YÜKLENİYOR

Yükleyici Periyodik Kontrol

Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için kullanılan ağır iş makinasıdır. Hidrolik sistem ile çalışan bu makine çeşidi ön taraftaki kepçe yardımıyla yükleme ve boşaltma yapmaktadır. Kazma, doldurma, tesviye etme, inşaat işleri, yol yapımı, harfiyat işlerine kullanılmaktadır.

Yükleyici iş makinası çok ağır işleri yaptıkları için mutlaka yıllık olarak yada ilgili yönetmelikte belirtildiği sürelerde mutlaka periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Yükleyici iş makinalarının  periyodik kontrolünü yapan firmalar mutlaka aşağıda belirttiğimiz yönetmeliklere ve TSE standartlarına uygun olarak periyodik kontrollerini yapmalıdır.

  • İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
  • Makine Emniyet Yönetmeliği
  • TS EN 474-3+A1
  • TS EN 474-4+A2

Periyodik kontrol yapan ve yaptıracak firmalar standartlarda uygun görülen şartlar dışında yükleyici kontrolleri yılda en az 1 defa yapılmalı ve yaptırılmalıdır. Sizlerde yükleyici iş makinelerinizin periyodik kontrollerini yaptırarak güvenli ve uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz.

Trakya laboratuvar ilgili yönetmelikler ve TSE standartları kapsamında yükleyici iş makinelerinizi periyodik olarak kontrollerini yaparak rapor hazırlar. Bu rapor yükleyici iş makinelerinizin uygunluğunu belirler. Yükleyici iş makineniz gerekli uygunlukları karşılıyorsa kullanımına devam edilmelidir.

Trakya Laboratuvar, yukarıda belirtilen ilgili yönetmelikler gereğince yükleyici iş makineleri için periyodik kontrol hizmeti vermektedir. Profesyonel kadromuz ile çözüm odaklı çalışan uzman ekibimiz ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket ederek çalışmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Köpüklü yangın söndürme sistemleri ve periyodik kontrolü (Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü) Yangın
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi ve Sınavı
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Ve Sınavı Çalışma ve Sos
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 2
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2013 tarih ve Resmi Gazete Sayısı 28862 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı kap ve kaldır
Yangından Korunma Sistemlerinin Periyodik Muayenesi
Yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır. Yanm