YÜKLENİYOR

İçindekiler

CO2 (Karbondioksit)  Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü

Gazlı söndürme sistemleri, su, köpük veya toz söndürme sistemlerinin etkili olmadığı veya yukarıda belirtilen söndürme maddeleriyle söndürmenin önemli hasara neden olabileceği durumlarda kullanılır.

Otomatik yangın söndürme sistemlerinde kullanılmakta olan Halon gazının, ozon tabakasına verdiği zarar yüzünden tüm dünyada üretiminin durdurulmasıyla, önceleri ilk alternatif olarak hali hazırda kullanılmakta olan karbondioksit (CO2) ön plana çıkmıştır. Ancak CO2’nin boşaltıldığı mahalde solunum yapılmasını engellemesi ve bu nedenle insan sağlığı açısından risk taşıması, sürekli olarak yeni alternatif arayışını gündemde tutmuştur. Bu süreçte çeşitli üreticilerin Halon gazına alternatif araştırmalarını devam ettirmişler ve değişik özelliklerde birçok yeni söndürme maddesini onay kuruluşlarına sunmuşlardır.

Karbondioksit öncelikle elektrik ve elektronik sistemlerde bir söndürme maddesi olarak kullanılır, çünkü tüm su bazlı söndürücü maddelerden ve tozların çoğundan farklı olarak, elektriksel olarak iletken değildir.  Tipik kullanım alanları, her tür elektrik pano odası, BT ve sunucu odalarını içerir. Sistemler tasarlanırken karbondioksitin solunum zehiri olmasına dikkat edilmelidir.

Karbondioksit, öncelikle yangın sınıfı B ve C ile mücadele için uygundur. Karbondioksit, fiziksel özellikleri nedeniyle yangın söndürücülerde ve yangın söndürme cihazlarında da kullanılan tek söndürücü gazdır. Sabit yangın söndürme sistemlerinde, karbondioksit sıvılaştırılmış halde yüksek basınçlı çelik silindirlerde depolanır veya büyük düşük basınçlı kaplarda −20 C’ye soğutulur. Sıvı olarak saklanarak, önemli ölçüde daha büyük hacimlerde söndürme maddesi verimli bir şekilde depolanabilir. Karbondioksit yüksek konsantrasyonlarda sağlığa zararlı olduğundan, mesleki sigorta şirketleri, hacim sınır değerinin% 5’ten fazla olması durumunda özel koruyucu önlemler öngörmektedir.

Birincil söndürme etkisi: Boğulma

İkincil söndürme etkisi: Soğutma – pratik ancak nadiren gereklidir

Aşağıdakiler, karbondioksit sistemleri tarafından korunan tipik tehlike yerleridir:

 • Transformatörler ve trafo merkezleri.
 • Haddehaneler ve Türbinler.
 • Transformatörler ve trafo merkezleri
 • Sahte Zeminler ve kablo şaftları.
 • Motor test istasyonları
 • GEMİ Motor Odası / bölmeleri.
 • Baskı makineleri. Gazlı söndürme sistemlerinin genel uygulama alanları:
 • Bilgi işlem odaları ve merkezleri
 • Arşivler
 • Ana kumanda ve kontrol merkezleri
 • Otomasyon merkezleri
 • Elektronik malzeme depoları
 • Sanat galerileri ve müzeler
 • Kütüphaneler
 • Laboratuvar ve ar-ge merkezleri
 • Elektrik odaları
 • Telefon santralleri
 • UPS ve akü odaları
 • Tıbbi malzeme  depoları

