YÜKLENİYOR

Katodik Koruma Ölçüm Periyodik Kontrolü

Metaller su ve hava ile bir araya geldiğinde korozyona uğrar. Su içerisinde ve toprak altındaki bu metallerin korozyona uğramaması için bazı önlemler alınması gerekmektedir. Bunun içinde bu tip sistemlerin korunmasını sağlamak için bazı önlemler alınmalıdır. Metallerin korunmasını önlemek için kullanılan katodik koruma, korunacak metal yapıyı oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyinde yürümekte olan anodik reaksiyonların durdurulmasıdır. Katodik koruma elektrokimyasal bir yöntem olup, metal yapılarda korozyonu meydana getiren oksijeni metal yapıdan uzaklaştırma işlemidir.

Korozyona karşı en güçlü koruma teknolojisi olan katodik koruma elektriksel sistemlerde kullanılmaktadır. Katodik koruma metal yapıları bulundukları ortam içerisinde elektro kimyasal yollarla koruma işlemidir. Bu işlem yapılacağı sıra bu yöntem uygulanması için elektrik akımına ihtiyaç vardır. Elektrik akımı kesildiğinde metal yapı korozyona uğramaktadır. Bu sebeplerden ötürü mutlaka katodik koruma ölçümü ilgili yönetmelik ve standartlarda belirtildiği gibi belirli aralıklarla ölçümü yapılmalıdır.

Katodik Korumanın Uygulandığı Yerler

  • Gemilerde
  • Yer altı yakıt LPG gibi depolama tanklarında
  • Doğalgaz dağıtım sistemlerinde
  • Yangın sistemlerinde
  • İçme ve su atık borularında
  • Risk oluşturabilecek her yerde

Katodik Koruma Ölçümü ile İlgili Yönetmelik

Katodik koruma ile ilgili yapılacak ölçümler İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine uygun olarak kontrolleri yapıyoruz.

2.3. Tesisatlar

2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Katodik Koruma Ölçümü ile Alakalı Standartlar

  • TS EN 13636; Gömülmüş metalik tanklar ve ilgili boru sisteminin katodik konunması
  • TS EN 15711; Boyalar ve vernikler – Deniz suyuna maruz kaplamalarının katodik ayrılmaya direncinin tayini
  • TS EN 16222: Gemi gövdelerinin katodik koruması
  • TS EN 9234; Katodik koruma- Galvanik anotlar

Katodik Koruma Ölçümü Periyodik Kontrol Süresi

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının yayınladığı bu yönetmeliğe göre ve ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece Katodik koruma ölçüm periyodik kontrolleri yılda 1 defa olmak üzere her firma yaptırmalıdır. Ancak yılda 2 defa özellikle kış aylarında yapılan katodik koruma ölçümlerini tavsiye ediyoruz.

Katodik Koruma Ölçümü Periyodik Kontrol Raporu

Trakya merkezli olan Trakya Laboratuvar Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ, Silivri, İstanbul, Uzunköprü, Lüleburgaz, Edirne, Vize ve Kırıkkale olmak üzere Türkiye’nin her yerinde katodik koruma sistemleri için gerekli ölçüm ve testleri uzman ve profesyonel kadrosu ile gerçekleştirmekte ve rapor hazırlamaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 2
Damperli Kamyon Periyodik Kontrol
Damperli Kamyon Periyodik Kontrol Damperli kamyon herkesin bildiği gibi genellikle inşaat malzemeler
Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Kontrol
Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangında
Termal Konfor Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor ölçümü çalışanların çalışma ortamındaki çalışma durumlarına göre
Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrol
Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü Elektrik geçmişten günümüze vazgeçilmez bir kaynak olarak kul
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK (22.08.2013 tarihli ve 28743