YÜKLENİYOR

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki
eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 2 – (Değişik : 29/6/2001 – 4702/5 md.)
Bu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş
yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar

Madde 3 – Bu Kanunda geçen;

a) “Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını;
b) “Aday çırak”, çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan,
sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiyi;
c) “Çırak”, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş
alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi;
d) (Değişik : 29/6/2001 – 4702/6 md.) “Öğrenci”, işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün
eğitim görenleri;
e) “Kalfa”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri
ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi;
f) “Usta”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş
hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek
problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları
yapabilen kişiyi;

Tertip: 5

Resmi Gazete Tarihi: 19.06.1986

Sayısı: 19139

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu PDF

Trakya Laboratuvar Türak Onaylı profesyonel kadrosu ile kanun ve yönetmelikler gereğince periyodik kontrol hizmetleri sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Makinaların Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü
Endüstriyel işletmelerde kullanılan makinelerin güvenli bir şekilde çalışabilmesi, çalışanların sağl
İş Makinesi Muayene Periyodik Kontrol
İş makinelerinin güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için periyodik muayene ve kontrol işlem
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK (22.08.2013 tarihli ve 28743
Jeneratör Periyodik Kontrol
İçindekiler Jeneratör Periyodik Kontrol Kimyasal enerjiyi, ısı enerjisine, ısı enerjisini mek
Algılama Alarm Sistemleri Muayenesi
İçindekiler Algılama alarm sistemleri muayenesi, algılama alarm sistemlerinin işlevselliğini,
Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrolü
Yangın pompa istasyonu oluşumu için ülkemizde kullanılan ve sıkça başvurulan iki kriterimiz vardır.
Whatsapp Destek Whatsapp Destek