Otomatik gazlı söndürme sistemleri, çapraz yerleşim (cross zone) esasına göre yerleştirilen, farklı çalışma prensiplerine haiz dedektörlerden gelen alarm sinyallerinin söndürme sistemini aktive etmesi esasına göre çalışmaktadır. Sistemin güvenirliğini arttırmak amacıyla, söndürme kontrol paneline irtibatlandırılan ve dumanı farklı çalışma prensiplerine göre algılayacak iyonizasyon ve optik duman dedektörleri vasıtasıyla yukarıda belirtildiği üzere çapraz yerleşim esasına göre 2 ayrı kanal teşkil  edecek şekilde tesis edilir. Böylelikle, dedektörlerden birinden alarm sinyali gelmesi halinde bu durum bir ön alarm olarak belirlenir, söndürme sistemi bu etapta aktive olmaz. Böylelikle yanlış algılamalarda söndürme gazinin gereksiz yere boşaltılması önlenmiştir. Söndürme yapılacak bölgelerde söndürmenin aktive olduğunu ve gazın boşalacağını belirten sesli-ışıklı  bir alarm cihazı bulunur. Söndürme sistemi istenirse mekanik olarak (manuel) devreye sokulabilir. Sistem, söndürme gazının yangın anında ortama en çok 10 sn. içerisinde boşalması esasına göre planlanıp tüm boru sistemi püskürtme nozulları ve diğer ekipmanlar bu esasa göre seçilerek tesis edilir.

SİSTEM TANIMI VE İŞLETİMİ:

 1. A) Sistem, firmalar tarafından üretilen ve yetkili ve eğitimli bir satış noktası aracılığıyla tedarik edilen bir Karbon Dioksit Temiz Maddeli Yangın Söndürme Sistemi olacaktır. Sistemler, üreticinin yönergelerine uygun olarak tasarlanacaktır.
 2. B) Sağlanan Karbon Dioksit Söndürme Sistemi aşağıdaki tasarım kriterlerinden birine uyacaktır:

1) Toplam Sel / Yüzey Yangını Minimum tasarım konsantrasyonu -% 34

2) Toplam Sel / Derin Oturma Yangını Minimum tasarım konsantrasyonu -% 50

3) Yerel Uygulama – Alan Bazında Minimum tasarım – Nozul akış hızına göre

4) Yerel Uygulama – Hacim Oranı Minimum tasarım – 1 lb. / ft3 / dak. (16kg / m3 / dak.)

5) Yukarıdan sistem tasarımlarının bir kombinasyonu olabilir.

 1. C) Sistem her yönden eksiksiz olacaktır. Tüm mekanik ve elektrik tesisatı, tüm algılama ve kontrol ekipmanı, ajanlı ajan depolama silindirleri, sistem çalıştırma ekipmanı, boşaltma nozulları, boru ve bağlantı parçaları, manuel bırakma ve durdurma istasyonları, sesli ve görsel alarm cihazları, yardımcı cihazlar ve kontroller, kapatmalar içerecektir. , alarm arayüzü, uyarı / tavsiye işaretleri, işlevsel kontrol ve test, eğitim ve işlevsel bir UL için gerekli diğer tüm işlemler Listelenmiş ve / veya F.M. Onaylı Karbon Dioksit Temiz Maddeli Yangın Söndürme sistemi.

Belirli bir tehlike için sistem tasarımı, aşağıdakileri sağlamak için NFPA 12’nin en son baskısı ve “Karbon Dioksit Sistemi Tasarım Kılavuzu”, P / N C06-018’in geçerli tüm gerekliliklerine uygun olmalıdır:

1) Tehlike Hacmi – ft3 veya m3

2) Temsilci miktar ayarlaması:

 1. a) Yakıt dönüştürme faktörü
 2. b) Yüksek veya düşük sıcaklık ayarı
 3. c) Havalandırma – Kapatma özelliği yok
 4. d) Kapatılamayan açıklıklar

