YÜKLENİYOR

Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor ölçümü çalışanların çalışma ortamındaki çalışma durumlarına göre sıcaklık, nem ve hava akımı durumundan şartların uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığıyla ilgili sonuç vermektedir. İş hijyeni ortam ölçümleri arasında her sektörde gerek ofislerde gerek ağır makineli çalışma ortamlarında ölçümü yapılması gereken parametrelerdendir.

Termal Konfor ölçüm parametresinin ölçümüne etki eden faktörler bulunmaktadır.

Ölçüm yapılacak olan alanın,

  • Met(kişinin metabolizma düzeyi) değeri 0,8 met ile 4 met (46 W/m2 ile 232 W/m2) arasında olmalı,
  • Clo(kişinin giyinmesi) değeri 0 clo ile 2 clo (0 m2.K/W ile 0,310 m2.K/W) arasında olmalı,
  • Ortam sıcaklığı (Ta) 10°C ile 30 °C arasında olmalı,
  • Radyant sıcaklık (Tr) 10°C ile 40 °C arasında olmalı,
  • Hava akım hızı (Va) 0 m/s ile 1 m/s arasında olmalı,
  • Basınç 0 Pa ile 2700 Pa arasında olmalıdır.

Eğer ortam şartları belirtilen maddeleri sağlıyorsa orada iş hijyeni kapsamında termal konfor ölçümü yapılabilmektedir.

-İş hijyeni termal konfor ölçümündeki tanımlar,

PMV: (Predicted Mean Vote)  Indeksi, Isıl çevrenin bir grup tarafından fizyolojik değerlendirilmesinin sayılaştırılmasıdır.

PPD: (Predicted Percentage of Dissatisfaction) Tahmin Edilebilir Rahatsızlık Oranı, PMV değerinden hesaplanarak bulunulan ortamdaki kişilerin yüzde kaçının sıcak veya soğuk hissettiği hakkında bilgi verir.

WBGT: Yaş hazne küre sıcaklığı, kişinin maruz kaldığı ısı baskısını gösteren deneysel indeks.

-PMV (tahmin edilen ortalama değer): Kişilerin bulunduğu ortamlardaki konfor seviyesini 7 noktalı bir skalada tahmini olarak değerlendirmek için kullanılan bir terimdir. Yedi noktalı termal konfor skalası aşağıda gibidir:

+3: Çok Sıcak

+2: Sıcak

+1: Biraz sıcak

0: Normal

-1: Biraz soğuk

-2: Soğuk

-3: Çok soğuk

İş hijyeni termal konfor ölçümü TS EN ISO 7730 – 2006 Orta Dereceli Termal Ortamlar – PMV ve PPD İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi ve Termal çevrenin ergonomisi – WBGT (Islak ampul küresel sıcaklık) endeksi (ISO 7243:2017) kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesi standartları kullanılarak yapılmaktadır.

İş Hijyeni Termal Konfor ölçümü için bakanlık (İSGÜM) ve TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarımızda çalışan yetkili personeller ile ölçüm yapılacak yerlerdeki yetkili kişiler ile uygun ölçüm noktaları belirlenmektedir. Ölçüm yapılacak noktada çalışanların kıyafet bilgileri ve çalışma durumları yetkili personeller tarafından değerlendirilip en uygun ölçüm şartları sağlanmakta olup sağlıklı veriler doğrultusunda değerlendirme yapılmaktadır.

İSG ölçümleri kapsamında termal konfor ölçümü her sektörde çalışanların sıcak veya soğuğa maruz kalma derecesini bu etkenlerin çalışanlar üzerindeki stresini ölçmekte ve çalışanlar için konforlu hava şartlarını sağlamayı hedeflemektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Hizmetleri
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Yangın, yanıcı özelliği bulunan katı, sıvı ve gaz halindeki maddel
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü  Yangın, hayati tehlike oluşturan
CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
CO2 (Karbondioksit)  Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü Gazlı söndürme sistemleri
Damperli Kamyon Periyodik Kontrol
Damperli Kamyon Periyodik Kontrol Damperli kamyon herkesin bildiği gibi genellikle inşaat malzemeler
Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri Periyodik Kontrolü
Yağmurlama (sprinkler) Sistemleri Periyodik Kontrolü Yağmurlama sprink sistemi yangın anında otomati