YÜKLENİYOR

İçindekiler

Hava Kalitesi Ölçümü

Günümüzde endüstriyel alanda gelişmelerin artması ile imalat süreci de artmaktadır. Üretimin artması ile fabrikalar, üretim yerleri havayı pisletmektedirler. Fabrika bacalarından yükselen pis dumanlar, araçların egzoz gazları soluduğumuz havanın kalitesini düşürmektedir. Böylelikle havanın kalitesi düşerken insanların ve hayvanların tüm canlıların yaşamı tehlikeye girmektedir.

Hava kalitesinin düşmesini önlemek amacıyla dünyada ve Türkiye’de çeşitli önlemler alınmaktadır. İç ve dış ortamlarda alınan bu önlemler ile hava kalitesi korunmuş ve yükseltilmiştir. İş yerlerinde, fabrikalar da hava kalitesini ölçmek için mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşlarına başvurulmalıdır. Türkak onaylı muayene kuruluşları ilgili yönetmelik ve standartları baz alınarak ölçümleri yapılır.

Bu alanda hizmet veren firmalar dan olan firmamız Trakya Laboratuvar “iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik”, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ayrıca ilgili standartlara göre hava kalitesi ölçümü yapmaktayız.

iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Çalışma ortamında İş Hijyeni hava kalitesi ölçümü için kapsamdaki parametreler,

  • Oksijen
  • Karbonmonoksit
  • Hidrojen Sülfür
  • Metan

İş hijyeni kapsamında hava kalitesi ölçüm metodları NIOSH 6604, NIOSH 6601 standartlarının gerekliliklerine göre belirlenmektedir.

Hava Kalitesi Ölçüm Raporu

Hava kalitesi ölçümleri kural olarak yer seviyesinden, 1.5 ila 4 metre arasındaki yüksekliklerde, binadan (veya ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yapılır.

Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının hava kalitesi etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


İSGÜM Yetkili Laboratuvarlar
İçindekiler İSGÜM, İşçi sağlığı ve güvenliği merkezi müdürlüğünün kısaltılmış adı olarak kull
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü  Yangın, hayati tehlike oluşturan
Gürültü Haritası Periyodik Kontrol
Günümüzde, çevresel faktörlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi giderek daha fazla dikkat çekiyor. B
Termal Konfor Ölçümü
İçindekiler Termal Konfor Ölçümü Termal konfor; Hemen hemen tüm İşyerlerinde çalışanların, sı
Ağır Metal Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Ağır metaller, doğal olarak bulunan elementlerin bazılarıdır ve çevre, endüstri v
Tesisat Muayene
İçindekiler Tesisat Muayene Nedir? Tesisat muayenesi, bina içindeki su, gaz, elektrik veya di
Whatsapp Destek Whatsapp Destek