YÜKLENİYOR

İçindekiler

Şerit Testere Periyodik Kontrolü

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte imalat sanayinde önemli makinalar icat edilerek yüksek hızda ürün imalatı yapılmaktadır. Şerit testere iki kasnak etrafında yukarıdan aşağıya dönecek biçimde şerit lamasının dönmesi ile çalışan makinedir. Kasnakların biri altta biri üstte yer almaktadır. Bıçak laması yukarıdan aşağı doğru kesim yaparak çalışmaktadır. Şerit testere kullanılacak malzemedeki düzensiz şekilleri kesmektir. Şerit testere, kalas ve ahşap parçaları, genişlik ve kalınlıklarını istenilen ölçüde kesmek, şekilli parçaların kesimi işlemlerinde kullanılır.

İmalat sanayinde endüstriyel amaçlı kullanılan şerit testereler ağır, büyük ve tehlikeli makineler oldukları için mutlaka periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Şerit testerelerin kullanımı oldukça büyük bir dikkat ve özen göstermektedir. Dikkatli kullanılmadığında veya periyodik kontrol ve akredite muayene işlemleri özenli bir şekilde yapılmadığında, ciddi kazalara neden olmaktadır.

Şerit Testere için İlgili Yönetmelik

Şerit Testereler İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine uygun olarak periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. İşletmelerde bulunan çalışanların sağlığını ve hayatını riske atmaması için yapılan kontrollerdir. Belirli periyotlarda şerit testerelerin kontrolü yapılmalıdır.

Şerit Testere Kontrolleri Zorunlu mu?

Şerit testereler 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsadığı için zorunludur. Br anlamda kazaları önlemek adına Tüm Türkiye’de şerit testere periyodik kontrolleri zorunludur.

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

Şerit Testere Periyodik Kontrol Süresi

Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Şerit Testere Periyodik Kontrol Raporu

Şerit testere için periyodik kontrol hizmeti Türkak onaylı muayene kuruluşları tarafından ilgili yönetmelik ve standartlar gereğince periyodik kontrolü yapılmaktadır. Periyodik kontrolü yapılacak her ekipmanın teknik özellikleri farklı olduğundan her bir ekipman için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ve süreç hakkında firmamız tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor olacaksınız. Trakya Laboratuvar ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar gereğince profesyonel kadrosu ile müşterilerine profesyonel hizmet sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Belediye Ruhsat Ses Ölçümü
İçindekiler Şehirlerin hızla büyüdüğü ve geliştiği günümüzde, gürültü kirliliği ciddi bir sor
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Hizmetleri
İçindekiler Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Yangın, yanıcı özelliği bulunan katı, sıvı ve g
Çevresel Gürültü Ölçümleri
Çevresel Gürültü Ölçümleri Farklı ortam ölçme ve değerlendirme parametrelerinden biri olan gürültü,
Kişisel ve Ortam Toplam Tozun Tayini
Kişisel ve Ortam Toplam Tozun Tayini Dünya Sağlık Örgütü tarafından 100 mikrondan küçük olup farklı
Topraklama Periyodik Kontrol
Topraklama, elektriksel güvenlik açısından oldukça önemli bir konsepttir. Elektriksel tesislerde, ci
Duman Tahliye Sistemleri Periyodik Kontrolü
Duman Tahliye Sistemleri periyodik kontrolü Duman tahliye sistemleri, yangın anında dumanın ve ısını
Whatsapp Destek Whatsapp Destek