YÜKLENİYOR

İçindekiler

Planya Tezgahı Periyodik Kontrol

İmalat sanayinde kullanılan planya tezgahları iş parçası yüzeyinde düz ve eğik olarak işlenmesi ve kullanılmasını sağlamaktadır. Keskin bıçakları yardımı ile iş parçasının düzeltilmesini sağlayan planya tezgahları genellikle marangoz mobilya sektöründe kullanılmaktadır. Mekanik atölyelerde gidip gelme (vargel) hareketi yapan kafasına bağlı bir bıçakla talaş kaldırarak metal bir parçayı düz olarak işleyen veya kanal açan planya tezgahı bakım ve periyodik kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Planya ve Vargel tezgahlarının çalışma ilkeleri, kalemlerin tanımı, bu tezgahlarda iş emniyeti, işlerin tezgaha bağlanması, kesme hızı ve kurs sayısının hesaplanması, vargelde kanal açma ve çeşitli yüzeylerin işlenmesi çok önemlidir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli hale gelmesini sağlayan periyodik kontrol hizmeti “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak periyodik kontrollerinin yapılmaktadır. Bu yönetmelik ile belirlenen standartlar doğrultusunda planya tezgahları ve çalışanların sağlık ve güvenliği sağlanmıştır.

Planya Tezgahı Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Planya Tezgahı Periyodik Kontrol Süresi ve Standartları

Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar, planya tezgahlarınız teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Çerkezköy Periyodik Kontrol
Periyodik kontrol, endüstriyel tesislerin, makinelerin ve ekipmanların güvenliğini ve verimliliğini
Asbest FREE belgesi
Günümüzde sağlık ve güvenlik, herhangi bir endüstride faaliyet gösteren işletmeler için öncelikli bi
Basınçlı Kap Periyodik Kontrol
Günümüzde endüstriyel tesislerde kullanılan basınçlı kaplar, işletme güvenliği açısından büyük önem
Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrolü
Yangın pompa istasyonu oluşumu için ülkemizde kullanılan ve sıkça başvurulan iki kriterimiz vardır.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25.04.2013 tarihli ve 28628
İç Ortam Toplam Toz Ölçümü
İçindekiler İç Ortam Toplam Toz Ölçümü Toz ölçümü, insanların genel olarak sağılığı hayati te
Whatsapp Destek Whatsapp Destek