3) Deşarj süresi

4) Minimum sistem akış hızı

5) Nozul miktarı ve lbs cinsinden akış hızı. / kg / dakika

6) Karbon Dioksit ajanı gerekli

7) Sağlanan Karbon Dioksit silindirlerin sayısı ve boyutu

 1. D) Hizmetin ilk yılında iki (2) denetim sağlayınız. Sistemin normal hizmete ilk girdiği andan itibaren 6 aylık aralıklarla denetimler yapılacaktır.
 2. E) Genel yüklenici, gerekli “bekletme” süresi boyunca korunan mahallerin sızdırmazlığını sağlamak ve gaz kaybına veya sızıntısına karşı emniyete almaktan sorumlu olacaktır (yalnızca Toplam Sel uygulamaları).
 3. F) Sistem, hem oda, hem zemin altı hem de (gerekirse) tavan üstü korumalı alanlarda NFPA 72’de (en son sürüm) detaylandırıldığı üzere aralıklara monte edilen iyonizasyon, fotoelektrik veya termal dedektörlerle çalıştırılacaktır. Tasarımcı, dedektör başına dedektör aralığı (İyon veya P / E) 250 ft2 (23,2 m2) ve termal dedektörler için 400 ft2 (37 m2) önerebilir. Bu değerlerin yüksek hava akışı / hız uygulamaları ve / veya tavan yüksekliği için azaltılması veya ayarlanması gerekebilir.
 4. G) Dedektörler, “A” Sınıfı veya “B” Sınıfı kablolama düzenlemesi kullanılarak Sıralı algılama çalışma yöntemi, standart Çapraz Bölgeli algılama veya tek dedektör bırakma şeklinde bağlanacaktır. Başka hiçbir tespit / kablolama düzenlemesi kabul edilmeyecektir.
 5. H) Her bir korunan alanın otomatik çalışması aşağıdaki gibi olacaktır:

1) Sistem içindeki bir (1) dedektörün çalıştırılması:

 1. a) Kontrol paneli yüzündeki “ALARM” LED’ini yakınız.
 2. b) Bir alarm ziline ve isteğe bağlı bir görsel göstergeye enerji verin.
 3. c) Aşağıdakiler gibi yardımcı sistem işlevlerini gerçekleştirebilen yardımcı kontakların transfer setleri:

(1) Erişim kapılarındaki kapı tutucusunu / kapaklarını çalıştırın.

(2) Bir yangın alarm sistemine bir sinyal iletin.

(3) HVAC ekipmanını kapatın.

 1. d) Bir grafik uyarı paneli üzerindeki ayrı bir LED’i yakın (isteğe bağlı).

2) Sistem içinde 2. bir detektörün çalıştırılması:

 1. a) Kontrol paneli yüzündeki “PREDISCHARGE” LED’ini yakınız.
 2. b) Bir “PREDISCHARGE” kornasına, ziline veya korna / elektronik flaş cihazına enerji verin.
 3. c) HVAC sistemini kapatın ve / veya damperleri kapatın.
 4. d) Başlangıç ​​zamanı geciktirme dizisi (30 saniyeyi geçmemelidir).
 5. e) Bir grafik uyarı paneli üzerindeki ayrı bir lambayı yakın (isteğe bağlı).

3) Zaman geciktirme sekansının tamamlanmasından sonra, Karbon Dioksit Temiz Madde sistemi boşaltılacak ve aşağıdakiler meydana gelecektir:

 1. a) Kontrol paneli yüzünde bir “SERBEST BIRAK” LED’ini yakar.
 2. b) Yüksek voltajlı ekipmana giden tüm gücün kapatılması.
 3. c) Boşalmanın meydana geldiği tehlikenin dışında görsel bir göstergeye enerji verin.
 4. d) Bir “SİSTEM ÇIKIŞI” sesli cihazına enerji verin. (İsteğe bağlı)

4) Sistem, her tehlike çıkışında bulunan elektrikli / manuel deşarj cihazları ile çalıştırılabilmelidir. Manuel bir cihazın çalıştırılması, zaman geciktirme fonksiyonunun baypas edilmesi dışında yukarıda açıklanan tespit sırasını çoğaltacaktır. Manuel boşaltma istasyonu, elektrikli çalıştırma tipinde olacak ve ana kontrol paneli tarafından denetlenecektir.

5) Sistem ayrıca, her bir “Ana” silindir çalıştırma paketi, P / N C85-113 veya C85-114 ile sağlanan manuel çalıştırma hükmü aracılığıyla silindir konumunda “Manuel Çalıştırma” yeteneğine sahip olacaktır. Kontrol panelinin manuel çalıştırma devresine bağlanan bir Basınç anahtarı, P / N C70-202 (standart) veya P / N CO2-1231 (patlamaya dayanıklı) sağlanması, tüm sistemin yardımcı işlevlerinin gerektiği gibi çalışmasını sağlayacaktır. sistem silindir konumundan çalıştırılabilir. İki (2) sisteme sahip sistemlerde bir bağlantı bağlantı düzeneği, P / N C70-228 sağlanmalıdır.

