YÜKLENİYOR

Yangın Söndürme Cihazları Periyodik Kontrol

Bir yangın söndürücü olan yangın söndürme cihazları küçük yangınları söndüren ve büyük yangınların ortaya çıkmasını engellemektedir. İnsanları tehlikeye atan yangın kontrol dışına çıkmaması için kullanılmaktadır. Yangın söndürme cihazları taşınabilir olduğu için el ile kullanılmaktadır.

Yangını söndürmek için yangın söndürme tüpü, sulu, köpük, karbon dioksit, kuru kimyasal, su sisi gibi kimyasal içerikler kullanılmaktadır. Bu cihazlar ile yangına anında müdahale edilerek söndürülmektedir. Yangın söndürme cihazlarının yangın anında sorunsuz şekilde çalışabilmesi için mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşları tarafından periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Yangın söndürme cihazları, “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ve “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
Türkak onaylı muayene kuruluşu Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliği baz alarak işletmelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, hastanelerde, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarda bulunan yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrollerini yapmaktadır.

MADDE 90- (1) Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki bütün yapı ve binalar ile tünel, liman, dok, metro ve açık arazi işletmeleri gibi yapılarda yangın öncesinde ve sırasında kullanılan sabit söndürme tesisatıdır. Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

(2) Yangın söndürme sistemlerinin; her yapıda meydana gelebilecek olan yangını söndürecek kapasitede olması ve yapının ekonomik ömrü boyunca, otomatik veya el ile gereken hızda devreye girerek fonksiyonunu yerine getirebilmesi gerekir.

(3) Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemlerinin ve tesisatının nitelikleri, kullanılacak teçhizatın cinsi, miktarı ve yerleştirilmeleri; binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne göre belirlenir. Sistemde kullanılacak bütün ekipmanın sertifikalı olması şarttır.

(4) Her türlü yangın söndürme sistemlerinin, ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi mecburidir.

(5) Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, yetkili merci tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Periyodik kontrol, test ve bakım gerektiren sistemlerin ve cihazların kontrolü, testi ve bakımı bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.

Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar, yangın söndürme cihazları için ilgili yönetmelik ve standartlarda gereğince profesyonel ekibi müşterilerine periyodik kontrol hizmeti sunmaktadır.

Yangın Söndürme Cihazları için Hizmetlerimiz

• Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
• Yangın söndürme cihazları projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
• Yangın söndürme cihazları malzeme ve ekipman kontrolleri
• Yangın söndürme cihazları uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
• Yangın söndürme cihazları sistemleri periyodik kontrolleri

Diğer Hizmetlerimiz


Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve Periyodik Kontrolü
Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve periyodik kontrolü, Yangın yağmurlama sistemleri, binanızı yang
Su Sisi Watermist Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
SU SİSİ (WATERMIST) SÖNDÜRME SİSTEMİ VE PERİYODİK KONTROLLERİ Yangın ile mücadele edilmesinin dört a
Termal Konfor Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor ölçümü çalışanların çalışma ortamındaki çalışma durumlarına göre
4857 Sayılı İş Kanunu
Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003 Sayısı: 25134 4857 Sayılı İş Kanunu PDF
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
Titreşim Ölçümü
Titreşim Ölçümü (Tüm Vücut ve El Kol Titreşim Ölçümleri) İş hijyeni ortam ölçümleri kapsamında titre