakya Laboratuvar, elde edilen manyetik alan ölçüm verilerini analiz eder ve ulusal ve uluslararası standartlarla karşılaştırarak değerlendirme yapar. Elde edilen sonuçlara göre, potansiyel riskleri belirler ve gerekli durumlarda uyarılar ve öneriler sunar.
  3. Danışmanlık ve Eğitim: Trakya Laboratuvar, müşterilerine manyetik alanlarla ilgili danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca, elektromanyetik güvenlik konusunda eğitim programları düzenler ve farkındalığı artırmaya yönelik seminerler ve çalıştaylar düzenler.

manyetik alan olcumu

Trakya Bölgesi’nde bulunan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerde elektromanyetik alan ölçümü, elektromanyetik güvenlik ve halk sağlığı açısından önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Trakya Laboratuvar, çevresel analizler konusunda uzman ekibi ve yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarıyla bu ihtiyaca yanıt vermektedir. Elektromanyetik güvenliğin sağlanması ve risklerin azaltılması için Trakya Laboratuvar’ın sunduğu manyetik alan ölçümü hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Yangın Hidrant Sistemi ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Yangın hidrant sistemi ve yangın tesisatı periyodik kontrolü Yangına müdahalenin en önemli parçası o
Emisyon Ölçümü Periyodik Kontrol
Emisyon ölçümü periyodik kontrol, araçların egzoz emisyonlarının çevreye olan etkilerini belirlemek
Amonyak (NH3) Tayini Ölçümü
Amonyak (NH3), birçok endüstriyel işlemde kullanılan ve çevresel etkilere sahip olan bir gazdır. Amo
Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü
Günümüz endüstriyel faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, iş yerlerindeki gaz ve buharların varlığı i
Yangından Korunma Sistemlerinin Periyodik Muayenesi
Yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır. Yanm
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25.04.2013 tarihli ve 28628
Whatsapp Destek Whatsapp Destek