YÜKLENİYOR

Baca Gazı Emisyon Ölçümleri

Yoğun miktarda karbondioksit içeren maddeler taşıyan baca gazı, azami düzeyde çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirilmeleri gerekmekte, Trakya Laboratuvarı hizmetleri arasında baca gazı emisyon ölçümleri yer almaktadır. TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre yapılması gerekli olan bu hizmet sayesinde kazanların verimliliği yükseltilebilmekte, hızlı kentleşmenin insan ve çevre sağlığına etkileri minimalize edilmektedir. Gazın toz partiküllerine ayrılmasıyla incelenmesi gereken baca gazı emisyonu olumsuz yöndeki etkileriyle öne çıkan değerlendirme ölçütlerinden biri olmakta, bu alanda ideal hizmet kalitesiyle öne çıkan Trakya Laboratuvar ekibine başvurmanız mümkün olmaktadır.

Baca Gazı Emisyon Ölçümü Nedir?

Baca gazı emisyon ölçümü kapsamında değerlendirilen hava, çevrenin kirlenmesine neden olan pek çok kirletici gazı taşıyabilir. O2, CO, CO2, SO2, HC ve NOx’ler olarak özetleyebileceğimiz bu gazlar havanın kirlenmesinde büyük rol oynamakta, bu hava kirliliğini önlemek için karbon ve oksijen gazlarının kontrol altına alınması gerekmektedir. Bahsedilen kontrol ise baca ölçümü analizi olarak adlandırılmakta ve bu analizin düzenli aralıklarla, uygun kalitede yapılması gerekmektedir.

Zararlı buhar, duman ve gazların değerlendirilmesi için zorunlu olarak yapılan baca gazı ölçümü testiyle yalnızca kirlilik ve sağlık üzerine verilere ulaşılmaz. Ayrıca bu testler sayesinde yakmaya yönelik verim arttırılabilir ve yakıtların ne kadar iyi değerlendirildiği ortaya konabilir. Baca yoluyla çevreye yayılan ve hem bölgesel hem toplumsal açıdan sağlığa yönelik riskler teşkil eden gazlar belirlenecek, gazların ne kadar kirletici olduğu tespit edilecektir. Bu doğrultuda baca ölçümü sayesinde çevreye yayılan emisyon atık gazların en az düzeye çekilmesine aracı olunabilir.

Baca Gazı Emisyon Ölçümü Neden Yapılır?

Tayin sürecinin önemini ve zorunluluk sebeplerini anlamak için bilinmesi gereken baca gazı emisyon ölçümleri nedenleri şu şekilde listelenebilir:

 • Yanma verimliliğinin kontrol edilmesi, buna bağlı kazan ayarı, verimliliği artırmak, hem yakıttan hem maliyetten tasarruf sağlamak ve emisyonları azaltmak
 • Emisyon kontrolü ve buna bağlı olarak emisyonu sınır değer aralığında tutmak, böylece işletmelerden istenen yasal zorunlulukları yerine getirmek
 • Proses kontrolünü sağlamak, buna bağlı üretim kalitesini yükseltmek ve kazanların prosese uygun ayarlanmasını sağlamak

Trakya Laboratuvar ekibi olarak uzman kadromuzla vermekte olduğumuz baca gazı ölçümleri kapsamında yakıt verimliliği ve çevreyi kirleten tüm maddelerin yoğunluğunun tespiti hedeflenmektedir. Atmosfere yayılan duman, gaz, buhar, is, toz ve aerosol maddeler kontrol altına alınabilir veya tüm maddelerden ayrıştırılan gazlarla sürdürülebilirlik yerine getirilebilir.

Baca Gazı Emisyon Ölçümü Nasıl Yapılır?

Baca gazı ölçümü esnasında bazı gazların özgün aralıklarda olması beklenmekte ve bazı parametreler baz alınarak raporlar sunulmaktadır. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerden bazıları şu şekildedir:

 • Bacadan çıkan O2, CO, CO2, SO2, , NO, NO2, NOx yanma gazlarının ölçümü
 • Bacadan çıkan partikül yani tozların ölçümü
 • Gaz ve tozların kütlesel debi açısından değerlendirilmesi
 • Bacanın hız ve debi ölçümleri
 • Bacanın islilik oranı ölçümü
 • Baca gazlarının sıcaklığı ve nem değeri
 • Bacadaki toplam uçucu ve organik gazların emisyon ölçümü
 • Proses içindeki yanmanın verimliliği

Ölçümler yapılmadan önce tesisin ilgili ekiplerce gezilerek denetlenmesi gerekmekte, yapılması gereken deney ve numune toplama planları yetkililerle görüşülerek kararlaştırılmalıdır. Tesiste yürütülen işçi sağlığı uygulamalarından emin olunmalı ve patlama gibi kazalara yönelik tedbirler kontrol edilerek tesisin güvenlik birimiyle görüşme sağlanmalıdır. Ölçüm noktalarının kayıt altına alınması, bunlara gerekli emniyet tedbirlerinin getirilmesi, ölçümün rahat yapılabilmesi için gerekli ortam koşullarının sağlanması son derece önemli hazırlık aşamaları olmaktadır. Bahsedilen her aşamada çalışanların veya makinelerin işleyişine engel teşkil etmeden hareket edilmesine dikkat edilmelidir.