Sistem Denetimi ve Kontrol

Sistem kurulumu tamamlandıktan sonra, üreticinin tavsiye ettiği prosedürler ve NFPA standartlarına uygun olarak tüm sistem kalifiye, eğitimli personel tarafından kontrol edilecek, incelenecek ve işlevsel olarak test edilecektir.

1) Tüm silindirler ve dağıtım boruları doğru montaj ve kurulum için kontrol edilmelidir.

2) Tüm elektrik kabloları doğru bağlantı, süreklilik ve toprağa direnç açısından test edilecektir.

3) Sistemin tamamı, mal sahibi veya temsilcisinin huzurunda işlevsel olarak test edilecektir ve sistem ve ekipman kilitleri dahil tüm işlevler, nihai kabul testlerinden en az beş (5) gün önce çalışır durumda olmalıdır.

 1. a) Her bir detektör, üreticinin tavsiye ettiği prosedürlere göre test edilecek ve test değerleri kaydedilecektir.
 2. b) Kapı açma cihazları, sesli ve görsel cihazlar, ekipman kapanmaları, yerel ve uzaktan alarmlar gibi tüm sistem ve ekipman kilitleri, gerektiği ve tasarlandığı şekilde çalışacaktır.
 3. c) Her kontrol paneli devresi, sisteme bir sorun durumu oluşturarak sorun için test edilecektir.

Diğer detay bilgiler için bkz. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri periyodik kontrolü

CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemlerinin yıllık periyodik kontrollerinde neler yapılır?

Sistem kontrol ünitelerinin üzerindeki tuşlardan, algılama testlerine kadar tüm çalışma kontrolleri ve senaryoları denenerek uygunluk testleri yapılır. Bu sistemlerin önemi gereği standartlara dayalı muayenesinin yapılması gereklidir. Projeden başlayan tetkiklerle, konusunda uzmanlaşılmış kontrolün TÜRKAK onaylı Akreditasyonlu firmalar tarafından yapılması da sistemin güvencesi olacaktır.

Kısaca bakımından, periyodik muayenesine kadar tamamen ciddiyet gerektirir.

Trakya Laboratuvar Ltd. Şti. olarak onaylı TÜRKAK akreditasyonu ile bu konuda iddialı olan firmamız, geniş, tecrübeli ve uzman kadrosuyla daima periyodik kontrolün adresi olmaya devam edecektir.

AKREDİTASYONUMUZ DAHİLİNDEKİ

Yangından Korunma Sistemleri Periyodik Muayene Kapsamlarımız

5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri

5.A.2. Yangın Su Deposu

5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu

5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi

5.A.5. Yangın Dolap Sistemi

5.A.6. Su Sprey (Water Spray) Sistemleri

5.A.7. Su Sisi (Water Mist) Sistemleri

5.A.8. Köpüklü Söndürme Sistemleri

5.A.9. Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi

5.A.10. Algılama Alarm Sistemleri

5.A.11. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.12. CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.13. Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.14. Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sistemleri

5.A.15. Duman Tahliye Sistemleri

5.A.16. Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri

Diğer Hizmetlerimiz


Planya Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Planya Tezgahı Periyodik Kontrol İmalat sanayinde kullanılan planya tezgahları iş
Taşlama tezgahı
İmalat sektöründe kullanılan taşlama tezgahları, metal ve diğer malzemelerin şekillendirilmesi, parl
Gürültü Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Günümüzde endüstriyel tesisler, inşaat alanları, yol projeleri ve diğer birçok se
Çevresel Gürültü Ölçümleri
Çevresel Gürültü Ölçümleri Farklı ortam ölçme ve değerlendirme parametrelerinden biri olan gürültü,
Skreyper Periyodik Kontrol
Skreyper Periyodik Kontrol Skreyper iş makinesi, zemini ortasındaki büyük çelik levhadan oluşan büyü
Tezgah Muayene Periyodik Kontrol
Tezgahlar, endüstriyel tesislerin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu tezgahların periyodik olarak muay
Whatsapp Destek Whatsapp Destek