YÜKLENİYOR

Hava Kalitesi Ölçümü

Günümüzde endüstriyel alanda gelişmelerin artması ile imalat süreci de artmaktadır. Üretimin artması ile fabrikalar, üretim yerleri havayı pisletmektedirler. Fabrika bacalarından yükselen pis dumanlar, araçların egzoz gazları soluduğumuz havanın kalitesini düşürmektedir. Böylelikle havanın kalitesi düşerken insanların ve hayvanların tüm canlıların yaşamı tehlikeye girmektedir.

Hava kalitesinin düşmesini önlemek amacıyla dünyada ve Türkiye’de çeşitli önlemler alınmaktadır. İç ve dış ortamlarda alınan bu önlemler ile hava kalitesi korunmuş ve yükseltilmiştir. İş yerlerinde, fabrikalar da hava kalitesini ölçmek için mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşlarına başvurulmalıdır. Türkak onaylı muayene kuruluşları ilgili yönetmelik ve standartları baz alınarak ölçümleri yapılır.

Bu alanda hizmet veren firmalar dan olan firmamız Trakya Laboratuvar “iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik”, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ayrıca ilgili standartlara göre hava kalitesi ölçümü yapmaktayız.

iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Çalışma ortamında İş Hijyeni hava kalitesi ölçümü için kapsamdaki parametreler,

  • Oksijen
  • Karbonmonoksit
  • Hidrojen Sülfür
  • Metan

İş hijyeni kapsamında hava kalitesi ölçüm metodları NIOSH 6604, NIOSH 6601 standartlarının gerekliliklerine göre belirlenmektedir.

Hava Kalitesi Ölçüm Raporu

Hava kalitesi ölçümleri kural olarak yer seviyesinden, 1.5 ila 4 metre arasındaki yüksekliklerde, binadan (veya ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yapılır.

Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının hava kalitesi etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene
CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü CO2 Gazı, söndürme sistemlerinde en etkili
Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap
Yangın Söndürme Cihazları Periyodik Kontrol
Yangın Söndürme Cihazları Periyodik Kontrol Bir yangın söndürücü olan yangın söndürme cihazları küçü
Greyder Periyodik Kontrol
Greyder Periyodik Kontrol Greyder iş makinesi çok ağır ve büyük iş makineleridir. 10-50 ton civarlar
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma ve yönlendirme siste
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,