YÜKLENİYOR

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti

Mevcut çalışma ortamının ve burada hizmet veren çalışanların uygun şartlarda olup olmadığına dair en önemli analiz süreçlerden biri iş hijyeni ölçümü olmaktadır. Çalışanların sağlığını olumsuz şekilde veya kritik olarak etkilemesi olası tüm parametreler iş hijyeni ölçüm, test ve analiz süreciyle tespit edilir. Bu doğrultuda pek çok sektörde firmalara ilgili raporu sunmaları zorunlu tutulmakta, işleyişin devam etmesi ve elbette çalışanlar ile çevrenin sağlığının korunması için iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti alınması şart olmaktadır. Yetkili laboratuvarları ve üstün hizmet kalitesiyle bahsedilen tüm analiz hizmetleri için Trakya Laboratuvar ekibini güvenle tercih edebilirsiniz. İşleyişin sürekliliği, verim ve sağlık için son derece önemli olan bu testlerde bilgisi ve donanımıyla tüm beklentileri karşılayan ekibimizden hizmet alabilirsiniz.

İş Hijyeni Ölçümü Nedir?

İşverenlerin almak için ilgili laboratuvarlara başvurmakla yükümlü olduğu iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yeterlik belgesi pek çok sağlıkla ilişkili etmenin değerlendirilmesine dayanır. Akreditasyonlu kurumlarca verilen bu hizmetler esnasında fiziksel, kimyasal veya biyolojik etkenler değerlendirilir. Böylece çalışanların hem kısa hem uzun vadede maruz kaldığı risk unsurları ortaya konabilir.

Yeterlilik belgesine haiz laboratuvarlara ve işverenin yükümlülüğü altında yaptırılması yönetmelik tarafından zorunlu tutulan iş sağlığı veya diğer adıyla iş hijyeni ölçümleri, işyerinde kullanılan maddelerin tespiti için son derece önemlidir. Yalnızca kullanılan değil, çalışma sırasında ortaya çıkan veya bir amaçla işlem gören tüm maddeler de bu çerçeveye dahil edilir. Böylece çalışma sırasında güvenli bir ortam sağlanması için tüm risk faktörleri belirlenebilir. Ortamdaki kişilerin veya çevrenin maruz kaldığı bu faktörler uygun araçlarla alınan numuneler üzerinden ölçülebilir. Ayrıca elde edilen verilere yönelik alınan tedbirlerin ne kadar etkili olduğunu görmek ve koşullardan emin olmak adına bu değerlendirmelerin yinelenmesi gerekecektir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Parametreleri Nelerdir?

Çalışanların sağlığını etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti ile hem niceliklerinin hem niteliklerinin belirlenmesi sağlanır. Çalışanların sağlığını etkileyebilecek fiziksel ölçüm parametreleri gürültü, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak özetlenebilir. Toz, gaz, buhar gibi unsurlar kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi etkenler de biyolojik olarak tayin edilmesi gereken parametreler olarak açıklanır.

İş hijyeni ölçüm ve analiz parametreleri kendi içinde farklı alt başlıklara ayrılabilmekte, örneğin bu ölçüme dahil edilen toz parametresi solunabilir ve toplam olarak iki farklı şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca alkali tozların ölçümü farklı bir parametre oluşturmakta, bu kapsamda sodyum hidroksit(NaOH), lityum hidroksit(LiOH) ve potasyum hidroksit(KOH) değerlerine bakılmaktadır. Bir diğer parametrenin ortam nem ölçümüne dayandığı iş hijyeni ölçüm ve analiz ölçümü lastik buharı ve tozu ölçümünü de kapsamakta, PM1, PM2.5, PM5, PM10 olarak ayrılan toz ölçümüne aerosol (süspansiyon madde) ölçümü ilave edilebilmektedir.

İş sağlığı ölçüm ve analiz aşamalarından bir diğeri olan gaz testleri ise ozon (O3), formaldehit (CH2O), hidrojen sülfür (H2S), oksijen (O2), karbondioksit (CO2), karbonmonoksit (CO) ölçümünü kapsar. Gaz ölçümü doğrultusunda oranları tespit edilen diğer gazlar ise metan (CH4, %LEL), kükürtdioksit (SO2), nitrojen (NOx) şeklindedir.

Analiz parametrelerinin iç ortamın kalitesine yönelik olanlarını daha fazla detaylandırmak gerekirse şu şekilde bir liste ile açıklama yapılabilir:

 • Metal işleme sıvısındaki toz ve aerosoller
 • Ağır metaller
 • Serbest silis (SiO2)
 • Kristal yapıda silika
 • Toplam kuvarsa silika
 • Solunabilir kuvarsa silika
 • Hidrazin
 • Amonyak
 • Formaldehit
 • Karbon siyahı
 • Mineral yağ buharları
 • Hidrojen siyanür (HCN)
 • Kükürtdioksit (SO2)
 • Bromür (Br2) ve klorür (Cl2)
 • Hidrojen sülfür (H2S)
 • Hidrojen florür (HF)
 • Hidroklorik asit (HCl)
 • Hidrobromik asit (HBr)
 • Nitrik asit (HNO₃)
 • Fosforik asit (H₃PO₄)
 • Sülfürik asit (H₂SO₄)
 • Klordioksit (ClO2)
 • Ozon (O3)
 • Hidrojenperoksit (H2O2)
 • Alüminyum oksit (Al2O3)
 • Kalsiyum karbonat (CaCO3)
 • Uçucu organik bileşikler (VOC)

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti Neleri Kapsar?