Baca gazı emisyon ölçümü için yönetmelik kapsamında belirlenen numune alma koşullarına sadık kalınması gerekmekte, baca noktalarına bağlı olarak farklı yöntemlerle numuneler alınmaktadır. Numune alımında gerekli donanımların kurulması ve kaçak testlerinin yapılmış olması önemlidir. Partikül maddelerin toplanmasında dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunmakta, numune almanın toplam süresine dikkat edilmesi ve uygun ölçüm sistemlerinin kurulmuş olması son derece önemli olmaktadır.

Baca gazı emisyon ölçümleri için farklı tekniklerden yararlanılmakta, doğrudan ölçüm bunlardan biri olmaktadır. Doğrudan ölçüm gerekli cihazlarla yapılarak yanma gazlarının veya toplam uçucu organik bileşiklerin değerini göstermektedir. Bir diğer yöntemde ise bacadan numune alınmakta, numuneler laboratuvarda incelenmekte ve flor, klor, PAH, ağır metaller ile toz oranları laboratuvar koşullarında kontrol edilmektedir.

Baca Gazı Emisyon Ölçüm Raporu

22 Temmuz 2006 tarihinde 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sanayi alanları ve üretim tesislerinden çevreye yayılan is, buhar, toz ve aerosol formundaki emisyon maddelerinin kontrolü talep edilmektedir. Böylece hava ve çevre kirliliğinden kaynaklanan ve umumi etkileri olan tehlikelerden korunmak hedeflenir. Ayrıca üretim haneler için komşuluk nedeniyle çevreye zarar vermemek ekstra önemli olmakta, bu doğrultuda yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenen raporlar önem arz etmektedir.

Saha çalışmalarını takiben hazırlanan deney raporu ise bazı hesaplamaların sonucunu göstermek için önemli olmakta, bacanın kesit alanına bağlı hacimsel debi, kütlesel debi gibi pek çok konsantrasyon verisi bu raporlarda yer almaktadır. Örnekleme öncesinde ve sonrasında kontrol edilen filtrelerle toz yoğunluğu tayin edilmekte, bacı gazı emisyon ölçümü için bu ölçüm sayıları değer teşkil etmektedir.

Fazla hava değerlerinin düzeltilmesi için yine ölçüm sonrası deney raporlarına bakılmakta, referans değer ve ölçüm değeri arasındaki farklılık, farklı formüllerle hesaplanarak raporda yer almaktadır. Raporlama içerisinde faaliyetin konumu, parametreleri ve bunlara ilişkin yönetmelik maddeleri aktarılır ve bu doğrultuda uygunluğa karar verilmektedir.

Baca Gazı Emisyon Ölçümü Yapan Firmalar

Yakıt ve türevlerinin yakılmasıyla, buna ek sentezleme, buharlaştırma veya ayrıştırma işlemlerinden sonra maddelerin yığın haline gelmesi sonucu atmosfere yayılan havanın kirletici özelliği artmaktadır. Baca gazı emisyon ölçümü ise pek çok açıdan havanın taşıdığı risk değerine dair veri sunmaktadır. Hem iş yerindeki yanma verimliliğinin hem emisyonun kontrol edilmesi hem de prosesin denetimi için baca gazların tayini önem taşımaktadır.

Pek çok iş yeri, üretim alanı ve sanayi tipi tesis işleten işveren için emisyon ölçümü yapan firmalar hakkında yeterli araştırma yapmış olmak ve doğru hizmetlerden faydalandığını bilmek oldukça önemlidir. Bakanlık tarafından belirlenen Çevre Analizleri Yeterlilik ve Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almış olan kurumların eklerde istenen belgeleri de tahsis etmesiyle birlikte analize uygun hale gelmesi söz konusu olmaktadır. Akreditasyon kuruluşundan gereken şekilde akredite olan Trakya Laboratuvar ise her belge türünde güncel yetkinliğe sahiptir. Söz konusu tüm belgeler belirli süre zarflarında geçerli olmakta, tüm belgelerinde teknik yeterliliğini gösteren kurumumuz akreditasyon süreciyle kazandığı güvenin karşılığını sürekli olarak genişleyen hizmet alanlarıyla desteklemektedir.

Siz de tüm baca gazı emisyon ölçümleri hizmeti taleplerinde Trakya Laboratuvar ekibinin uzmanlığından faydalanabilir, akredite kurumlar arasındaki öncülüğünü koruyan profesyonel personelimizle görüşme sağlayabilirsiniz. Soru ve talepleriniz için iletişim bilgilerinden ulaşabilir ve yüksek teknoloji donanımlarının yanı sıra deneyimleri ve bilgi birikimiyle de fark yaratan Trakya Laboratuvar ile çevre ve ortam sağlığında istenen düzeyi yakalayalabilirsiniz.

Ayrıca iş hijyeni ölçümleri sayfasını da inceleyebilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Kazıcı Yükleyici Periyodik Kontrol
Kazıcı Yükleyici Periyodik Kontrol Büyük ve ağır işleri yapan kazıcı ve yükleyici iş makinası kazma
Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,
Basınçlı Hava Tankı Periyodik Muayene
İçindekiler Basınçlı Hava Tankı Periyodik Muayene, Basınçlı kap ve kaldırma araçları Basınçlı
Yangın Tüpleri Periyodik Kontrolü
“Yangın tüpleri, insanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlandı ve kurulan ö
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25.04.2013 tarihli ve 28628
Basınçlı Kap Periyodik Kontrol
Günümüzde endüstriyel tesislerde kullanılan basınçlı kaplar, işletme güvenliği açısından büyük önem
Whatsapp Destek Whatsapp Destek