YÜKLENİYOR

İçindekiler

Tekirdağ Toprak Analizi – Tarımsal Alanları Verimli Kullanma

Tarımsal alanlarda toprak analizi, çevre mevzuatında Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yaptırılır ve yaptırılması zorunludur.

Toprak Analizi Amacı

Ülkemizde artık tarım topraklarını gelişi güzel ve verimsiz kullanmak yerine toprak analizi yapılarak sürdürülebilir ve verimli bir tarım yapılması planlanmıştır. Toprağın bünyesinde barındırdığı mevcut bitki besin maddelerinin ve fiziksel yapısının durumu öğrenilerek, hava ve çevre şartları da baz alınarak hangi ürün ekiminden maksimum verim alınacağı tespit edilir. Toprağın ve ekilecek ürünün gereksinimlerine göre yüksek düzeyde verim elde edebilmek için en uygun gübre miktarı hesaplanarak gübreleme takvimi oluşturulur. Yıl içerisinde birden fazla ekim yapılabilen toprakların besin değerleri yapılan analizler ve düzenli gübreleme ile kontrol altında tutularak, aynı topraktan alınan ürün çeşitliliği artırılmış olur ve verimde üst seviyeye çıkartılmış olur. Düzenli analizi yapılmayan toprak hem fazla gübre kullanacak hem de verimsiz olmuş olacak bundan dolayı yapısı bozulabileceğinden veya az gübre takviyesinden ürün veriminin düşmesinden dolayı toprak analizinin önemi anlaşılmaktadır.

Yönetmelik ne diyor?

Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarları Yetkilendirilme ve Denetimleri Genelgesi Bilindiği üzere, Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2009/14851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi yapılmasına dair Tebliğ(Tebliğ No:2009/41) ise 08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğin 7. maddesinin 3. bendinde “ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2009 tarihi ile son müracaat tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur” denilmektedir. Aynı maddenin 4. bendinde “Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2009 tarihi ile son müracaat tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur.” ifadesi yer almaktadır.

Saha Çalışması

Saha çalışmalarında; anlık ölçümler, sondaj işlemleri, numune çıkarma ve homojen ize etme işlemleri gerçekleştirilir. Alınan numuneler laboratuvar ortamında, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin, Ek-2 bölümünde belirtilen toprak analizi parametreleri doğrultusunda analiz edilir.

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ise arıtma çamurunun kullanılması planlanan topraktan numune alınır ve toprak analizi gerçekleştirilir. Toprak analiz belgesi için Yönetmeliğin Ek-2A bölümünde yer alan parametrelerin analiz sonuçları belirlenmelidir.

Trakya Laboratuvar

Türkak onaylı olan Trakya Laboratuvar, yetki belgesi ile tüm Türkiye’de yangın sistemleri için gerekli muayene, denetim, test hizmetlerini sunarak uygunluk raporu hazırlar. Periyodik kontrol raporunu firmaya sunan firmamız uzman mühendisleri ile hizmet vermektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Makinaların Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü
Endüstriyel işletmelerde kullanılan makinelerin güvenli bir şekilde çalışabilmesi, çalışanların sağl
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile
İş Hijyeni – İş Yeri Ortam Aydınlatma Ölçümü
İçindekiler İŞ YERİ ORTAM AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ Aydınlatma Ölçümü Amacı ve Kapsamı Aydınlatma ölç
Yağ Buharı Ölçümü
İçindekiler Endüstriyel faaliyetlerin yan ürünlerinden biri olan yağ buharı emisyonları, çevr
İSGÜM Kontrol Belgesi
İSGÜM, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İ
Hava Kalitesi Ölçümü
İçindekiler Hava Kalitesi Ölçümü Günümüzde endüstriyel alanda gelişmelerin artması ile imalat
Whatsapp Destek Whatsapp Destek