YÜKLENİYOR

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki
eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 2 – (Değişik : 29/6/2001 – 4702/5 md.)
Bu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş
yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar

Madde 3 – Bu Kanunda geçen;

a) “Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını;
b) “Aday çırak”, çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan,
sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiyi;
c) “Çırak”, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş
alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi;
d) (Değişik : 29/6/2001 – 4702/6 md.) “Öğrenci”, işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün
eğitim görenleri;
e) “Kalfa”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri
ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi;
f) “Usta”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş
hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek
problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları
yapabilen kişiyi;

Tertip: 5

Resmi Gazete Tarihi: 19.06.1986

Sayısı: 19139

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu PDF

Trakya Laboratuvar Türak Onaylı profesyonel kadrosu ile kanun ve yönetmelikler gereğince periyodik kontrol hizmetleri sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2013 tarih ve Resmi Gazete Sayısı 28862 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Yangın söndürme sistemleri, işletmelerde meydana gelebilecek yangınların önlenebilmesi veya hızla sö
Tank Sızdırmazlık Kontrolü
İçindekiler Endüstriyel tanklarda sızıntıları önlemek, çevresel riskleri minimize etmek ve iş
Elektromanyetik Alan ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Elektromanyetik alan ölçümü, günümüzde artan elektromanyetik radyasyon kaynakları
Periyodik Muayene Yönetmeliği
İçindekiler Periyodik muayene, endüstriyel ekipmanların belirli aralıklarla düzenli olarak ko
Whatsapp Destek Whatsapp Destek