YÜKLENİYOR

Yangın dolap sistemi ve periyodik kontrolü

Yangın dolaplarının görevi,

Yangın dolapları, yangınla mücadelenin temel taşlarındandır. Olası yangınlara mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmesini sağlarlar. Dolayısıyla her zaman, yangına müdahalenin en kolay olacağı yere konulmalıdır,

Yangınla mücadele için yangın söndürme yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1-Soğutarak Söndürme

2-Yanıcı Maddeyi Dağıtma

3-Örtme

4-Boğma

Yukarıda birinci maddede belirtilen soğutarak söndürme konusunda yangın dolapları, soğutma için kullanılan yöntemlerden en kolay kullanılan yöntemdir. Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su kütlesel olarak yangın yerine gönderileceği gibi püskürtme lensleri ile de gönderilebilir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te yangın dolabı sistemlerinin özellikleri ve kurulması zorunlu olan binalar aşağıdaki madde ile belirlenmiştir: Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Yangın dolapları sistemi sabit boru tesisatı ile yangın dolaplarından meydana gelir.

  1. a) Sabit boru tesisatı;1) Yangın dolapları sistemlerine suyu sağlayan sabit boru tesisatı çapı 50 mm’den az olmamak üzere yapılacak hidrolik hesaplara göre belirlenmelidir.
  2. b) Yangın dolapları;1) Yüksek yapılar, çarşılar, toplanma amaçlı binalar, konaklama ve sağlık amaçlı yapılar, kapalı kullanım alanı 2000 m2 den büyük olan bütün binalar, 1000 m2 den büyük imalathane ve atölyelere yangın dolabı yapılacaktır.

2) Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. Binanın sprinkler sistemi ile korunması ve katlara itfaiye bağlantı ağzı bırakılması durumunda yangın dolapları arasındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir.

3) Hortumların saklandığı dolap ve kabinler gerekli cihazların döşenmesine izin verecek büyüklükte olacaktır. Bunlar yangın sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaştırmayacak şekilde tasarlanacak ve sadece yangın söndürme amacı için kullanılacaktır.

4) Hortumlar, serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları TS EN 671-1’e uygun olmalıdır. Hortum, yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun, çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m’yi aşmamalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama, püskürtme ve/veya fiskiye yapabilmelidir.

5) İtfaiye bağlantısı olmayan yuvarlak hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 1/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Basıncın 700 kPa’ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır.

6) Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları TS EN 671-2 nolu standartlara uygun olmalıdır. Yassı hortum anma çapı 50 mm’yi ve hortum uzunluğu 20 m’yi geçmemelidir. Nozul (lüle) veya lansı kapama, püskürtme ve/veya fiskiye yapabilmelidir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. Basınç 900 kPa’ı geçmesi durumunda basınç düşürücü kullanılmalıdır. “Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü”

YANGIN DOLABI ÖZELLİKLERİ VE KULLANILAN EKİPMANLARIN STANDARTLARI

· En az 1,2-1,5 mm DKP sacdan veya krom-nikel sacdan,
· 0.70-0,80 mikron elektrostatik toz boya,
· Ral 3020 kırmızı, Ral 9010 kirli beyaz ve Ral 9006 gri renklerde,
· 1’’ veya 2’’ pirinç mamül vanayla su girişli,
· Açma-kapama lansIarı TSE EN-671 standartında,
· Yangın hortumu TSE EN 694 (30 metre hortum uzunluğu),
· Su Girişi açma-kapama vanası TSE 3148,
· Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst ve yandan bağlantılı,
· Dolap kapaklarında isteğe göre cam veya farklı renk seçenekleriyle flexiglass kullanılabilir.

Dolap içlerinde
· TS 862 standartlarında 6 kg’lık ABC Yangın Söndürme Tüpü kullanılabilir.

Ayrıca makaralar 370 mm. den 580 mm. ölçülere kadar TS EN 671 – 1 veya 2 ye göre değişebilmektedir.

Yangın dolaplarında TS EN 671-1 e göre yarı sert kauçuk hortum ve TS EN 671-2 e göre yassı hortumlu olarak imalatı yapılmaktadır. Dolaplar CE belgesine sahip olmalı kullanılan hortumlarda sırasıyla TS EN 694:2014, TS 9222 ve TS EN 14540:2014 standartları kullanılır.

Kabin dış kapağında, 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası bulunmaktadır.

Periyodik muayenelerde yukarıda belirtilen standartları esas olarak inceleyen Trakya Laboratuvar enspektörleri konu hakkında bilgilendirme çalışmalarıyla sanayi çalışanlarına destek olmayı bir borç bilmektedir.

Yılda en az bir kez yapılan Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü, TÜRKAK akreditasyonu destekli muayene ve kontrollerde amacımız :

BİR MUAYENEDEN ZİYADE ÜLKEMİZDE YANGIN ÖNLEME VE HIZLI MÜDAHALE BİLİNCİNİN GELİŞİMİNE FAYDA SAĞLAMAKTIR.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Tüm Vücut Titreşimi
Tüm Vücut Titreşimi Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların çalışma hayatında de
Hava Kalitesi Ölçümü
Hava Kalitesi – Anlık Gaz Ölçümü Bazı sektörlerde yapılan işlemlerden kaynaklı havanın kalites
Kazanlar
KALORiFER KAZANI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
Skreyper Periyodik Kontrol
Skreyper Periyodik Kontrol Skreyper iş makinesi, zemini ortasındaki büyük çelik levhadan oluşan büyü
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Muayenesi
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma ve yönlendirme siste