YÜKLENİYOR

Köpüklü Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol

İnsanoğlu yüz yıllardır ateşi kontrol altına almak için farklı farklı yöntemler, uygulamalar geliştirildi. Özellikle son 200 yılda yeni teknolojiler geliştirerek ateşi yani yangını kontrol altına almayı başardı. Günümüzde yangını söndürmek için çeşitli söndürme sistemleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de köpüklü yangın söndürme sistemleridir.

Köpüklü yangın söndürme sisteminin en büyük amacı kimyasal ve sıvı yakıtların ortaya çıkardığı yangını söndürmek için kullanılır. Otomatik olarak yada manuel olarak devreye girmektedir.

Köpüklü yangın söndürme sistemleri genellikle kullanım alanları aşağıdadır.

 • Petro kimya tesislerinde
 • Akaryakıt tanklarında
 • Özel ve askeri tershanelerde
 • Hava alanlarında
 • Limanlarda
 • Hangarlarda
 • Büyük depolarda
 • Kimyasal madde tanklarında
 • Sıvı ve kimyasal bulunan tüm mekanlarda

Bunlar gibi bir çok örnek vereceğimiz yerlerde kullanılan köpüklü yangın söndürme sistemleri yangın anında mutlaka otomatik olarak devreye girmesi yada manuel olarak yangın anında çalışması gerekmektedir. Yangının ortaya çıkması anında bu sistemler bazen devreye girmeyebilir. Yangın anında devreye girmeyen haberler görebilirsiniz. Bunun en büyük nedenlerinden biri de köpüklü yangın söndürme sistemlerinin mutlaka periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Köpüklü Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

Yangından korunmak için mutlaka köpüklü yangın söndürme sistemlerimizin periyodik kontrollerini yaptırmalıyız. Bu konuda nasıl ve kimden hizmet alacağınızı düşünebilirsiniz. Tam burada devreye firen firmamız Trakya Laboratuvar Türkak onaylı olarak köpüklü yangın söndürme sistemleri için periyodik kontrol hizmeti vermektedir.

Köpüklü yangın söndürme sistemleri periyodik kontrollerini “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” ve “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak ve ilgili standartlara göre periyodik kontrollerini yapıyoruz.

Binaların yangında korunması hakkındaki yönetmeliğe göre;

Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri

MADDE 98-(1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır.

(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.

(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.

(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir.

Köpüklü Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Raporu

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri için Sunduğumuz Hizmetler

 • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
 • Köpüklü söndürme sistemleri projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
 • Köpüklü söndürme sistemleri malzeme ve ekipman kontrolleri
 • Köpüklü söndürme sistemleri uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
 • Köpüklü söndürme sistemleri periyodik kontrolleri

Diğer Hizmetlerimiz


İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi ve Sınavı
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Ve Sınavı Çalışma ve Sos
Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Milyonlarca yıl öncesinden beri insanoğlu ateş ile
İş Hijyeni – İş Yeri Ortam Aydınlatma Ölçümü
İŞ YERİ ORTAM AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ Aydınlatma Ölçümü Amacı ve Kapsamı Aydınlatma ölçümü en başta işyeri
Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve Periyodik Kontrolü
Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve periyodik kontrolü, Yangın yağmurlama sistemleri, binanızı yang
İSGÜM Belgeleri
İSGÜM Belgesi Ülkemizde İş sağlığı ve güvenliğine olan ihtiyaç çoğu ülke örneğinde olduğu gibi kömür
Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Köpüklü yangın söndürme sistemleri ve periyodik kontrolü (Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü) Yangın