Tüm zehirli gaz ve buharların havadaki ya da maruz kalınan ortamdaki oranına bakılan değerlendirme süreci, buna ek bazı önemli parametreleri de kapsar. İç ortamın gürültü ve titreşimi bunlardan bazılarıdır. Gürültü testi için makinelerden çıkan ve kulak içi olarak iki farklı değere bakılması gerekir. Titreşim ise el-kol titreşimi ve tüm vücut titreşimi olarak ikiye ayrılır. Termal konfor, nem, hava akışları, aydınlatma ve elektromanyetik alan ise yine önemli ve yaygın değerlendirme maddelerini oluşturur.

Verilen örnekler doğrultusunda iş hijyeni ölçüm testi ve analizi parametrelerinin pek çok alt kategoriye sahip olduğunu fark etmek güç değildir. İş hijyeni ölçüm ve analizi zorunlu mu sorusunun da olumlu yanıt almasıyla birlikte bu alanda hizmet almak isteyen işverenlerin bazı soruları olabilir. Verilen hizmetlere ve bunlara ilişkin seçeneklere hakim olmaksa işverenlerin dahil olması şart tutulan bu sürece ilişkin soruların yanıt bulmasına yardımcı olabilir.

TS EN ISO IEC/17025 standartları doğrultusunda ve akredite bir kuruluş olarak yetkilendirilen Trakya Laboratuvar ekibi, iş hijyeni ölçüm ve analiz yönetmeliği kapsamında bahsedilen tüm hizmetleri sunar. Bulunulan çalışma ortamında maruz kalınan tüm risk faktörlerinin değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve istenen standartlarda rapor olarak sunulması için bizlere danışabilirsiniz.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti Neden Önemlidir?

Risk analizlerinin değişmez ve yeri doldurulamaz bir ögesi olan iş hijyeni ölçümü içinde bulunulan tesisteki mevcut tedbir maddelerinin yeterliliği hakkında gereken bilgileri sunar. Bu sayede muhtemel meslek hastalıklarını önceden öngörmek ve gereken tedbirleri almak mümkün hale gelir. Sürekli olarak sisteminizin iyileşmesi için gereken verileri sunan laboratuvarlarımız, bu sayede ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek hukuki süreçlerde kullanmak isteyebileceğiniz delillerin en objektif şekilde düzenlenmesine yardımcı olur.

Çalışanlar sektöre bağlı olarak ve tesis içinde bulunduğu konuma bağlı olarak farklı risk faktörlerine, farklı sürelerde maruz kalabilir. Bu durumda yapılan ölçümlerin tesis içinde doğru noktadan yapılmasının önemi ortaya çıkar. Örnek vermek gerekirse solunan gazların oranlarının ölçülmesi gereken bir çalışma ortamında havanın değeri ve içeriği her mekanda aynı değildir. Risk faktörlerinin en yoğun olduğu yerden ve ek olarak ortak kullanım alanlarından numune alınmasını gerektiren durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Elbette her sektörün gerektirdiği iş sağlığı ölçüm, test ve analiz süreci de aynı şekilde olmamakta, değerlendirilmesi gereken parametreler değişebilmektedir. Bu durumda yine yönetmelik detaylarına hakimiyet ve numune almaya ilişkin kullanılan teknolojinin eş zamanlı önemi ortaya çıkar.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti Nereden Alınır?

Trakya Laboratuvar olarak yetkin olduğumuz tüm hizmetlerde olduğu gibi iş sağlığına ilişkin test ve analizlerde de iş hijyeni ölçümü yönetmelik maddelerine uygun şekilde çalışıyoruz. Yetkilerimiz doğrultusunda ve edindiğimiz deneyimlerle geliştirdiğimiz bu hizmetler sayesinde tüm tespit odaklı testlerde en iyi sonuçları ortaya koyuyoruz. Hazırladığımız raporlar sayesinde iş ortamının daha güvenilir ve eksiksiz bir ortama dönüştürülmesine öncülük ediyor ve risklerin minimalize edilmesi için gereken tüm verileri gözler önüne seriyoruz.

İş hijyeni ölçüm, test ve analiz süreçlerinde liderliği üstlenen Trakya Laboratuvarı ekibine ulaşabilir ve akredite laboratuvar koşullarımızdan faydalanarak işverenler için zorunlu tutulan bu sürece güvenle dahil olabilirsiniz. Her geçen yıl geliştirdiğimiz müşteri portföyümüzde siz de yerinizi alabilir, uluslararası standartlardaki donanım ve koşullardan bizimle faydalanabilirsiniz.

 

Diğer Hizmetlerimiz


Ekipnet Sistemi
1-EKİPNET Kullanıcı Kılavuzu İçin tıklayınız 2-İş Ekipmanları Birimi Tanıtımı için tıklayınız 3- İş
Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü
İçindekiler Bombeli Yatay veya Dikey Silindiriksıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü Atmosfe
Raf Dinamik Analizi
Raf dinamik analizi, depo raf sistemlerinin titreşim ve dinamik yük koşullarına karşı dayanıklılığın
CNC Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler CNC Tezgahı Periyodik Kontrolü Geçmişten günümüze sanayi gelişimi ile başlayan im
Ses Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Çanakkale ve çevresinde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar, iş sağlığı ve güven
İsgüm Ölçümleri
İçindekiler İsgüm Ölçümleri İsgüm kısaca İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enst
Whatsapp Destek Whatsapp Destek