YÜKLENİYOR

İçindekiler

Hidrolik Pres Periyodik Kontrolü

Hidrolik pres makinesi ile herhangi bir malzemeyi ezmek, perçinleme, dövme, delme, düz hale getirmek ve bir kalıp haline sokmak amacıyla kullanılan makinedir. Hidrolik pres makinesi kapalı sistem üzerinde sıvılar üzerinde basınç uygulanarak sıkıştırma işlemini gerçekleştirmektedir. Pascal teorisine dayanan bu sistem hidrolik sistem ile çalışmaktadır. Hidrolik pres ile silindir, hidrolik boru ve pistonlar gibi temel bileşenler ile oluşarak çalışmaktadır. Hidrolik pres makineleri sisteme ciddi yağ basıncı göndererek çalışmaktadır. 50 ton civarında basınç uygulayan bu makineler bu basınç ile evye, tüp, lavabo, tezgah, çelik malzemeler gibi her türlü malzemeyi şekillendirmektedir.

Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan hidrolik presler hemen hemen her sektörde özellikle imalat sanayinde kullanılmaktadır. Hidrolik presler günümüzde otomatik ve manuel olarak kullanılmaktadır. İş kazaları, ülkemizde teknik kaza ve yasal kaza şeklinde gruplandırılarak ele alınmaktadır. Teknik kaza, üretim sırasında çalışmayla ilişkili olarak ortaya çıkan yaralanma veya maddi hasar ile birlikte duraksamalar ve bazen de yaralanmaların mevcut olduğu istenmeyen bir durum olarak tanımlanmıştır. Hidrolik pres makineleri ile günümüzde sıkça kazalar yaşanmaktadır. Bu kazalar sebebi ile can kaybına dahil olmak üzer her türlü olumsuz olaylar yaşanmaktadır. Bu nedenle hidrolik pres makinelerinin mutlaka periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Hidrolik pres makinelerinin kontrolleri yasal olarak ta yapılması zorunlu bir işlemidir. Keyfi bir iş olmak tan çok yasa, yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. İmalat sanayinde kullanılmak üzere tasarlanan, imalatı ve satışı yapılan hidrolik presler “İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” ne uygun olarak periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

2.4. Tezgâhlar

2.4.1. (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Hidrolik pres’lerin, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen standartlara uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve testleri ilgili bakanlık tarafından dikkate alınmaktadır.

Hidrolik Pres Periyodik Kontrol Süresi

Hidrolik preslerin periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde bulundurularak, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. İş Ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince standartlarda aksi belirtilmediği sürece Hidrolik pres makineleri yıl da en az 1 defa kontrolleri yapılması zorunludur.

Hidrolik Pres Periyodik Kontrol Raporu

Hidrolik pres periyodik kontrolünde firmalarda, can ve mal güvenliğini riske atacak durumların tespit edilerek raporlandırılmasıdır. Bu kontroller bağımsız ve tarafsız kişi ve kuruluşlarca yani, kontrol edilen cihazın bakım, onarım, üretici veya mülkiyet ilişkisi olmayan kuruluşlarca kontrol edilmesi önemlidir. Kısaca Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca kontroller yapılmalıdır. Trakya Laboratuvar, hidrolik pres makineleri için teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Buhar ve Kızgın Su Kazanları Periyodik Kontrol
İçindekiler Buhar ve Kızgın Su Kazanları TS EN 12952 serisi, TS EN 12953 ve TS 497 serisi sta
Freze Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü Freze tezgahı, yüzey üzerinde kesici ağzı buluna
Greyder Periyodik Kontrol
Greyder Periyodik Kontrol Greyder iş makinesi çok ağır ve büyük iş makineleridir. 10-50 ton civarlar
Kapalı Genleşme Tankları Periyodik Muayene
İçindekiler Kapalı Genleşme Tankları Periyodik Muayene Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Y
Taşlama Tezgahı  Periyodik Kontrol
Taşlama tezgahları, birçok endüstriyel süreçte malzeme parçalarını düzeltme, kesme, şekil verme ve y
Makine Tezgah Kontrolü
Günümüzde endüstriyel üretim süreçlerinin önemli bir parçası olan makine tezgah kontrolü, hassas ve
Whatsapp Destek Whatsapp Destek