YÜKLENİYOR

Sürekli Taşıma Donanımları (Konveyörler) Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrollerin Önemi Nedir?

Periyodik kontroller yasa, tüzük ve yönetmeliklerle ülkemizde yaptırılması zorunlu kılınmış kanuni hükümlülüklerdir. İş kanunu gereği her işveren iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından periyodik kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Konveyör Bant Sistemi Periyodik Kontrol Raporu Nasıl Hazırlanır?

Günümüzde pek çok sanayi, şantiye, hava alanı ve avm alanlarında kullanılan konveyör bant sistemi periyodik kontrol rapor formu doldurulurken öncelikle makina grubunun yapısı ve cinsine göre, yönetmelikte ön koşulan kurallar doğrultusunda, makinanın asıl işlevini yerine getirip getiremediği kontrol edilmektedir.

Kaldırma, taşıma, sürükleme, silindir yapı, elektrik sistemi gibi pek çok araç ve haznesi kontrol edilen konveyör bant sistemi periyodik kontrol işlemi sırasında, tespit edilen tüm kusur ve hatalar rapora not edilerek ilgili firma ve kanun çerçevesindeki makamlara bildirilir.

Konveyör Bant Sistemleri Nasıl Kurulur?

Kullanım alanına göre pek çok çeşitliliğe sahip konveyör bant makineleri yük taşıma platformu olarak kullanılmaktadır. Kullanılacak olan konveyörün tipini belirlemede en önemli faktör; taşınacak olan yükün özelliğidir. Dar bir alanda konveyör bant sistemlerinin kullanımı mümkün değildir. Daha çok geniş ve ferah alanlarda çeşitli boyutlarda yüklerin uzak mesafelere taşınmasını sağlayan makineler, motor güçlerine göre farklılık gösterir. Son derece dayanıklı ve kullanımı pratik olduğu için taşıma sistemleri içerisinde en çok tercih edilen yöntemdir.

Taşıma esnasında oluşabilecek risklere karşı daima hazırlıklı olunmalı ve konveyör bant sistemlerinin periyodik kontrolleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol Raporu

Uzman ekibimiz ve ekipmanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz konveyör bant sistem kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı oluyoruz.

Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

2.1.9. Bant konveyörler antistatik ve alev yürütmez özellikte olmalı; ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılmalıdır.

9.3. Konveyörlerin tehlikeli kısımları, özellikle baş ve kuyruk tamburları, uygun ve güvenlikli bir koruyucu altında bulundurulur. Konveyörlerin eğimi, konveyörler üzerinde taşınan madde veya malzemenin kayması sonucu tehlike meydana getirebilecek derecedeyse, bu tehlikeyi önleyecek özel tedbirler alınır.

9.4. Konveyörler, makiniste işaret vermek üzere işaretleşme araçlarıyla veya herhangi bir noktada durdurabilecek bir düzenle donatılır. Bu araçlar çalışırken bir sorumlunun sürekli gözetimi altında bulundurulur.

Periyodik Kontrol Süresi TS EN 13015+A1 standartlarına uygun olarak yapılan konveyör bant sistemlerinin periyodik kontrol süresi 1 yıldır.

Diğer Hizmetlerimiz


Kimyasal Analiz Periyodik Kontrol
Kimyasal analiz periyodik kontrol, endüstriyel tesislerden laboratuvarlara, su arıtma tesislerinden
Yangın Suyu Deposu Hesabı ve Periyodik Kontrolü
YANGIN SUYU DEPOSU HESABI VE PERİYODİK KONTROLÜ Yangından korunma ile ilgili tüm mühendislik hesapla
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Gürültü Haritası Periyodik Kontrol
Günümüzde, çevresel faktörlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi giderek daha fazla dikkat çekiyor. B
Yürüyen Merdiven Muayene Periyodik Kontrol
Yürüyen merdivenler, modern binaların vazgeçilmez bir parçasıdır ve güvenli bir şekilde çalışmaların
Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrolü
Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrolü Eskilerde genellikle trenlerde ve buahrlı sanayi aletlerinde gör
Whatsapp Destek Whatsapp Destek